SK/Prabhupada 0236 - Bráhmana, sanjási môžu žobrať,ale nie kšatrija, ani vaišia

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bráhmana, sanjási môžu žobrať,ale nie kšatrija,ani vaišia - Prabhupāda 0236


Lecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Preto Čaitanja Maháprabhu povedal, že viṣayīra anna khāile malīna haya mana (CC Antya 6.278). Tak úžasné osobnosti potemneli, pretože si od nich vzali peniaze, anna. Ak sa o mňa stará niekto, kto je prílišný materialista, tak to ma potom ovplivňuje. Stane sa zo mňa tiež materialista. Tiež sa stanem materialistom. Takže Pán Čaitanja Maháprabhu varoval, že "Tí, ktorí sú viṣayī, tí čo nie sú oddaní, nič od nich neprijímajte, pretože to znečistí vašu myseľ." Preto bráhmana a Vaišnava, oni priamo neprijímajú peniaze. Oni prijímajú bhikṣā, bhikṣā môžete... Tak ako som tu povedal bhaikṣyam. Śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam apīha loke (BG 2.5). Keď niekoho poprosíte... Aj tak, bhikṣā je tiež niekdy zakázaná od osoby, ktorá je príliš materialistická. Ale bhikṣā je povolená pre sanjásiov, pre bráhmanu. Preto Ardžuna povedal, že "Namiesto zabíjania, tak úžasní guruovia, ktorí sú taktiež úžasnými osobnosťami, mahānubhāvān..." Takže bhaikṣyam. Pre kšatriu... Bráhmana, sanjási môže žobrať, môže žobrať almužny, ale nie kšatrija, ani vaišia. To nie je povolené. Iba.. On bol kšatrija, Ardžuna. Tak on povedal, "Lepšie bude keď sa stanem povolaním bráhmanom, a budem žobrať ofd dverí k dverám ako by som si mal užívať králostva zabitím svojho gurua." To bolo jeho vyjadrenie. Takže celkovo, Ardžuna je v ilúzii - v ilúzii v zmysle, že zabúda na svoju povinnosť. On je kšatrija, jeho povinnosťou je bojovať, nerieši kto je na druhej strane, dokonca svojho syna, kšatrija neváha zabiť dokonca svojho syna ak je nepriateľský. Podobne, syn, ak je nepriateľský otec, on nebude váhať zabiť svojho otca. To je prísna povinnosť kšatrijov, bez rozmýšľania. Kšatrija nemôže takto uvažovať. Preto Krišna povedal, kalibyam: "Nebuď zbabelec. Prečo sa z teba stáva zbabelec?" O tomto sa rozpráva. Neskôr mu Krfišna dá ozajstné duchovné poznanie. To je... Bežne hovory sa odohrávajú medzi priateľmi.

To je v poriadku. Ďakujem vám.