SK/Prabhupada 0125 - Spoločnosť je tak znečistená

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0124
Nasledujúca stránka - video 0126 Go-next.png

The Society is so Polluted - Prabhupāda 0125


Lecture on SB 1.5.23 -- Vrndavana, August 4, 1974

Všetci ľudia, ktorí sú nižší ako śūdra. Oni sa volajú pañcamas, piata trieda. Prvá trieda, brāhmaṇa, druhá trieda, kṣatriya, tretia trieda, vaiśya, švrtá trieda, śūdra, a všetci ostatní - piata trieda. Oni sa volajú caṇḍālas. Caṇḍālovia... Zametač, obuvník, a .... Nižšia trieda. Ešte stále, táto piata trieda osôb oni jedia mäso, prasatá, a niekedy kravy. Piata trieda. Teraz sa to už stáva bežné. A on sa považuje za človeka prvej triedy. Tak sa len pozrite. To čo kedysi robili ľudia piatej triedy, to teraz robia takzvaní politici. Vidíte. Takže ak vám vládne piata trieda ľudí, tak ako môžete byť šťastný? To nie je možné. Ako môže byť nejaká spoločenská spokojnosť. To nie je možné. Ale dokonca človek piatej triedy môže byť očistený Krišna vedomím hnutím. Preto je obrovská potreba tohto hnutia. Pretože momentálne neexistuje prvotriedny človek, ani druhotriedny človek. Možno treťotriedny, štvrtej triedy, piatej triedy, šiestej triedy, takto. Ale oni môžu byť očistený. To je... Jediný proces je toto Krišna vedomé hnutie. Hocikto môže byť očistený. Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ (BG 9.32). Oni sa volajú pāpa-yoni, narodení v nízkej rodine, hriešnej rodine. Pāpa-yoni. Krišna hovorí, ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ. Nikdy neriešte aký druh pāpa-yoni. Māṁ hi pārtha vyapā.. " Ak u mňa prijíma útočisko, potom..." To útočisko môže prijať, pretože Krišnov zástupca poskytuje ochranu. Takže nie je núdza. Jednoducho človek musí prijať u neho útočisko. To je celé. Tak ako je misia Caitanya Mahāprabhua vytvoriť toto útočisko. "Choďte kamkoľvek." Āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa (CC Madhya 7.128). "Coďte" On zvykol posielať Nityānanda Prabhu, Haridāsa Ṭhākura aby zachraňoval, "Prosím spievajte Hare Krišna. Prosím spievaje Hare Krišna. Prosím odovzdajte sa Krišnovi." Tiež raz na ulici zhromaždil dav. Nityānanda Prabhu a Haridāsa Ṭhākura to videli a spýtali sa, "Čo je to za dav? "Nie, tam sú dvaja bratia, Jagāi a Mādhāi, veľmi problémový. Oni sú opilci, lovci žien a mäsožrúti, a oni vždy robia problémy." Tak Nityānanda Prabhu okamžite, "Prečo nezachrániť najprv tieto osoby? Potom bude meno Môjho Pána oslavované. Meno Śrī Caitanya Mahāprabhua bude oslavované. Toto je úloha žiaka, ako oslavovať, duchovného učiteľa, paramparā. Oslavujem môjho duchovného učiteľa, ty oslavuješ tvojho duchovného učiteľa. Ak toto jednoducho robím, chválim, potom je aj Krišna oslavovaný. To bolo rozhodnutie Nityānanda Prabhua, že "Prečo najprv neoslobodiť tieto pokleslé duše?" Pretože inkarnácia Caitanya Mahāprabhua oslobodzuje poklesnuté duše. A v... A neexistuje nedostatok pokleslých dúší v tomto veku.

patita-pāvana-hetu tava avatāra
mo sama patita prabhu nā pāibe āra

Narottama dāsa Ṭhākura umiestňuje seba na lotosové nohy Śrī Caitanya Mahāprabhua, že "Môj drahý Pane, Tvoja inkarnácia je tu preto aby napravila tieto pokleslé duše. Ale ja som najnižší s pokleslých duší. Takže ja mám prednosť. Prosím osloboď ma." Mo sama patita prabhu nā pāibe āra. "Vy ste, Vaše odhodlanie je oslobodiť poklesnutých. Takže ja som najviac poklesnutý. Prosím prijmite ma." Tak v Kali-yuge ľudia trpia Oni sú poklesnutý, všetci jedia mäso, všetci sú to opilci, všetko piata trieda, šiesta trieda ľudí. Oni sú namyslený, ale v skutočnosti oni sú piata trieda-, šiesta a desiata trieda ľudí, dokonca to nie sú džentlmeni. Preto môj Guru Mahārāja zvykol hovoriť, že "Žiadny džentlmen tu nemôže žiť. Spoločnosť je tak zkazená." A... Ale tu je príležitosť slúžiť Caitanya Mahāprabhuovi. Pretože spoločnosť je tak poklesnutá, preto je to dobrá príležitosť ako slúžiť Śrī Caitanya Mahāprabhuovi. Pretože inkarnácia Śrī Caitanya Mahāprabhua je tu aby napravila tieto poklesnuté duše. Takže máte príležitosť slúžiť Śrī Cai..., potešiť Śrī Caitanya Mahāprabhua, pretože On chcel oslobodiť poklesnuté duše. Krišna to taktiež chcel. Yadā yadā hi glānir bhavati bhārata, dharmasya glānir bhavati bhārata. Krišna príde... To je ... To je božia práca, takto sa to deje. On je veľmi starostlivý čo sa týka nápravy týchto darebákov, hnijúcich v tomto hmotnom svete. Krišna je vždy ustarostený. On sa zjavuje osobne. Prichádza ako oddaný. On príde, posiela svojho pravého služobníka, skutočného syna. Tak toto je Krišnova starosť, kultivovať všetky tieto poklesnuté duše. Preto toto sú príležitosti. The yoginīs, the yoginaḥ, oni cestujú po celom svete. Odpočívali iba v období dažďov. Nie, že by v iných ročných obdobiach len jedli a spali. Nie Pretože v období dažďov je nepríjemné cestovať , takže len štyri mesiace. Takže počas štyroch mesiacov bez ohľadu na to kde prebívajú, jednoducho tým, že im niekto slúži, nejaký chlapec,služobník, oni budú oslobodení. Nebolo pochýb o kázaní. Jednoducho tým, že dajú príležitosť niekomu aby im slúžil, poklesnuté ´duše budú oslobodené. Ale musíte byť spôsobilí, nenechajte sa obsluhovať len tak pre nič. To potom pôjdete do pekla. Ak ste skutočne na duchovnej úrovni, potom tým, že ostatným dáte malú príležitosť slúžiť vám, oni budú oslobodený. Žiadne skúšanie z filozofie. Oddaný musí byť tak perfektný. Funguje to tak, že akonáhle niekto vidí oddaného, tak on spadne k zemi a dotkne sa jeho nôh. Takto to funguje. Pretože dotýkaním sa jeho nôh... Mahat-pāda-rajo-'bhiṣekam. Ak je človek povýšený do duchovného sveta a on je, ak ľudia využijú príležitosti dotíkať sa jeho nôh. potom sa stáva oddaným. Jedná sa o proces.