SK/Prabhupada 0254 - Védske poznanie je vysvetlené guruom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Védske poznanie je vysvetlené guruom - Prabhupada 0254


Lecture on BG 2.8 -- London, August 8, 1973

Tak pôvodne my sme všetci osoby, nie neosoby. Krišna tiež hovorí... On povie že: "Títo vojaci, títo králi, ty a Ja, Môj Drahý Ardžuna, nie je to tak, že v minulosti sme neexistovali. Ani to nie je tak, že by sme neexistovali v budúcnosti." Takže toto je určtý pokyn Krišnu, že: "Ak Ja, ty a všetci títo králi a vojaci, ktorí sa tu zhromaždili, oni existujú. Tak ako existujeme teraz, individuálne osoby; podobne, oni existujú, individuálne osoby. A v budúcnosti taktiež budeme existovať ako individuálne osoby." Takže kde je otázka neosobného? Títo nezmyselný impersonalisti, voidisti. Preto tým princípom je porozumieť veciam v skutočnosti, človek musí pristúpiť ku Krišnovi ako Ardžuna, śiṣyas te 'ham: (BG 2.7) "Teraz som tvojim žiakom. Uč ma. Śādhi māṁ prapannam. Ja sa odovzdávam. Ja sa nepokúšam s tebou kráčať na tej istej úrovni." Prijať gurua znamená, že čokoľvek čo guru povie musíte prijať. Inakšie neprijímaj gurua. Nerobte si z toho módu. Musíte byť pripravený. To sa volá prapannam. Tad viddhi praṇipātena (BG 4.34). Môžete to pochopiť jednoducho odovzdaním sa, nie skúšaním gurua. "Ja ho vyskúšam, koľko toho vie." Aký má zmysel prijímať gurua? Nie. Preto Ardžuna hovorí, že: "Okrem teba neexistuje nikto kto ma môže naozaj uspokojiť v tomto zmätenom stave." Yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām (BG 2.8). "Moje zmysli vysichajú." Pretože tieto nepravé zmysli... To niesú v skutočnosti zmysli. Ozajstné zmysli sú vo vnútry. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (CC Madhya 19.170).

Musíme slúžiť Krišnovi, Hṛṣīkeśa... Krišna je skutočný a musíme prísť do toho postavenia reality. Potom môžeme slúžiť Krišnovi. Hṛṣīkeṇa. Tat paratvena nirmalam. Keď sú naše zmysli očistené. Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ, manasas tu paro buddhir (BG 3.42). Toto sú rozličné stupne. Tento telesný koncept života znamená zmysli. Ale keď transcendujete tieto zmysli, dostanete sa na mentálnu úroveň. Keď transcendujete mentálnu úroveň, dostanete sa na intelektuálnu úroveň. Keď transcendujete intelektuálnu úroveň, tak potom sa dostanete na duchovnú úroveň. To je duchovná úroveň. To sú odlišné stupne a kroky. Na hrubej telesnej úrovni my vyžadujeme pratyakṣa-jñānam. Pratyakṣa znamená priame vnímanie. Existujú odlišné stupne poznania. Pratyakṣa, aparokṣa, pratyakṣa, parokṣa, aparokṣa, adhokṣaja, aprakṛta. Toto sú odlišné úrovne poznania. Takže poznanie dosiahnuté na telesnej úrovni, priame vnímanie, to nie je pravé poznanie. Preto my môžeme vyzvať týchto vedcov, takzvaných vedcov. Ich základný princíp poznania je telesný koncept života, pratyakṣa, experimentálne poznanie. Experimentálne poznanie znamená toto hrubo zmyslové vnímanie. To je experimentálne. Pratyakṣa. Každý hovrí: "My nevidíme Boha." Boh nie je takým predmetom, že vo Ho môžete vidieť s totuo pratyakṣa, priamym vnímaním. Ďalšie meno Boha je Anubhāva. Anubhāva. Tak ako v tejto izbe priamo slnko nevidíme. Ale vieme, že tam slnko je. Je deň. Ako to viete? Vy to nevidíte. Ale sú to procesy pomocou ktorých to môžete zažiť. To sa volá aparokṣa. Pratyakṣa parokṣa aparokṣa. Tímto spôsobom, Krišna vedomie znamená adhokṣaja a aprakṛta, nad zmyslami. Preto je v Bhagavad Gíte povedané: adhokṣaja. Kde sa nemôže dostať priame vnímanie. Takže tam kde sa nedostane priame vnímanie, tak môžete vnímať anubhāva? To je śrota-panthā. To je šruti. Musíte prijať poznanie z Véd. A Védske poznanie je vysvetlené guruom. Preto človek musí prijať útočisko u Krišnu ako u Najvyššieho gurua, alebo Jeho zástupcu. Potom všetky tieto problémy, nevedomosť môžu byť odstránené. Yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām (BG 2.8).