SK/Prabhupada 0072 - Úlohou služobníka je odovzdať sa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0071
Nasledujúca stránka - video 0073 Go-next.png

Servant's Business is to Surrender - Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Takže nikto nemôže pánom. To nie je možné. Tento pokyn nájdete, ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (CC Adi 5.142). Iba Kṛṣṇa je Pánom a všetci sú služobníci. To je naše skutočné postavene. Ale umelo sa snažíme byť pánom. To je boj o existenciu. Snažíme sa byť niečím čím nie sme. Vieme, že tento svet, "boj o existenciu," prežije najmocnejší," Takže toto je boj. My nie sme páni; a aj tak sa snažíme stať pánom. Māyāvādska filozofia, tam sa tiež prechádza rôznymi typmi odriekania, pokánia, ale aká je myšlienka? Myšlienka je je, že "Mal som sa stať jednotný s Bohom." Tá istá chyba. Tá istá chyba. On nie je Boh, ale pokúša sa byť Bohom. I keď vykonal toľko veľa rôzneho odriekania, vairāgya, odpútanosť, všetkého... Niekedy sa vzdajú všetkého hmotného pôžitku, idú do lesa, podrobia sa veľa rôznym typom pokánia. Aká je ich myšlienka? "Teraz by som sa mal stať jednotný s Bohom." Tá istá chyba. Takže māyā je veľmi silná, dokonca, že tieto chyby pokračujú i keď je niekto veľmi pokročilý. Nie, Preto Caitanya Mahāprabhu hneď ukázal hlavný bod vo svojich pokynoch. To je filozofia Caitanya Mahāprabhua. Kde Kṛṣṇa hovrí posledné slovo, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.. (BG 18.66). On hovorí v postavení; On je Kṛṣṇa, Najvyššia božská osobnosť. On si pýta, vyžaduje, "Vy darebáci, vzdajte sa všetkého. Iba sa odovzdajte Mne. Potom budete šťastný." To je posledný pokyn Bhagavad-gīty. Caitanya Mahāprabhu, a to isté ako Kṛṣṇa, ale v nálade oddaného Kṛṣṇu; preto rozpráva tú istú vec. Kṛṣṇa povedal, "Odovzdaj sa," a Caitanya Mahāprabhu hovorí, že "Každá živá bytosť je služobníkom Kṛṣṇu." To znamená, že sa musí odovzdať. Úloha služobníka je odovzdať sa, a nie sa hádať so svojim Pánom, alebo tvrdiť, že "Ja sa ti vyrovnám." Toto sú všetko fanatické, bláznivé tvrdenia.

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera se dāsa upajaya

Služobník sa nemôže stať pánom. To nie je možné. Ale akonáhle... Pokým mi budeme trvať na tomto nesprávnom poňatí života, že "Ja nie som pán; Ja som služobník," teda vlastne "Ja nie som služobník; Ja som pán," potom budeme trpieť. Māyā mu pošle utrpenie. Daivī hy eṣā. Tak kao zločinci, gauneri a zlodeji, oni porušujú vládne nariadenie: "Ja sa nestarám o vládu." Ale to znamená, že dobrovoľne prijíma utrpenie. Musí dbať na vládne zákony. Ak na ne nedbá, zločinec, tak potom pôjde do vezenia a nasilu, bitkou, potrestaním, on to neprijme: "Yes, yes, Ja to akceptujem."

Takže to je māyā. Daivī hy eṣā guṇamayi mama māyā duratyayā (BG 7.14). My sme pod nadvládou māyi. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Prečo? Pretože sa vyhlasujeme za pánov. Služobník vyhlasuje, že je pánom; preto trpí. A akonáhle prijme, že "Ja nie som pánom; Ja som služobník," tak už netrpí. Veľmi jednoduchá filozofia. To je mukti. Mukti znamená prísť na správnu úroveň. To je mukti. Mukti je definovaná v Śrīmad-Bhāgavatame, muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Mukti znamená sa zbaviť týchto nezmyslov, anyathā. on je služobník, ale myslí si, že je pán. To je anyatha, presne naopak. Takže keď sa vzdá tejto opačného poňatia života, že je pánom, tak potom je mukti; on je oslobodený okamžite. Mukti neznamená nezabere tak veľa času, že sa musíte podrobiť toľkému odriekaniu a ísť do džungle a do Himaláyi a meditovať a stláčať si nos a tak mnoho vecí. Nevyžaduje si to toľko veľa vecí. Jednoducho pochopte obyčajnú vec, že "Ja som služobník Kṛṣṇu" - a ste mukta okamžite. To je definícia mukti daná v Śrīmad-Bhāgavatame. Muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa avasthitiḥ. Tak ako dokonca kriminálnik vo vezení, ak sa stane podriadený, že "Odteraz by som si mal ctiť právo. Mal by som poslúchnuť vládne zákony veľmi poslušne," tak potom je niekedy oslobodený predčasne na základe vyhlásenia. Takže môže sa okamžite oslobodiť z vezenia hmotnej existencie ak prijmeme toto učenie Caitanya Mahāprabhu, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇera dāsa (CC Madhya 20.108-109).