SK/Prabhupada 0094 - Našou úlohou je opakovať Krišnove slová

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Our Business is to Repeat the Words of Kṛṣṇa - Prabhupāda 0094


Lecture on BG 1.20 -- London, July 17, 1973

Ten čo žije nečistým životom sa nemôže zaujímať o Boha alebo Mu rozumieť. Tento verš sme už opakovali niekoľko krát,

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ
(BG 7.28)

Pāpīs, hriešny ľudia, oni nemôžu rozumieť. Oni rozumejú iba tak, jedinú vec, že "Krišna je Bhagaván; tak Ja som tiež Bhagaván. On je obyčajný človek, možno trocha mocný, historicky veľmi slávny muž. Takže koniec koncou on je človek. A ja som tiež človek. Tak prečo by som nemohol byť Boh?" Toto je záver abhaktov, neoddaných a hriešnych ľudí. Takže hocikto kto vyhlasuje, že on sám je Bohom, okamžite by ste mali vedieť, že on ohromne hriešny človek. A ak budete skúmať jeho súkromný život, uvidíte, že on je hriešnik prvej triedy. Toto je test. Inakšie nikto nebude tvrdiť že ja som Boh, toto je falošný predstaviteľ. Nikto. Hocijaký zbožný človek by to vedel. On vie, "Kto som ja? Ja som obyčajný ľudská bytosť. Ako môžem tvrdiť, že som v postavení Boha?" A oni stávajú slávny medzi darebákmi. A to stojí v Śrīmad-Bhāgavatame, śva-viḍ-varāhoṣṭra kharaiḥ (SB 2.3.19). Aký je to verš? Uṣṭra-kharaiḥ, saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ Oni... v tomto svete môžeme vidieť mnoho úžasných ľudí, takzvaní úžasní ľudia, a oni sú veľmi ospevovaný obyčajnými ľuďmi. Takže Bhágavata hovorí, že hocikto kto nie je oddaný, kto nikdy nespieval Hare Krišna mantru, on môže byť veľmi úžasná osoba medzi darebákmi, ale nie je nič iné ako zviera. Zviera. Tak, śva-viḍ-varāha-uṣṭra-kharaiḥ. "Takže ako to môžete povedať o tak úžasnom človeku. Vy hovoríte, že je zviera." Naša práca je veľmi nevďačná úloha. My hovoríme, že každý kto nie je oddaný, je darebák. My to hovoríme všeobecne. Je to veľmi nepekné slovo, ale my ho musíme používať. Hneď ako vidíme, že niekto nie je oddaný Krišnu, tak potom je to darebák. Ako to povieme? On nie je nepriateľ, ale my to musíme povedať, pretože to hovorí Krišna. Ak ste naozaj Krišna vedomí, tak vašou úlohou je opakovať to čo povedal Krišna. To je celé. Aký je rozdiel medzi Krišnovým zástupcom a jeho presným opakom? Zástupca Krišnu bude jednoducho hovoriť to čo Krišna. To je celé. On sa stane zástupcom. Nevyžaduje si to veľkú kvalifikáciu. Jednoducho opakujete s pevným presvedčením. Ako povedal Krišna, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Takže ten kto prijal tento fakt, že, "Ak sa odovzdám Krišnovi, moja celá úloha je úspešná," on je Krišnov zástupca. To je celé. Nevyžaduje si to aby ste boli vysoko vzdelaný, alebo pokročilý. Jednoducho ak prijmete to čo povedal Krišna... Tak ako povedal Arjuna, sarvam etaṁ ṛtam manye yad vadasi keśava: (BG 10.14) "Môj drahý Krišna, Kešava, čokoľvek hovoríš, ja to prijímam, bez akejkoľvek zmeny." To je bhakta. Preto Arjuna je adresovaný, bhakto. Toto je bhaktova úloha. Prečo by som mal myslieť na Krišnu, že je ako ja, byčajný človek? Toto je rozdiel medzi bhaktom a ne bhaktom. A bhakta vie, že "Ja som bezvýznamný, malá iskrička Krišnu. Krišna je individuálna osoba. Ja som tiež individuálna osoba. Ale ak zoberieme do úvahy jeho silu a moju silu, tak ja som núplne bezvýznamný." Toto je porozumenie Krišnu. Na tom nie je nič ťažké. Jednoducho človek byť úprimný, nie hriešny. Ale hriešny človek Ho nemôže rozumieť. Hriešny človek povie, "Ó, Krišna je tiež človek. Ja som tiež človek. Prečo nie som Boh? On je proste Boh? Nie, Ja som tiež. Ja som Boh. Ty si Boh, vy ste Bohovia., každý je Boh." Tak ako Vivekananda povedal, "Prečo hľadáte Boha? Nevidíte tak veľa bohov sa postáva na ulici? Vidíte. To je jeho realizácia Boha. Toto je jeho realizácia Boha. A stal sa z neho veľký človek. "Ó, on vidí každého ako Boha." Taká hlúposť, to je darebáctvo, toto sa deje po celom svete. Človek nevie čo je Boh, aká je moc Boha, čo sa myslí Bohom. Oni prijímajú darebáka ako Boha. Tak to dnes chodí. Prišiel ďalší darebák. On sa tiež vyhlasuje za Boha. Tak to sa stalo veľmi lacnou vecou. Ale oni nemajú mozog aby premýšľali, že "Ja sa vyhlasujem za Boha; akú mám silu?" Takže toto je tajomstvo. Toto je tajomstvo. Bez toho aby sme sa stali oddaný, nie je možné porozumieť Bohu. A Krišna povedal v Bhagavad gíte ako ho niekto môže poznať. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Jednoducho iba oddanosťou. On môhol povedať, "Prostredníctvo vysokého najvyššieho poznania" alebo "Jógovým procesom" alebo "Tým ,že sa niekto bude správať ako veľký karmí, robotník, on ma bude môcť pochopiť." Nie, on to nikdy nepovedal, nikdy to nepovedal. Takže karmīs, jñānīs, yogis, oni sú všetci darebáci. Oni nemôžu rozumieť Krišnovi. Všetko darebáci. Karmís su treťotriedny darebáci, jñānīs sú druhotriedny darebáci, a jogíni sú prvotriedny darebáci. To je celé.