SK/Prabhupada 0604 - Ak budem pokračovať, Krišna ma s radosťou umiestni na transcendentálnu úroveň

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ak budem pokračovať, Krišna ma s radosťou umiestni na transcendentálnu úroveň
- Prabhupāda 0604


Vanisource:Lecture on SB 1.5.11 -- New Vrindaban, June 10, 1969

Nivṛtta znamená už skončené, úplne ukončené. Čo znamená to dokončené? Tṛṣṇa. Tṛṣṇa znamená súženie. Ten, kto ukončil toto materiálne súženie, môže spievať transcendentálne oslavovanie Pána. Iní nemôžu. Ako v našom sankirtanovom hnutí, dostávate veľmi veľa extázy, potešenia. Takže druhí hovoria:"Čo tí ľudia robia? Blázniví chlapci, sú vo vytržení, tancujú a hrajú na nejaký bubon." Cítia to tak, pretože ich prahnutie po materiálnom pôžitku sa neskončilo. Preto nivṛtta.

V podstate, toto transcendentálne meno Krišna, alebo Boh, môže byť spievané v oslobodenom stave. Preto predpisujeme, že kým spievame, sú tri fázy. Úroveň priestupkov, oslobodená úroveň a skutočná úroveň lásky k Bohu. To je úroveň dokonalosti spievania. Na začiatku spievame na úrovni priestupkov - desiatich druhov priestupkov. Ale to neznamená, že by sme nemali spievať. Dokonca keď sú tam priestupky, by sme mali pokračovať v spievaní. Práve to spievanie mi pomôže sa vyhnúť všetkým tým priestupkom. Samozrejme, sa my musíme starať o to, aby sme nerobili priestupky. Preto je daný tento zoznam desiatich priestupkov. Mali by sme sa snažiť vyhnúť. A pokiaľ je to spievanie bez priestupkov, potom je to oslobodená úroveň. To je oslobodená úroveň. A po oslobodenej úrovni, spievanie bude také uspokojivé, pretože to je transcendentálna úroveň, skutočná láska ku Krišnovi a Bohu bude vychutnávaná . Ale rovnaká vec...spievanie... Na úrovni priestupkov, spievanie, a oslobodenej úrovni je spievanie... Ale na vyzretej úrovni... Ako Rūpa Gosvāmī, zvykol vravieť "Čo budem spievať jedným jazykom a čo budem počuť dvoma ušami? Ak by som mal milión uší, ak by som mal milión jazykov, potom môžem spievať a počuť." To pretože, že je v oslobodenom stave.

My by sme ale nemali byť kvôli tomuto cieľu sklúčení. Mali by sme pokračovať s vytrvalosťou. Utsāhād dhairyāt Utsāhād znamená s entuziazmom, a dhairyāt znamená vytrvalosť, trpezlivosť. Utsāhād. Niścayāt. Niścayāt znamená s pevným odhodlaním. "Áno, začal som spievanie. Môžno tam sú priestupky, ale ak budem pokračovať, Krišna ma rád umiestni na transcendentálnu úroveň keď si budem vychutnávať toto spievanie Hare Krišna." Ako Viśvanātha Cakravartī dal príklad manga na zrelej a nezrelej úrovni. Nezrelá úroveň, je to horká, ale rovnaké mango, keď je plne zrelé, je sladké, sladkosť. Musíme počkať na túto úroveň a musíme byť opatrní, aby sme nespôsobovali priestupky. Potom iste k tomu prídeme. Ako chorý pacient, ktorý keď nasleduje regulácie, ktoré mu dal doktor, a užíva lieky, potom bude určite vyliečený.