SK/Prabhupada 0155 - Každý sa snaží sa stať Bohom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Everyone is Trying to Become God - Prabhupāda 0155


Lecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

Takže teraz, v Bhagavad-gíte nájdeme, sú tam tri slová. Sanātanaḥ, večný, je to tu použité. Prvá vec je táto jiva, tieto živé bytosti, boli opísané ako sanātanaḥ. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ jīva-loke sanātanaḥ (BG 15.7). Sme živé bytosti, sanātanaḥ. To neznamená, že sme sa stali jiva-bhūtaḥ vplyvom máji. Sami sme sa dostali do vplyvu Máji; Preto sme jiva-bhūtaḥ. Vlastne sme sanātana. Sanātana znamená večný. Nityo śāśvata. Jīvātmā je popísaná: nityo śāśvato yaṁ na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). To je sanātana. Takže my sme tak neinteligentný, keďže som večný, Sanātana, nemám zrodenie a smrť, prečo som sa dostal do tohto utrpenia zrodenia a smrti? To sa nazýva brahma-jijñāsā. Ale my nie sme vzdelaní. Ale mali by sme byť vzdelávaný. Aspoň by sme mali využiť túto inštrukciu. Sme sanātana. A existuje iný svet, je to uvedené v Bhagavad-gíte, paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ Tento hmotný svet je prejavený, a na pozadí tohto je celková hmotná energia, mahát-tattva. To čo je neprejavené. Takže vyakto ´vyaktāt. Nad týmto je ďalšia príroda, duchovná príroda, sanātana. To sa nazýva sanātana. Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). A jiva-bhūtaḥ-sanātana. A v jedenástej kapitole, Arjuna opisuje Krišnu ako sanātana. Takže tri sanātana. Tri sanātana.

Takže ak sme všetci sanātana, existuje sanātana-dhāma a Kršna je sanātana, my sme tiež sanātana. Takže, keď sa spoja dohromady, to sa volá sanātana-dharma. Oni nevedia, čo je sanātana. Myslia si, že keď sa obliekam určitým spôsobom, a keď som sa narodil v určitej spoločnosti, potom som sa stal sanātana-dharma. Nie. Každý sa môže stať sanātana-dharma. Ale oni nevedia, čo je význam sanātana. Každá živá bytosť je sanātana. A Kršna, Boh je sanātana. A existuje miesto, kde sa môžeme stretnúť spolu - to je sanātana dhāma . Sanātana dhāma , sanātana-bhakti, sanātana-dharma. Keď sa to takto deje, to sa nazýva sanātana-dharma. Takže čo je táto sanātana-dharma? Predpokladajme, že sa vrátim do sanātana-dhāmu a tam je Boh, sanātana, a ja som sanātana. Takže aké sú naše sanātana aktivity? Znamená to, že keď idem do sanātana-dhāmu, tak som sa stal Bohom? Nie. Vy sa nestanete Bohom. Pretože Boh je jeden. On je Najvyšší Pán, Majster, a my sme služobníci. Caitanya Mahāprabhu: jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa dāsa (CC Madhya 20.108-109). Takže tu každý z nás sa snaží stať Krišnom. Ale keď sa vrátite do sanātana-dhāmu, potom - pokým nie sme kvalifikovaní, tak tam nemôžeme ísť - potom sme večne zapojený do služby Pánovi. To je sanātana-dharma.

Tak to praktikujte. Sanātana-dharma znamená táto bhakti-jóga. Pretože sme zabudli. Každý sa snaží stať Bohom. A teraz praktikujte ako sa stať služobníkom Boha. A tak ak sa kvalifikujete, v skutku, že teraz ste ... Uisťujeme vás, že ste sa stali Božím služobníkom, ktorý je bhakti-mārga. Ako povedal Caitanya Mahāprabhu , gopī-bhartur pada-kamalayor dāsa-dāsa-dāsa-dāsānudāsaḥ.. Ak ste odborníkom ako stať služobníkom služobníka služobníka služobníka Pána - stokrát dole, služobník- potom ste perfektný (CC Madhya 13.80). Ale tu sa každý snaží, aby sa stal Najvyšším Pánom. Niekto zneužíva slovo "so" ham"," ahaṁ brahmāsmi ", a preto "Ja som Najvyšší. " Ale to nie je tak. Toto sú Védské slová, ale tak "ham neznamená, že "Ja som Boh." Takže ´ham znamená "Ja som tiež rovnakej kvality." Pretože, mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Jīva je neoddeliteľnou súčasťou Boha, Krišnu, takže jej kvalita je rovnaká. Rovnako ako budete mať kvapku vody z mora. Takže chemické zloženie celého mora a kvapky vody je rovnaké. To sa nazýva takto ´ham alebo brahmāsmi. Nemali by sme zneužívať tieto slová, Védsku verziu, a myslieť si falošne, že "Ja som Boh. Stal som sa Bohom." A ak ste Boh, tak prečo ste sa stal psom? Boh sa stáva psom? Nie, to nie je možné. Pretože sme veľmi malinký To je tiež zmienené v śāstre:

keśāgra-śata-bhāgasya
śatadhā kalpitasya ca
jīvaḥ bhāgo sa vijñeya
sa anantyaya kalpate
(CC Madhya 19.140)

Naša duchovná identita je, že sme desaťtisícina časť končeka vlasu. Je to veľmi malé, rozdelíme to na desať tisíc častí a jedna tá časť, to je naša identita. A tá malá identita je vo vnútri tohto tela. Takže ako ju tam nájdete? Nemáte taký prístroj. Preto hovoríme nirākāra. Nie, je ākāra, ale je tak nepatrná a malá, že ju nie je možné vidieť s týmto hmotnými očami. Takže musíme to vidieť skrze Védy. Śāstra cakṣuṣa. To je verzia Védanty. Musíme vidieť skrz śāstry. Nie týmito tupými očami. To nie je možné.