SH/Prabhupada 0004 - Ne Podleži GlupostimaLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Postupak je... To je također pomenuto u Bhagavad-gīti. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Ukoliko želite razumeti transcendentalnu nauku, onda morate da sledite ove principe. Koji su to? Tad viddhi praṇipātena. Ti moraš da se predaš. Ista stvar: baš kao što je namanta eva. Ukoliko ne postanete pokorni, ne možete predati svoju dušu A, gde? Praṇipāta. Gde možete naći osobu koja "On je... Ovdje je osoba kojoj se ja mogu predati"? Stoga, to znači da moramo učiniti mali test gde se predati. Toliko mnogo znanja vi morate imati. Nemoj da se predajete svakakvim besmislicama. Morate... I kako se ta inteligencija ili besmislica mogu naći? To je isto pomenuto u śāstra. To je pomenuto u Kaṭha Upaniṣad. Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad kaže da tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Ovaj śrotriyam znači onaj koji je došao u učeničkom nasleđu. I koji je dokaz da je on došao pod učeničkim nasleđem? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham znači on je upotpunosti uveren u Vrhovnu Potpunu Istinu. Dakle, tu treba da se predate. Praṇipāta. Praṇipāta means prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, bez povučenosti. Ukoliko nađete takvu osobu, predajte se tu. Praṇipāta. I pokušajte ga služiti, ugoditi mu, i postavljati pitanja. Sve će biti obznanjeno. Morate naći takav autoritet i predati se pred njim. Predavaje pred njim znači predaja pred Bogom jer je on Božiji predstavnik. Ali, vama je dopušteno da postavljate pitanja, ne da biste tračili vreme, nego za razumevanje. To se zove paripraśna. To su postupci. Sve je tu. Samo to trebamo prihvatiti. Ali, ukoliko ne prihvatimo taj proces i jednostavno gubimo vreme na opijenost i špekulacije i sve besmislene radnje, oh, to nikad nije moguće. Nikada nećete shvatiti šta je Bog. Jer Bog je nerazumljiv čak i za božanstva i velike mudrace. Šta su naši sićušni napori? Dakle to je proces. I ukoliko pratite asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, ako pratite principe i lagano, ali sigurno, asammūḍhaḥ, bez ikakve sumnje, ako učinite... To je... Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Ukoliko pratite, vi ćete razumeti, "Da, ja dobijam nešto." To ne znači da ste u slepoći, da slepo sledite. Dok pratite principe, vi ćete shvatiti. Baš kao što ukoliko jedete ispravnu hranjivu hranu, osjećat ćete snagu i vaša glad će biti zadovoljena. Ne trebate pitati nikoga. Vi ćete sobom osjetiti. Isto, ako dođete na pravi put i ukoliko pratite principe, vi ćete razumeti, "Da, ja postižem napredak". Pratyakṣa... u 9. poglavlju On je rekao pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. I veoma je lako. I vi to možete činiti u sretnom raspoloženju. A, koji je postupak? Mi ponavljamo Hare Kṛṣṇa i jedemo kṛṣṇa-prasāda i učimo mudrost Bhagavad-gīte, slušamo divne muzičke zvukove. Je li to tako teško? Je li to tako teško? Ne, uopće. ovim procesom postat ćete asammūḍhaḥ. Niko vas ne može prevariti. Ali, ukoliko želite biti prevareni ima tako mnogo prevaranata. Dakle, nemoj biti varalica i kreirati društvo varalica. Samo prati paramparā sistem kao što je propisano u Vedskoj literaturi, kako je preporučeno od Kṛṣṇe. Pokušaj to shvatiti od autoritativnog izvora i primjeniti u svom životu. Onda asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu znači... Martyeṣu znači oni koji su podobni za umreti. Ko su oni? Ove uslovljene duše, počevši od Brahme do najmanjeg mrava, oni su svi martya. Martya znači da postoji vreme kada će oni svi umreti. Tako martyeṣu. Među umirućim smrtnicima on postaje najinteligentniji. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Zašto? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. On je oslobođen svih vrsta reakcija grešnih delovanja. U ovom svetu, u ovom materijalnom svetu, želim reći, svesno ili nesvesno, mi svi uvek činimo grešna dela. Zato mi moramo izaći van tih delovanja. A, kako izaći? Ovo je, također, rečeno u Bhagavad-gīti. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Ukoliko delujete samo za Kṛṣṇu... Yajña znači Viṣṇu ili Kṛṣṇa. Ukoliko samo delujete za Kṛṣṇu, onda ste vi oslobođeni od reagovanja na bilo šta. Śubhāśubha-phalaiḥ. Mi radimo nešto povoljno ili nepovoljno. Ali oni koji su u svesnosti Kṛṣṇe i deluju na taj način, on nema ništa sa tim povoljnim ili nepovoljnim jer je on taknut onim najpovoljnijim, Kṛṣṇom. Stoga sarva-pāpaiḥ pramucyate. On postaje oslobođen od svih reakcija grešnih aktivnosti. To je postupak. I ukoliko mi prihvatimo taj proces, mi konačno bivamo povezani sa Kṛṣṇom i naš život postaje uspešan. Postupak je veoma jednostavan, i mi možemo, svi mogu to primeniti. Hvala mnogo.