SK/Prabhupada 0472 - Neostávaj v tme. Príď do kráľovstva svetlaLecture -- Seattle, October 7, 1968


Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Oddaní: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Uctievame Govindam, studnica všetkých radostí, Govinda, Krišna. A On je ādi-puruṣaṁ, počiatočná bytosť. Takže govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Bhajāmi znamená "Ja uctievam, odovzdávam sa Mu a sľubujem, že ho budem milovať." Toto sú slová z Brahmových modlidieb. Brahma-saṁhitā je dosť veľká kniha. V prvom verši Piatej kapitoly je povedané, že Pán, Govinda, Má vlastnú, špeciálnu planétu, ktorá je známa ako Goloka Vṛndāvana. Je to za hmotnými nebesiami. Toto materiálne nebo vidíte tak ďaleko, kam až oko dovidí, ale za hmotným nebom je duchovné nebo. Materiálne nebo je pokryté materiálnou energiou, mahat-tattva, a je tam sedem pokrývajúcich vrstiev zem, voda, oheň, vzduch. A za tými vrtvami je oceán, a za oceánom začína duchovné nebo. A v v tom duchovnom nebi je najvyššia planéta zvaná Goloka Vṛndāvana. Tieto veci sú popísané vo Védskej literatúre a tiež v Bhagavad-gīte. Bhagavad-gītā je dobre známa kniha. Stojí tam tiež,

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

V Bhagavad-gīte je povedané, že je ďaľšie, duchovné nebo, kde nie je potreba slnečného svitu. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya znamená slnko a bhāsayate znamená distribuovať slnečné svetlo. Takže tam nie je potreba slnečného svetla. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko. Śaśāṅka znamená mesiac. Nie je tam ani potreba slnečného svitu. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Nie je tam ani potreba elektriny. To znamená kráľovstvo svetla. Tu v materiálnom svete je kráľovstvo tmy. To všetci viete. Je to vlastne tma. Ak je na slnko na druhej strane zeme, je tam tma. To znamená, že v podstate je tma. Slnečným svitom, mesačným svitom a elektrinou udržujeme svetlo. V podstate je vlastne tma. A tma tiež znamená nevedomosť. Ako noční ľudia sú viac nevedomí. Sme nevedomí, ale v noci sme viac. Védsky pokyn je tamasi mā jyotir gama. Védske pokyny vravia:" Neostávaj v tme. Príď do kráľovstva svetla." A v Bhagavad-gīte je povedané, že je špeciálne nebo, duchovné nebo, kde nie je potreba slnečného svitu, nie je potreba mesačného svitu, nie je potreba elektriny a yad gatvā na nivartante (BG 15.6)- a ktokoľvek príde do kráľovstva svetla, sa nikdy opäť nevráti do tohto kráľovstva tmy. No a ako sa môžeme dostať do kráľovstva svetla? Celá ľudská civilizácia je založená na týchto princípoch. Vedānta hovorí athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "Z toho dôvodu by si sa teraz mal dotazovať na Brahman, na Absolútneho." "Z tôho dôvodu teraz" znamená...Každé slovo je podstatné. "Z toho dôvodu" znamená pretože sme dostali ľudské telo - "Z toho dôvodu". A ataḥ znamená "ďalej". "Ďalej" znamená že si prešiel mnohými, mnohými životmi, 8,400,000 životných druhov. Vodné živočíchy - 900,000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.