SK/Prabhupada 0634 - Krišna nie je nikdy ovplyvnený illuzórnou energiou

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna nie je nikdy ovplyvnený illuzórnou energiou
- Prabhupāda 0634


Lecture on BG 2.28 -- London, August 30, 1973

Preto Vyāsadeva videl, apaśyat puruṣaṁ pūrṇam. On videl... Tak ako v lietadle, pôjdete nad oblak. Slnko nie je vôbec ovplyvnené oblakom. I keď pod lietadlom uvidíte veľkú masu oblaku. Podobne, māyā nemôže ovplyvniť Krišnu. Preto, Bhagavad-gītā hovorí daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā. Mama māyā (BG 7.14), Krišna hovorí, "Moja iluzorná energia." Krišna nie je nikdy ovplyvnený illuzórnou energiou. Presne tak ako oblak. Ale Māyāvādskí filozofovia, oni hovoria, že keď sa zjaví neosobná Absolútna Pravda, príde, oni tiež prijímajú inkarnáciu, ale ich filozofia je, že konečná Absolútna Pravda je neosobná. Keď sa zjaví ako osoba, tak, že On prijíma telo māyā. To je Māyāvāda. Krišna môže byť prijímaný ako Najvyšší Boh, ale On prijal hmotné telo. To znamená, že chcú ku Krišnovi prirovnávať obyčajnú živú bytosť a to je zavrhnuté v Bhagavad-gītā. Je povedané, že avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). Pretože Krišna prichádza v Jeho pôvodnej podobe... Pôvodná podoba je dvojruká. Je to tiež akceptované v Biblii? "Človek je stvorený podla Božieho obrazu." Takže Boh je dvoj ruký. Dokonca štvor ruká podoba Višnua nie je pôvodná podoba. Podoba Višnua je druhotná manifestácia Saṅkarṣaṇa. Tak Krišna nie je nikdy ovplyvnený māyou. Toto je ten bod.