SK/Prabhupada 0616 - Bráhmana, kšatriya, vaišya, šúdra — to je prirodzené rozdelenie

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bráhmana, kšatriya, vaišya, šúdra — to je prirodzené rozdelenie
- Prabhupāda 0616


Lecture at World Health Organization -- Geneva, June 6, 1974

Ak ľudská spoločnosť, nenasleduje stopy veľkých áčaryov, veľkých svätých osôb, potom bude mať problém. A to sa v skutočnosti deje. V Bhagavad-gíte, keď Krišna bol..., Krišna a Ardžuna spolu hovorili, tak Aržuna predstavoval dôsledky vojny - ženy budú vdovami a nebudú si schopné udržať ich charakter, a potom adharma, začnú bezbožné princípy. Takže povedal....Takto argumentoval:

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
(BG 1.40)

Védska civilizácia je varnašráma dharma. Vo varnašráma dharme ak nie je dostatok ochrany, potom príde spoločnosť, ktorá sa volá varna-šankara, zmiešaná populácia. Bráhmana, kšatriya, vaišya, šúdra - to je prirodzené rodzelenie. Spoločnosť musí byť rozdelená... Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). (nabok:) Netreba. Prirodzené rozdelenie...Ako vám bolo dané prirodzené rozdelenie vášho tela: hlava, ruky, brucho a nohy, podobne je spoločenské rozdelenie. Niektorí sú veľmi inteligentní ľudia, trieda ľudí, a niekorí z nich sú osoby s bojovým duchom, a niektorí sa zaujímajú o obchody a priemysel, a niektorí z nich sa zaujímajú iba o naplnenie žalúdka. Takže toto je prirodzené rozdelenie. Preto Krišna hovorí, cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam. Ak toto cātur-varṇyaṁ, toto rozdelenie... Najinteligentnejšia trieda ľudí by mala byť vychovávaná ako bráhmana. Śamo damo titikṣa ārjava jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam (BG 18.42). Spoločenské rozdelenie musí byť. Najintelektuálnejšia trieda ľudí, by sa mala zamestnať v štúdiu Véd, a dosiahnuť vzdelanie a šíriť ho v ľudskej spoločnosti, tak možu byť vedení, a robiť potrebné pre pokornú situáciu spoločnosti. To je vedenie. Kšatriyovia, sú určení pre ochranu spoločnosti, vojenskú silu, alebo vojenského ducha. Ak je nejaké nebezpečenstvo, útok, dajú nám ochranu. Podobne, musí byť trieda ľudí produkujúca jedlo a obilniny, a dávajúca ochranu kravám. Kṛṣi-go-rakṣya vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (BG 18.44). A zvyšo ľudí, ktorí nevedia pracovať intelektuálne, alebo nie sú ľudia s bojovým duchom, alebo nevedia produkovať jedlo, môžu pomáhať všetkým týmto trom triedam ľudí. A oni sa volajú šúdrovia. To je spoločenské rozdelenie. Takže toto sa volá varnašráma dharma. Je použité slovo dharma. Dharma znamená prepísaná povinnosť. Dharma neznamená nejaký náboženský sentiment. Nie. Prirodzené rozdelenie a predpísaná povinnosť.