SK/Prabhupada 0356 - Nepracujeme náladovo. Prijímame autoritatívnu verziu so šástry

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nepracujeme náladovo. Prijímame autoritatívnu verziu so šástry
- Prabhupāda 0356


Lecture at World Health Organization -- Geneva, June 6, 1974

Prabhupāda: Tou vecou je, že povinnosťou vlády je dozrieť, že nikto nie je nezamestnaný. To je dobrá vláda. Nikto nie je nezamestnaný. To je védsky systém. Spoločnosť je rozdelená do štyroch tried: brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra. A bolo to povinnosťou vlády alebo kráľa vidieť, že brāhmaṇa si koná povinnosť brāhmaṇu, a kṣatriysku povinnosť, oh, kṣatriya, jeho povinnosť je kṣatriyská povinnosť. Takže je to povinnosť vlády vidieť prečo sú ľudia nezamestnaný. Potom tá otázka bude vyriešená.

Hosť: Ale sú ľudia, ktorí sú tiež vo vláde.

Prabhupāda: Eh?

Hosť: Oni sú tiež... Ľudia s postavením, zazobaní ľudia, statkáry, oni tiež majú silný hlas vo vláde.

Prabhupāda: Nie. To znamená zlú vládu.

Hosť: Áno. To je, to je pravda.

Prabhupāda: To je zlá vláda. Inakšie, to je povinnosť vlády vidieť, že sú všetci zamestnaní.

Hosť: To je to čo si prajem, deň kedy Krišna vedomé hnutie sa stane ozajstným revolučným hnutím, ktoré zmení tvár spoločnosti.

Prabhupāda Áno. Ja si myslím, že to prinesie revolúciu, pretože Americký a Európsky mladí ľudia, oni si to vzali do rúk. Ja som im to predstavil. Tak ja dúfam, že Európsky a Americjý chlapci, oni sú veľmi inteligentní, a oni to prijímajú veľmi seriózne. Tak že... Teraz pracujeme pár rokov, päť, šesť rokov. Aj tak sme rozšírili hnutie do celého sveta. Tak ja vyžadujem... Ja som starý muž. Ja umriem. Ak to príjmu seriózne, tak to bude pokračovať a bude tam revolúcia. Pretože my nepracujeme náladove, rozmarne. My prijímame autoritatívnu verziu so šástri. A my sme... Náš program je vydávať prinajmenšom sto kníh tejto veľkosti. Tam je tak veľa informácii. Oni môžu čítať všetky knihy a zobrať si informácie. A teraz sme prijímaní. Hlavne v Amerike, vo vyšších kruhoch, na školách a univerzitách, oni teraz čítajú naše knihy, a oceňujú to. Takže my sa snažíme čo najlepšie, predstavovať literatúru, prakticky pracujúci, davajúc rady, tak ako je to len možné. Ale ja si myslím, ak títo chlapci, mladí chlapci, ak to príjmu veľmi vážne, tak to prinesie revolúciu.