Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

PL/Prabhupada 0982 - Gdy tylko kupimy auto, to uważamy je za dobre bez względu na to, jak bardzo może być zepsute

From Vanipedia


Gdy tylko kupimy auto, to uważamy je za dobre bez względu na to, jak bardzo może być zepsute
- Prabhupāda 0982


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Bhāgavata mówi yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, nie jestem tym ciałem. To jest pojazd. Tak jak z prowadzeniem auta. Ja nie jestem nim. Podobnie to jest yantra, mechaniczny pojazd. Kṛṣṇa, Bóg, dał mi go, ponieważ go chciałem. Mówi o tym Bhagavad-gītā, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). "Mój drogi Arjuno, Pan jako Paramātmā siedzi w każdym sercu." Bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā (BG 18.61): "i daje szansę żywej istocie do podróżowania," sarva-bhūtāni, "po całym wszechświecie." Yantrārūḍhāni māyayā, w pojeździe, prowadząc pojazd dany przez naturę materialną. Naszą pozycją jest to, że jesteśmy duszą. Dostałem ten dobry pojazd- w sumie nie jest dobry, ale gdy tylko kupujemy auto, uważamy je za dobre, bez względu na to, jak bardzo jest popsute i się z nim utożsamiamy. "Dostałem to auto i tamto." Ktoś zapomina... Gdy ktoś prowadzi drogie auto, to zapomina, że jest biedakiem. Uważa: "Jestem tym autem." To jest jego tożsamość.

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (SB 10.84.13). Ten, kto uważa to ciało za jaźń oraz cielesne związki sva-dhīḥ, "Oni są moją własności. Mój brat, moja rodzina, mój kraj, moje społeczeństwo," tyle rzeczy, ja i moje. Nieporozumienie, że "ja" to to ciało i "moje" w związku z ciałem. Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (SB 10.84.13). Bhauma ijya-dhīḥ, bhūmi, bhūmi to ziemia. Ijya-dhīḥ, ijya oznacza godne wielbienia. Obecnie z przekonaniem uważamy, że "jestem tym ciałem," jestem Amerykaninem, Hindusem, Europejczykiem, Arabem, jestem braminem, ksatriyą, śudrą, tym i tamtym. To jest bardzo silne i bhauma ijya-dhīḥ, ponieważ utożsamiam się z ciałem, to również wielbię kraj, do którego należę. To jest nacjonalizm. yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (SB 10.84.13), yat-tīrtha-buddhiḥ salile, and tīrtha, miejsce pielgrzymek. Idziemy gdzieś, kąpiemy się w rzece, tak jak Chrześcijanie kąpią się w Jordanie, lub Hindusi idą do Hardwaru i kąpią się w Gangesie lub we Vṛndāvan. Uważają, że ich zadanie jest skończone dzięki kąpieli. Nie. W rzeczywistości zadanie polega na odwiedzaniu świętych miejsc i przeżywaniu duchowego zaawansowania. Tam mieszka wielu duchowo rozwiniętych ludzi. Dlatego należy iść do takiego miejsca i odnaleźć doświadczonego transcendentalistę i uczyć się od niego. To jest prawdziwa pielgrzymka. A nie tylko kąpiel na wycieczce. Nie.

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu...
(SB 10.84.13)

Abhijñe, ten, kto wie. Powinniśmy iść do kogoś, kto zna się na rzeczy, abhijñaḥ. Kṛṣṇa jest abhijñaḥ, svarat. I podobnie Jego reprezentant jest naturalnie abhijñaḥ. Gdy ktoś przebywa i rozmawia z Kṛṣṇą, to musi być bardzo abhijñaḥ, uczony, ponieważ przyjmuje nauki od Kṛṣṇy. Dlatego... Wiedza Kṛṣṇy jest doskonała i gdy ktoś pobiera ją od Niego, to jego wiedza jest także doskonała. Abhijñaḥ. Kṛṣṇa przemawia. To nie jest fikcja. Kṛṣṇa, jak już mówiłem, znajduje się w sercu każdego i rozmawia ze szczerą osobą. Tak jak ważny człowiek rozmawia z kimś szczerym, nie traci czasu na bzdury. On rozmawia, to fakt, ale o bzdurach, rozmawia z prawdziwym przedstawicielem. Jak o tym wiemy? Bhagavad-gītā mówi, kto jest prawdziwym reprezentantem, teṣāṁ satata-yuktānām (BG 10.10).