SK/Prabhupada 0639 - Duša je v každom tele a Nadduša je skutočný vlastník

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Duša je v každom tele a Nadduša je skutočný vlastník
- Prabhupāda 0639


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Takže v nižšom stupni zvieracieho života, Kṛṣṇa je prítomný. Ako sám hovorí, dehe sarvasya bhārata.(BG 2.30) Na inom mieste, Kṛṣṇa hovorí, že to dehī alebo kṣetra-jña, majiteľ tela je tam, a existuje aj iný kṣetra-jña, iný vlastník. To je Kṛṣṇa. Kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata(BG 13.3). Tak ako individuálna duša je vo vnútri tela, podobne, Nadduša, Kṛṣṇa, je tam tiež. Obe sú tam. Obe sú tam. Takže On je vlastníkom všetkých tiel. Všetkých tiel. Niekedy je Kṛṣṇa obvinený darebákmi, že "Prečo tancoval s inými ženami?" Ale v skutočnosti on je ich majiteľom. Dehe sarvasya bhārata. Ja nie som majiteľom; On je majiteľom. Takže ak majiteľ tancuje s jeho, chcem povedať, služobníčkam alebo oddanými, čo je na tom zlé? Čo je na tom zlé? On je ich majiteľom. Vy nie ste majiteľom. Dehe sarvasya bhārata. On je ... Individuálna duša je v každom tele a Nadduša, Nadduša je skutočným majiteľom. Kṛṣṇa hovorí, že bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Maheśvaram, On je zvrchovaný vlastník. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. On je skutočný priateľ. Ak mám nejakého milenca, ja som priateľom, ja nie som priateľom. Skutočným priateľom je Kṛṣṇa. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. Ako je povedané, tasmād sarvāṇi bhūtāni. Kṛṣṇa je skutočný priateľ. Takže ak gopīe tancujú so skutočným priateľom, čo je na tom zlého? Čo je na tom zlého? Ale tí, ktorí sú darebáci, ktorí nepoznajú Kṛṣṇu, si myslia, že je to nemorálne. Nie je to nemorálne. To je správna vec. Správna vec. Kṛṣṇa je skutočným manželom. Pretože, On sa oženil s 16'108 manželkami. Prečo 16'000? Keby si vzal šestnásť biliónov, miliárd manžiek, čo je na tom zlého? Pretože on je tým skutočným maželom. Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29).

Takže ten, kto nepozná Kṛṣṇu, darebáci, obviňujú Kṛṣṇu ako nemorálneho, ako lovca žien, a podobne. A oni majú z toho radosť. Preto maľujú obrazy Kṛṣṇu, Jeho ľúbostné pomery s gopīami. Ale nemaľujú obrazy, ako On zabíja Kaṁsu, ako On zabíja démonov. To nemajú radi. To je sahajiyā. Oni, pre svoju zhýralosť, pre svoju potrebu hýrenia, potrebujú byť podporovaní Kṛṣṇom. "Kṛṣṇa urobil toto." "Kṛṣṇa sa stal nemorálnym. Takže preto sme aj my nemorálni. Sme veľkí oddaní Kṛṣṇu, pretože sme nemorálni." Toto sa deje. Preto, pochopiť Kṛṣṇu, to si vyžaduje to trochu lepšiu inteligenciu. Lepšia inteligencia. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān (BG 7.19). Jñānavān znamená prvotriednu inteligentnú múdrosť. Māṁ prapadyate. On chápe, čo je Kṛṣṇa. Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ. Takýto druh inteligentného mahātmu... Môžete objaviť darebáckeho mahātmu, jednoducho prezlečeného, bez vedomia Kṛṣṇu, ktorý vyhlasuje seba za Boha alebo za Kṛṣṇu. Kopnite ho do tváre. Kṛṣṇa sa líši od všetkých týchto darebákov. Ale ak rozumiete Kṛṣṇovi, ak máte to šťastie, - ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva (CC Madhya 19.151). Len tie najšťastnejšie osoby môžu rozumieť Kṛṣṇovi, čo je Kṛṣṇa.