SK/Prabhupada 0390 - Význam Jaya Radha-Madhava

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Význam Jaya Radha-Madhava
- Prabhupāda 0390


Purport to Jaya Radha-Madhava -- New York, July 20, 1971

Takže toto je pôvodná povaha Krišnu, pôvodná Krišnova povaha. On je Rádha-Mádhava. On je milencom Šrímati Rádharáni. A kunja-vihári, neustále si užíva spoločnosť gópií v v hájoch Vrindávanského lesa. Rādhā-mādhava kuñja-vihārī. Takže On nie je len milencom Rādhārāṇī, ale braja-jana-vallabha. Všetci obyvatelia Vrindávanu milujú Krišnu. Oni nepoznajú nič iné. Oni nevedia či je Krišna Boh alebo nie; ani sa moc nestarajú o to, že "Mal by som milovať Krišna pretože je Boh." "Môže byť Boh, alebo môže byť čímkoľvek . Na tom nezáleží, ale my milujeme Krišnu." To je celé. To sa volá bezpríčinná láska. "Ak je Krišna Boh, tak by som Ho mal milovať" - to je podmienená láska. To nie je čistá láska. Krišna môže byť Bohom, alebo čímkoľvek, ale Svojimi úžasnými činmi, Vrajavāsī, oni si myslia, "Ó Krišna, On je prekrásne dieťa, možno je nejaký poloboh. Možno nejaký poloboh." Pretože ľudia sa väčšinou domnievajú, že polobohovia sú všemocní. Oni sú mocní v tomto hmotnom svete. Ale nevedia, že Krišna je nad nimi všetkými. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1). Najvyšší Poloboh Brahmā, jeho názor je "Najvyšším ovládateľom je Krišna."

Tak ako obyvatelia Vrindávanu, oni milujú Krišnu bezpodmienečne, podobne, Krišna ich tiež miluje. Vraja-jana-vallabha giri-vara-dhārī. Keď boli obyvatelia Vrindávanu v nebezpečenstve pretože zastavali Indra-yajñu, a Indra sa veľmi nahneval, a poslal na nich veľmi obrovský, mocný mrak, a nad Vrindávanom pršalo bez prestania po sedem dní, tak keď sa obyvatelia veľmi rozrušili, Krišna, i keď On bol iba sedem ročný chlapec, tak On ich zachránil, tým že zdvihol Kopec Govardhan. Tak On poučil Indradevu, poloboha, že, "Aby som zastavil tvoje vyčínanie, na to mi stačí Môj malíček. To je všetko." Tak on padol na kolená. Toto nájdete v Krišna knižke. Tak ako Gopī-jana-vallabha, Jeho jedinou úlohou je ochraňovať gopī-jana.. Takže naše Krišna vedomé hnutie je o tom ako sa stať jeden z gopī-jana. Potom nás Krišna zachráni z akéhokoľvek nebezpečenstva, dokonca tým, že zdvihne kopec, alebo horu. Krišna je tak láskavý a tak mocný. Keď Krišna zdvihol kopec, tak On nepraktikoval nejaký jógový systém. A to je Boh. I keď bol iba dieťa, On sa hral ako dieťa, On sa správal ako dieťa, ale keď bolo treba, tak sa prejavil ako Boh. To je Krišna. To je Krišna, nie že On musí ísť a praktikovať nejakú jógu, a potom sa stane Bohom. Nie. On nie je tým druhom Boha, nie je vymyslený Boh. On je Boh.

Tak gopī-jana-vallabha giri-vara-dhārī. A ako dieťa, ako milované dieťa Yaśody, Yaśodā-nandana,... Krišna je rád dieťaťom oddaného. On chce byť potrestaný Svojim oddaným, otcom a matkou. Pretože Ho každý uctieva, tak Ho nikto netrestá, tak On má z toho pôžitok, keď Ho oddaný potrestá. To je služba Krišnovi. Ak má Krišna pôžitok v tom, že je potrestaný, tak to má na starosti oddaný: "Dobre, ja sa stanem tvojim otcom a potrestám Ťa." Keď chce Krišna bojovať, tak sa jeden Jeho oddaný stane Hiraṇyakaśipuom a bojuje Sním. Takže všetky činnosti Krišnu sú v spojení s Jeho oddanými. On je... Preto, stať sa spoločníkom Krišnom, rozvinúť Krišna vedomie... Yaśodā-nandana vraja-jana-rañjana. Jeho jedinou úlohou je ako uspokojiť... Tak ako úlohou braja-janov je to ako uspokojiť Krišnu, podobne Krišnova úloha je to ako uspokojiť braja-janov. To je láskyplná výmena. Yamunā-tīra-vana-cārī. Krišna, Najvyššia Božská Osobnosť sa túla po brehoch Yamuny aby uspokojil gópie, pasáčikov, vtákov, zver, teliatka. Oni nie sú obyčajné vtáky, zver, teliatka, alebo ľudia. Oni sú na na vrchole seberealizácie. Kṛta-puṇya-puñjāḥ (SB 10.12.11). Po mnoho, mnoho zrodeniach získali toto postavenie, že sa hrajú s Krišnom.

Takže naše Krišna vedomé hnutie je tak pekné, že každý môže ísť na Krišnaloku, a stať sa Jeho spoločníkom, ako priateľ alebo tak veľa iných vecí, ako služobník, ako otec, ako matka. A Krišna súhlasí so všetkými týmito možnosťami. Tieto veci sú veľmi pekne popísané v Našom učení Pána Čaitanju. Takže Krišna nechodí preč ani na krok z Vrindávanu. Originálny Krišna je vo Vrindávane. To je popísané v Brahma-samhite,

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambrahma-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ (tam ahaṁ bhajāmi)
(Bs. 5.29)

Brahmá prijíma Najvyššiu Osobnosť Govindu, Krišnu vo Vrindávane. Veṇuṁ kvaṇantam: "On hrá na flautu."

(veṇuṁ kvaṇantam) aravinda-dalāyatākṣaṁ
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.30)

Tak využite týchto kníh, toto poznanie a tento prasádám, toto spievanie a buďte šťastní a choďte za Krišnom. Tak pekná vec. Dobre.