SK/Prabhupada 0004 - Neodovzdajte sa každému nezmyslu



Lecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Proces je...Je o tom zmienka v Bhagavadgíte. Tad viddhi pranipátena pariprašnena sevayá (BG 4.34). Ak chcete porozumieť transcendentálnej vede, potom musíte nasledovať tento princíp. Čo je to? Tad viddhi pranipátena. Musíte sa odovzdať. To isté. Tak ako namanta eva. Bez toho, aby ste boli poslušný, nemôžete byť odovzdanou dušou.

A kde? Pranipáta. Kde nájdete osobu On je... Tu je osoba, ktorej sa môžem odovzdať? To znamená, že musíme spraviť malý test, kde sa máme odovzdať. Toľko poznania musíte mať. Neodovzdajte sa každému nezmyslu. Musíte... A ako môžeme zistiť, čo je inteligentné a čo je nezmyseľ? Je o tom zmienka v šástre. Je o tom zmienka v Katha Upanišad. Tad viddhi pranipátena pari... (BG 4.34). Katha Upanišad hovorí, že tad vijnánártham sa gurum evábhigacchet šrotriyam brahma- ništham /Mu1.2.12/ Šrotriyam znamená, že ten ktorý prichádza v postupnosti duchovných učiteľov. A čo je dôkazom, že prišiel v postupnosti duchovných učiteľov? Brahma-ništham. Brahma-ništam znamená,že je úplne presvedčený o Najvyššej Absolútnej Pravde. Takže tu sa musíte odovzdať Pranipáta. Pranipáta znamená prakrsta-rúpena nipátam, bez rezervácie.

Ak nájdete takú osobu, tak sa odovzdajte. Pranipáta. A pokúste sa mu slúžiť, pokúste sa ho potešiť a dávať mu otázky. Všetko sa odhalý. Musíte nájsť takúto autoritu a odovzdať sa mu. Odovzdať sa mu znamená odovzdať sa Bohu, pretože je predstaviteľom Boha. Ale môžete dávať otázky, nie strácať čas, ale pre pochopenie. Tomu sa hovorí pariprašna. To je proces. Takže všetko je tu. Musíme to jednoducho prijať. Ak nepríjmeme proces a strácame náš čas intoxikáciou špekuláciou a nezmyselnými aktivitami, potom to nebude nikdy možné. Nikdy nepochopíte Boha. Pretože Boh nie je pochopiteľný ani pre polobohov, ani pre veľkých svätcov. čo znamenajú naše malé snahy?

Toto je proces. A ak nasledujete, asammúdhah, asammúdhah, ak nasledujete princípy a pomaly, ale isto, asammúdhah, bez pochybností, ak spravíte...To je ...Pratyakšavagamam dharmyam. Ak nasledujete, pochopíte, "Áno. Dostávam niečo". To neznamená, že ste slepý, že slepo nasledujete. Ak nasledujete principy, pochopíte.

Ako keď jete výživné jedlo, budete pociťovať silu a hlad bude uspokojený. Nemusíte sa pýtať. Pocítite to. Podobne, ak sa dáte na správnu cestu a ak nasledujete princíp, pochopíte, Áno, robím pokrok." Pratyakša... V deviatej kapitole On povedal pratyakšavagamam dharmyam susukham.

A to je veľmi ľahké. Možete to robiť v radostnej nálade. A aký je to proces? Spievame Hare Kršna a jeme kršna-prasádam a študujeme filozofiu Bhagavad-gíty, počúvame peknú hudbu. Je to veľmi ťažké? Je to veľmi ťažké? Vôbec nie. Takže procesom sa stanete asammúdhah. Nikto Vás nemôže podviesť. Ale ak chcete byť podvedený, je tu veľmi veľa podvodníkov. Tak nevytvárajte spoločnosť podvodníkov a podvedených. Nasledujte parampara systém, tak ako je predpísaný vo védskej literatúre, tak ako je doporučený Krišnom. Pokúste sa to pochopiť z autoritatívneho zdroja a pokúste sa to aplikovať vo vašom živote.

Potom asammúdhah sa martyesu. Martyesu znamená...Martya znamená tí, ktorí sú určení k smrti. Kto je to? Tie podmienené duše, počnúc Brahmom až k bezvýznamnému mravcovy, sú všetci martya. Martya znamená ,že je tu čas, keď zomrú. Takže martyešu. Medzi smrteľníkmi bude najinteligentnejší. Asammúdhah sa martyešu. Prečo? Sarva-pápaih pramucyate. Je oslobodený od všetkých reakcií za hriešne činnosti.

V tomto svete, v tomto materiálnom svete, chcem povedať, vedome, alebo nevedome, stále vykonávame hriešne činnosti. takže sa musíme dostať z týchto reakcií. A ako sa z toho môžeme dostať? Je to uvedené v Bhagavadgíte. Yajňárthát karmano nyatra loko ´yam karma-bandhanah.(BG 3.9). Ak konáte iba pre Krišnu...Yajňa znamená Višnu, alebo Krišna. Ak konáte iba pre Krišnu, potom ste oslobodený od akýchkoľvek reakcií. Šubhášubha-phalaih. Robíme niečo, čo je priaznivé, alebo nepriaznivé. Ale tí, ktorí sú vo vedomí Krišnu a konajú tímto spôsobom nemá nič spoločné s tým, čo je priaznivé , alebo nepriaznivé. Pretože je v kontakte s najpriaznivejšim Krišnom. Preto sarva-pápaih pramucyate. Oslobodí sa od všetkých reakcií za hriešne činnosti.

Tak toto je proces a ak príjmeme tento proces, tak sa v konečnom dôsledku dostaneme do kontaktu s Krišnom náš život sa stane úspešným. Proces je veľmi jednoduchý a môžeme, každý to môže prijať. Ďakujem veľmi pekne.