SK/Prabhupada 0303 - Transcendentálny. Ste za

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Transcendentálny. Ste za
- Prabhupada 0303


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Pokračujte.

Tamāla Kṛṣṇa: "Vaša pozícia je to, že ste transcendentálny."

Prabhupāda: Transcendentálny. "Vy ste nad." To je vysvetlené v Bhagavad gíte;

indriyāṇi parāṇy āhur
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ
(BG 3.42)

Teraz... Za prvé, realizujte toto telo. Telo znamená toto telo. Ale keď pojdete ďalej, vidíme, že myseľ je centrom týchto zmyslových aktivít. Pokiaľ myseľ nepovolí, tak my nemôžme konať so svojimi zmyslami. Tak indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Takže je tu myseľ, ktorá je transcendentálna voči zmyslom, a transcendentálna voči mysli je inteligencia, a transcendentálna voči inteligencii je duša. To musíme pochopiť. Pokračujte.

Tamāla Kṛṣṇa: "Nadradená energia Krišnu je v duchovnej podoby a vonkajšia energia je hmotná. Vy ste medzi hmotnou energiou a duchovnou energiou a preto je vaše postavenie okrajové. Inými slovami patríte do krajovej potencie Krišnu. Vy ste zároveň jednotný s a odlišný Krišnu. Pretože vy ste duša, preto vy nie ste odlišný Krišnu, ale pretože vy ste jediná malá čiastočka Krišnu, preto ste od Neho odlišný."

Prabhupāda: Teraz je tu použité jedno slovo, okrajová potencia. Okrajová potencia, presné Snaskritské slovo je taṭastha. Tak ako na konci krajiny začína more. Tak to je krajová zem. Jednoducho pôjdete na pobrežie Pacifickej pláže objavíte nejakú zem. Niekedy je to prekryté vodou a niekedy je to otvorená zem. To je okrajové. Podobne, my sme duše, i keď my sme prirodzene jednotný s Bohom, ale niekedy sme prekrytý a niekedy sme slobodný. Preto je naše postavenie okrajové. Keď chápeme naše pravé postavenie, tak potom... To isté... Tak ako ten istý príklad. Pokúste sa pochopiť. Že... Na pláži nájdete určitú časť zeme, ktorá je niekedy pokrytá vodou a niekedy je to opäť zem. Podobne my sme niekedy prekrytý māyou, nižšou energiou a niekdy sme slobodní. Takže musíme si udržať tento slobodný stav. Tak ako odkrytá zem, tam už nie je viacej vody. Ak pôjdete trocha ďalej od morskej vody, tak potom tam už nie je viacej vody; je to zem. Podobne, ak sa udržíte ďalej od hmotnej energie, príďte do krajiny duchovného vedomia, alebo Krišna vedomia, potom si udržíte slobodu. Ale ak sa držíte na okrajovom postavení, potom budete niekedy prekrytý māyou a niekedy budete slobodný. Tak je naše postavenie.