SK/Prabhupada 0650 - Vysloboďte sa z tohto hmotného zapletenia dokonalou yogou Krišna vedomím

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vysloboďte sa z tohto hmotného zapletenia dokonalou yogou Krišna vedomím
- Prabhupāda 0650


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Oddaný: "V hmotnej existencii, človek je vystavený vplyvu mysle a zmyslov. V skutočnosti, čistá duša je zapletená v hmotnom svete kvôli egu mysli, ktoré chce panovať hmotnej prírode. Preto myseľ má byť trénovaná tak, aby nebola priťahovaná leskom hmotnej prírody. Týmto spôsobom podmienená duša môže byť zachránená. Človek nemá degradovať seba príťažlivosťou zmyslových objektov. Čím viac je priťahovaný zmyslovými objektmi, tým viac je zapletný do hmotnej existencie. Najlepší spôsob ako sa vymotať je neustále zapájať myseľ do služby Kṛṣṇovi. Sanskritské slovo hi v tomto verši sa používa pre zdôraznenie tohto bodu, to znamená, že človek to musí urobiť. To je tiež povedané: "Pre človeka, myseľ je príčinou pripútanosti a myseľ je príčinou vyslobodenia. Myseľ vnorená do zmyslových predmetov je príčinou pripútanosti a myseľ odpútaná od zmyslových predmetov je príčinou vyslobodenia." Preto myseľ, ktorá je stále zapojená vo vedomí Kṛṣṇu je príčinou najvyššieho vyslobodenia."

Prabhupāda: Áno. Neexistuje žiadna šanca. Myseľ navždy zapojená vo vedomí Kṛṣṇu, neexistuje šanca na jej zapojenie do māyā vedomia. Čím viac zapájate svoju myseľ vo vedomí Kṛṣṇu, tým viac sa zdržavate v slnečnom svetle, neexistuje žiadna šanca, ako sa dostať do temnoty. To je proces. Ak si želáte, ste na slobode. Môžete sa zdržiavať tmavej miestnosti, a môžete prísť do šíreho denného svetla. To záleží na vašej voľbe. Ale keď prídete do šíreho slnečného svetla, potom už neexistuje žiadna šanca pre temnotu. Tmu je možné odstrániť svetlom, ale svetlo nemôže byť pokryté tmou. Predpokladajme, že ste v tmavej miestnosti. Môžete priniesť jednu lampu. Tma skončila. Ale vezmite niečo temné a choďte do slnečného svetla, bude sa strácať. Takže kṛṣṇa sūrya-sama māyā andhakāra.(CC Madhya 22.31). Kṛṣṇa je ako slnečné svetlo. A māyā je ako temnota. Takže čo bude robiť temnota na slnku? Choďte do slnečného svetla. Tma zlyhá vo svojom pôsobení na vás. To je celá filozofia vedomia Kṛṣṇu. Zostaňte vždy zapojení vo vedomí Kṛṣṇu.

Māyā nebude schopná dotknúť sa vás. Pretože neexistuje žiadna možnosť, aby tma ovplyvnila svetlo. To je uvedené v Śrīmad-Bhāgavatame. Keď Vyāsadeva, pod vedením svojho duchovného majstra, Nāradu, pomocou bhakti-yogy: bhakti-yogena praṇihite samyak, praṇihite 'male. Bhakti-yogena manasi (SB 1.7.4). Rovnako myseľ, manasi znamená myseľ. Keď osvietená bhakti-yogou, bhakti-svetlom, bhakti-yogena manasi samyak praṇihite amale. Keď sa myseľ úplne zbaví všetkého znečistenia. To sa môže vykonať pomocou bhakti-yogy. Bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male apaśyat puruṣaṁ pūrṇam. Uvidel Najvyššiu Osobnosť Božstva. Māyāṁ ca tad-apāśrayam. A uvidel Māyu práve na pozadí. Apāśrayam. Svetlo a temnotu, spolu. Rovnako ako tu je svetlo. Je tu aj tma, trochu temnoty. Takže temnota zostáva pod ochranou svetla. Ale svetlo nezostáva pod ochranou tmy. Takže Vyāsadeva videl Kṛṣṇu, Najvyššieho Pána, a túto Māyu, temnotu, apāśrayam, práve pod Jeho ochranou.

A kto je to Māyā? To je vysvetlené. Yayā sammohito jīva. Rovnaká māyā, rovnaká iluzórna energie, ktorá pokrýva tieto podmienené duše. A kto sú tie podmienené? Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam (SB 1.7.5). Hoci táto duchovná duša je rovnako jasná ako Kṛṣṇa či Boh, aj keď malá. Ale ona sa stotožňuje s týmto hmotným svetom. Yayā sammohitaḥ, to sa nazýva ilúziou. Keď sa stotožňujeme z hmotou. Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam, paro 'pi manute 'nartham. Aj keď je transcendentálna, napriek tomu je zapojená do nezmyselných činností. Paro 'pi manute 'narthaṁ tat-kṛtaṁ cābhipadyate. A koná podľa pokynov māye. Tie sú veľmi pekne vysvetlené vo Śrīmad-Bhāgavatame, v prvom speve, siedmej kapitole.

Takže naša pozícia je taká, že sme duchovné iskry, jasné iskry. Ale teraz sme pokryté touto iluzórnou energiou, māyou. A prikazuje nám māyā a konáme, a zamotávame sa viac a viac do hmotnej energie. Musíte sa dostať von z tohto zapletenia pomocou tejto yogy, alebo dokonalej yogy vedomia Kṛṣṇu. To je yogový systém.