SK/Prabhupada 0130 - Krišna sa zjavuje v toľkých mnohých inkarnáciách

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa is Appearing in so Many Incarnations -
Prabhupāda 0130


Lecture on BG 4.5 -- Bombay, March 25, 1974

Krišna sa objavuje v mnohých inkarnáciách. Len skúste pochopiť, aké je Krišnove postavenie. Onsa nachádza ako Paramātmā v srdci každého. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). A dáva smer každému. A existuje neobmedzene, bezpočet živých bytostí. Takže on musí dávať pokyny rôznymi spôsobmi toľko veľa žívým bytostiam. Skúste si predstaviť ako veľmi je zaneprázdnený. Napriek tomu, jeho postavenie je rovnaké. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (Bs. 5.37). Goloka eva nivasati. Kršna je stále vo Svojom pôvodnom mieste na Goloke Vṛndāvan, a teší sa v spoločnosti Śrīmatī Rādhārāṇī. Tie činnosti.... To nie je filozofia Māyāvādī. Pretože sa expandoval do mnohých srdcí živých bytostí, to neznamená, že nie je vo Svojom sídle. Nie, aj napriek tomu tam je. To je Krišna. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īśo Invocation). This is the Vedic information. Dokonca ... Tu sme zažili materiálnu skúsenosť. Ak máte jedno rupí, a odoberiete jednu anna, potom je to pätnásť anna. Alebo ak vezmete dve anna, to je potom štrnásť anna. Ak vezmete šestnásť anna, tak to bude nula. Ale Kršna nie je taký. On sa môže expandovať na neobmedzené formy; a aj tak pôvodný Kršna je tam.To je Kršna. Máme skúsenosť: jedna mínus jedna rovná nula. Ale tam, v duchovnom svete ... To sa nazýva Absolútne. Jedna mínus, miliónkrát jedna mínus, a aj tak ten pôvodný jeden ostáva jeden. To je Kršna. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33). Takže Kršnu nemôžete pochopiť vedeṣu, jednoducho tým, že študuje védsku literatúru. Hoci Védy znamenajú, Vedānta znamená porozumieť Krišnovi. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Ale nanešťastie, pretože neprijímame útočisko u Krišnu alebo Jeho oddaného, nemôžeme pochopiť, čo je účelom Véd. To bude vysvetlené v siedmej kapitole. Mayy āsakta-manāḥ pārtha.... Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ. Asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Ak chcete pochopiť Krišnu, asaṁśayam Kršna, bez akýchkoľvek pochybností, a samagram a v plnej miere, potom budete musieť praktizovať tento systém jógy. Čo je to jóga? Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Mad-āśrayaḥ yogaṁ yuñj... Yogaṁ yuñjan, mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ, toto slovo je veľmi dôležité. Mat znamená "buď to prijmete priamo ..." - to nie je príliš ľahká vec. - "... útočisko u Mňa, alebo u toho kto ho prijal útočisko u Mňa, tak prijmete útočisko u neho." Rovnako ako je elektrická stanica, a je tam zásuvka. Zástrčka je spojená s elektrickou stanicou, a ak zastrčíte zásuvku do zástrčky, tak tiež budete mať elektrinu. Podobne tak, ako je uvedené na začiatku tejto kapitoly, evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Ak prijmete útočisko u paramparā systému .... Ten istý príklad ako keď do zástrčky, ktorá je spojená s stanicou zapojíte zásuvku, tak dostanete ihneď elektrinu. Podobne, keď prijmete útočisko u osoby, ktorá prichádza v systéme paramparā ... Existuje paramparā systém. Kršna, poučil Pána Brahmu. Pán Brahma poučil Nāradu. Nārada poučil Vyāsadeva. Vyāsadeva poučil Madhvācāryu. Madhvācāryu poučil v mnohých ohľadoch. Potom Mādhavendra Purī. Mādhavendra Purī, Īśvara Purī. OdĪśvara Purī, Pán Caitanya. Týmto spôsobom, to je paramparā systém. Existujú štyri Vaišnavské sampradāye. Rudra-sampradāya, Brahma-sampradāya, Kumar-sampradāya a Lakšmí-sampradāya, Śrī-sampradāya. Takže sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ. Pokiaľ neobdržíte pokyn od Krišnu zo sampradāyi, potom niṣphalā mataḥ, potom čokoľvek čo ste sa naučili, tak to je nanič. Je to k nanič. Toto je chyba. Toľko ľudí študuje Bhagavad-gitu, ale oni nechápu, čo je Krišna. Vzhľadom k tomu, že to nedostávajú cez evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2). Paramparā, pokým nevstúpite do parampary ... Rovnaký príklad. Ak nevezmete elektrinu zo zástrčky, ktorá je spojená s elktro stanicou, aké je využitie vašej žiarovky a drôtov? To nemá využitie. Preto to ako sa Krišna expanduje, je vedeṣu durlabha. Ak máte iba akademické poznanie, tak to nebude možné. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33). Toto je výrok z Brahma-saṁhity.