SK/Prabhupada 0051 - Hlúpy mozog nie je schopný porozumieť tomu čo je nad telom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dull Brain Cannot Understand What is Beyond this Body - Prabhupāda 0051


Interview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

Rozhovor: Myslíte si, že sa raz Krišna vedomie rozšíri medzi ľuďmi po celom svete. To nie je možné. Je to hlavne pre najinteligentnejšiu triedu ľudí. Takže tak, toto hnutie je hlavne pre najinteligentnejšiu triedu ľudí.

Rozhovor: Ale medzi najinteligentnejšími triedami ľudí.

Prabhupāda: Pokým niekto nieje z inteligentnej triedy, patriaci do..., on nemôže rozumieť. Takže my neočakávame, že každý je inteligentný. Kṛṣṇa ye bhaja se baḍa catura. Pokým človek nie je veľmi inteligentný, nemôže sa stať vedomí si Krišnu, pretože to niečo úplne odlišné. Ľudia sú pohrúžený v telesnom koncepte života. To to je nad tým. Takže hlúpy mozog nie je schopný porozumieť tomu čo je nad telom. Takže nemôžete očakávať, že každý bude rozumieť Krišna vedomiu.

Rozhovor: Veľa sa hovorilo o genetickej dokonalosti ľudstva, alebo povedzme o pokúšaní sa o genetickú dokonalosť.

Prabhupāda: Čo je genetika ?

Rozhovor: No...Čoje genetická dokonalosť?

Bali-mardana: My sme diskutovali o tejto genetickej vede včera. Oni sa snažia pochopiť prvky, ako sú vytvorené telo a myseľ a pokúšajú sa to pozmeniť.

Prabhupāda: To sme už... Kde ja tá kniha?

Rāmeśvara: Kniha Svarūpu Dāmodaru.

Prabhupāda: Áno. Prines ju.

Rāmeśvara: Aká bola otázka?

Rozhovor: Moja otázka je... Predtým ste spomínali používanie technických zariadení, a ak existuje nejaká spoločnosť tak tam je niečo...

Prabhupāda: Tá kniha tu nie je ? Nikde?

Rozhovor: Opýtam sa vás. Ak sa skrze technický pokrok ľudstvo vylepšilo, inými slovami, väčšina ľudí je o mnoho inteligentnejšia, tak koho považujete za inteligentného človeka...

Prabhupāda: Inteligentný človek... Ak niekto rozumie, že nie je toto telo - on je vo vnútri tela... Tak ako máte košeľu. Vy nieste košeľa. Každý to môže pochopiť. Vy máte na sebe košeľu. Podobne, osoba ktorá rozumie, že nie je toto telo, ale že je vo vnútri tela... Tomuto môže porozumieť každý, pretože keď je telo mŕtve, aký je rozdiel ? Pretože je životná sila z tela preč, preto my tomu telu hovoríme, že je mŕtve.

Rozhovor: Ale existuje toľko inteligentných ľudí, ktorí nie sú duchovne osvietení, možno ktorí dokonca chápu, že oni nie sú, alebo že telo nie je všetko, keď je telo mŕtve a tým to nekončí. Prečo by nemali byť títo ľudia duchovne oboznámený?

Prabhupāda: Ak niekto nerozumie tejto jednoduchej veci, že nie je toto telo, tak on potom nie je lepší ako zviera. Toto je prvá vec, ktorá sa chápe na duchovnej úrovni. Ak si myslí, že je toto telo, tak je v tej istej kategórii ako zvieratá.

Rāmeśvara: Jej otázka je... Predpokladáme, že niekto ma vieru v posmrtný život, a je aj inteligentný človek čo sa týka hmotných kritérií. Prečo nie je automaticky...?

Prabhupāda: Nie, hmotné kritériá, to nie je inteligencia. Hmotné kritérium je "Ja som toto telo. Ja som Američan. Ja som Ind. Ja som líška. Ja som pes. Ja som človek. Toto je hmotné chápanie. Duchovné chápanie je nad tým, "Ja niesom toto telo." A keď sa snaží pochopiť duchovnú podstatu, tak potom je inteligentný. V opačnom prípade nie je inteligentný.

Rozhovor: Takže to znamená...

Prabhupāda: Oni sú charakterizovaný ako mūḍha. Mūḍha znamená somári. Takže to je treba pochopiť ako prvé, že by sme sa nemali stotožňovať s telom.

Rozhovor: Aké porozumenie príde potom...?

Prabhupāda: Tak ako pes. Pes rozumie, že on je telo. Ak to človek chápe tiež tak, že je telo, tak potom nie je lepší ako pes.

Rozhovor: Aké ďalšie porozumenie príde po tomto ?

Bali-mardana: Po tom ako zrealizujeme, že nie sme toto telo, tak čo príde potom?

Prabhupāda: Ha! To je inteligentná otázka. Tak potom by sme mali pochopiť, že "Ja som zapletený iba v tomto telesnom koncepte života. A aké je moje zapletenie ?" To sa dopytuje Sanātana Gosvāmī, "Ty si ma oslobodil z tohto materiálneho zapletenia. A teraz ma oboznám s mojím poslaním" Tak z tohto dôvodu treba ísť za duchovným učiteľom, aby sme vedeli, chápali čo je teraz naša povinnosť. Ak ja nie som toto telo, tak aké je poslanie? Pretože som zaneprázdnený celý deň a noc pre toto telo. Ja jem, spím, mám sex, bránim sa - toto sú všetko telesné potreby. Ak nie som toto telo, tak aká je moja povinnosť?" To je inteligencia.

Rāmeśvara: Takže vy ste sa opýtali, "Čo príde potom keď zrealizujete, že nieste toto telo?" Prabhupāda povedal, že ďalšou vecou je zistiť čo by ste teda mali robiť, a z tohto dôvodu prijmete poznanie od seberealizovanej duše, duchovného učiteľa.

Rozhovor: Duchovný učiteľ vo forme jeho kníh.

Bali-mardana: Osobne, alebo...

Puṣṭa Kṛṣṇa: Prabhupāda vysvetľoval, že teraz v tomto hmotno stave máme toľko veľa povinností. Pracujeme, máme sex, jeme, spíme, bránime sa, tak veľa vecí. Všetko toto je vo vzťahu k telu. Ale ak nie som toto telo, tak aké je moje poslanie? Čo je moja zodpovednosť ? Takže hneď ako tomuto človek porozumie, tak potom by mal prijať pokyny od duchovného učiteľa, urobiť pokrok a chápať čo je jeho ozajstná povinnosť. Je to veľmi dôležité.

Prabhupāda: Dokonca i na jedenie, spanie, sexuálny život a bránenie sa, potrebujeme nejaké poznanie od učiteľa. Takže napríklad jedenie, takže prijímame poznanie od experta, aký druh jedla by sme mali jesť, aké vitamíny, aké... Takže to si tiež vyžaduje vzdelanie. A spanie si taktiež vyžaduje vzdelanie. A takto pre telesný stav života človek potrebuje prijať poznanie od ostatných. Takže keď je nad telesným konceptom života - on rozumie že "Ja nie som toto telo; Ja som duchovná duša" - tak podobne musí prijať lekcie a vzdelanie od experta.