SK/Prabhupada 0075 - Musíš ísť za guruom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

You Must Go to a Guru - Prabhupāda 0075


Lecture on SB 1.8.25 -- Mayapur, October 5, 1974

Keď je človek zvedavý aby sa pýtal na otázky vyššej úrovne, brahma-jijñāsā, potom potrebuje gurua. Tasmād guruṁ prapadyeta: "Teraz ťa zaujímajú otázky týkajúce sa vyššieho poznania, tak musíš za guruom." Tasmād guruṁ prapadyeta. Who? Jijñāsuḥ śreya uttamam. Uttamam. Uttamam znamená to čo je nad temnotou. Celý tento svet je temnota. Tak ak chce niekto ísť nad temnotu. Tamasi mā jyotir gama. Védsky pokyn znie: Nebuď v nevedomosti. Vykroč na svetlo." To svetlo je Brahman, brahma-jijñāsā. Tak ak je niekto zvedavý... Tak uttama... Udgata-tama yasmāt. Udgata-tama. Tama znamená nevedomosť. Takže v duchovnom svete nie je nevedomosť. Jñāna. Māyāvādsky filozofi, oni iba hovoria, ñāna, jñānavān. Ale jñāna nie je stereotyp. Existujú rôzne druhy jñāny. Tak ako vo Vṛndāvane, tam je jñāna, ale tam sú rôzne druhy. Niekto chce milovať Krišnu ako služobník. Niekto chce Krišnu milovať ako priateľ. Niekto si chce uctiť Krišnove bohatstvo. Niekto chce milovať Krišnu ako otec a matka. Niekto chce milovať Krišnu mileneckou láskou, ako milenec - to nevadí. Niekto chce Krišnu milovať ako nepriateľa. Tak ako Kaṁsa. To je tiež vṛndāvana-līlā. On neustále myslí na Krišnu rôznymi spôsobmi, ako zabije Krišnu. Pūtanā, ona tiež prišla ako milovníčka Krišnu aby Ho nakojila; ale jej ozajstný zámer bolo Krišnu zabiť. Ale to sa tiež berie ako nepriama láska. Anvayāt. Takže Krišna je jagad-guru. On je originálny učiteľ. Ako učiteľ učí osobne v Bhagavat gíte a my darebáci, my sa nechceme učiť. Len sa pozrite. Preto sme mūḍhas. Ktokoľvek kto sa nehodí aby sa neučil od jagad-gurua, on je mūḍha. Preto našim pokusom je: ak niekto nevie o Krišnovi, ak niekto nevie ako nasledovať Bhagavat gítu, tak okamžite ho považujeme za darebáka. Nevadí, on môže byť premierom, môže byť hlavným sudcom, alebo... Nie. "Nie, on je premier. On je hlavný sudca. Aj tak je mūḍhaḥ? Áno. "Ako to?" Māyayāpahṛta-jñānāḥ: (BG 7.15) "On nemá poznanie o Krišnovi. Je zahalený májou. Māyayāpahṛta-jñānā āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. On je preto mūḍha. Takže priamo kážte. Samozrejme, môžete povedať všetky tieto veci ľahkou rečou, aby ste nerozrušovali, ale každý kto neprijíma Krišnu ako jagad-gurua a neučí sa od Neho, tak je to darebák. Ako tento mūḍha v Jagannātha Purī. On povedal, že "Naroďte sa znova. Potom môžete..." Ten mūḍha ho považoval za darebáka. Prečo? On je jagad-guru; on tiež hovorí, "Ja som jagad-guru." Ale on nie je jagad-guru. On ani nevidel čo je to jagat. On je žaba. A tbrdí, že je jagad guru. Takže on je mūḍha. Hovorí Krišna. On je mūḍha, pretože lebo neprijal poznanie od Krišnu.