SK/Prabhupada 0404 - Vezmite tento meč Krišna vedomia - jednoducho sa snažte načúvať s vierou

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vezmite tento meč Krišna vedomia - jednoducho sa snažte načúvať s vierou
- Prabhupāda 0404


Lecture on SB 1.2.16 -- Los Angeles, August 19, 1972

Takže śuśrūṣoḥ, śuśrūṣoḥ śraddhadhānasya (SB 1.2.16). Tí, ktorí sú zapojení do náčúvania s vierou, śraddhadhāna ... Ādau śraddhā. Bez viery nie je možné dosiahnuť žiadny pokrok. To je začiatok duchovného života. Ādau śraddhā. "Ó, tu je ..., vykonáva sa vedomie Krišnu. Je to veľmi pekné. Oni kážu pekne. " Ľudia stále chvália naše aktivity. Ak sa budeme držať nášho štandardu, potom to ocenia. Tak tomu sa hovorí śraddhā. Toto ocenenie sa nazýva śraddhā, śraddhadhānasya. Dokonca ak sa nepripojí, ak niekto hovorí: "Ach, to je veľmi pekné, to je veľmi ... Títo ľudia sú dobrí." Niekedy v novinách hovoria, že "Títo ľudia Hare Krišna, sú pekní. Chceme, aby bolo viac takých." Hovoria to. Takže toto ocenenie je tiež pozdvihnutie pre takú osobu. Ak nenačúva, nepríde, ak iba povie: "Je to veľmi pekné. Áno." Rovnako ako malé deti, dieťa, ono tiež oceňuje, snaží sa postaviť sa svojimi činelkami. Oceniť. Od samého začiatku života, oceňuje, "to je pekné." On vie alebo nevie, na tom nezáleží. Jednoducho ocenenie mu dáva dotyk duchovného života. Je to tak pekné. Śraddhā. Ak nejdú proti, jednoducho ak oceňujú, "Oh, robia pekné ..." Takže rozvoj duchovného života znamená rozvíjanie tohto oceňovania, to je všetko. Ale postupne, oni to oceňujú.

Takže śuśrūṣoḥ śraddhadhānasya vāsudeva-kathā-ruciḥ. V predchádzajúcom verši, bolo vysvetlené, yad anudhyāsinā yuktāḥ. Človek musí byť zapojený, vždy myslí. To je meč. Musíte vziať tento meč vedomia Krišnu. Potom ste sa oslobodil. Uzol je odseknutý týmto mečom. Takže ... Teraz, ako sa môžeme dostať tento meč? Tento proces je tu opísaný, že jednoducho s vierou sa pokúšate načúvať. Dostanete meč. To je všetko. V skutočnosti, toto naše hnutie pre vedomie Krišnu sa šíri. My dostávame jeden meč za druhým, jednoducho načúvaním. Začal som toto hnutie v New Yorku. Vy všetci viete. Nemal som v skutočnosti žiadny meč. Tak ako v niektorých náboženských princípoch, v jednej ruke majú náboženské písmo, a v druhej meč: "Prijmite toto písmo; inakšie ti odseknem hlavu." Toto je tiež ďalšie kázanie. Ale ja som mal tiež meč, ale nie taký druh meča. Tento meč - dať šancu (k), ľuďom načúvať. To je všetko.

Vāsudeva-kathā-ruciḥ. Takže akonáhle dostane ruci ... Ruci. Ruci znamená chuť. "Ó, tu rozpráva Krišna, veľmi pekné. Budem počúvať." Takýto meč dostanete okamžite. Meč je vo vaších rukách. Vāsudeva-kathā-ruciḥ. Ale kto bude mať ruci? Túto chuť? Pretože ako som už viac krát vysvetloval, chuť, taká ako cukrík. Každý vie, že je veľmi sladký, ale ak dáte človeku čo má žltačku, jemu to bude chutiť ako horké. Každý vie, že cukrík je sladký, ale človek, ktorý má žltačku, jemu ten cukrík bude chutiť ako horký. Každý to viete. To je fakt. Takže ruci, chuť na načúvanie vāsudeva-kathā, kṛṣṇa-kathā, tento hmotne chorý človek to nemôže ochutnať. Táto ruci, chuť. Ak chcete získať túto chuť existujú predbežné činnosti. Čo je to? Prvá vec je to uznanie: ". Ó, to je veľmi pekné" Ādau śraddhā, śraddadhāna. Takže śraddhā, ocenenie, to je začiatok. Then sādhu-saṅga (CC Madhya 22.83). Potom miešanie: "Tak dobre, títo ľudia oni spievajú a hovoria o Kršnovi. Nechaj ma ísť a sadnúť si a nechaj ma načúvať viacej. " Tomu sa hovorí sādhu-saṅga. Tí, ktorí sú oddaní, s nimi sa združovať. Toto je druhý stupeň. Tretí stupeň je bhajana-kriyā. Keď sa človek združuje pekne, potom sa bude cítiť, "Prečo sa nestať žiakom?" Task sme prijali žiadosť, "Prabhupāda, ak ma milostivo príjmeš ako svojho žiaka," To je začiatok bhajana-kriyā. Bhajana-kriyā znamená byť zapojený do služby Pánovi. Jedná sa o tretiu etapu.