SK/Prabhupada 0661 - Nikto nie je lepší meditujúci ako títo chlapci. Oni sa proste sústredia na Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nikto nie je lepší meditujúci ako títo chlapci. Oni sa proste sústredia na Krišnu
Concentrating on Krishna
- Prabhupāda 0661


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Človek by mal meditovať o Mne. A nakoniec, kde je meditácia. Nie o prázdnote. Iba na Višnua, táto Višnuova podoba. To je sāṅkhya-yoga.

Táto sāṅkhya-yoga bola prvýkrát realizovaná Kapiladevom. On je inkarnácia Boha, Krišnu. Tak to je tajomstvo jógy. Že tento, chcem povedať, proces sedenia a pozerania sa na špičku nosa a sedenia rovno, všetky tieto, chcem povedať, znamenajú, vám pomôže sústrediť svoju myseľ na podobu Višnus alebo Kršna. Človek by mal premýšľať o Mne. Táto meditácia znamená, meditáciu o Krišnovi. Tak tu v tomto hnutí pre vedomie Krišnu, to je priamo iba na Krišnovi, nie je nič... Preto nikto je lepší meditujúci ako títo chlapci. Oni sa proste sústredia na Krišnu. Celá ich práca je Kršna. Pracujú v záhrade, kpú zem, "Oh, tam budú pekné ruže, mali by sme ich ponúkať Krišnovi." Meditácia. Praktická meditácia. Budem pestovať ružu a bude ponúknutá Krišnovi. Dokonca aj pri kopaní je meditácia. Vidíte? Pripravujú pekné jedlo, "Ach, to bude jesť Krišna." Takže pri varení je meditácia. Vidíte? A čo povedať o speve a tanci. Tak to... Oni meditujú dvadsať-štyry hodín o Krišnovi. Dokonalý jogín. Nech niekto príde a výzvou. Títo chlapci sú dokonalí jogíni.

Učíme dokonalý systém jogy. Nie náladovo. Z autority Bhagavad-gíty. My sme nevymysleli nič špekuláciou, ale tu je tvrdenie, vidíte? Jednoducho sústrediť svoju myseľ na Krišnu či Višnua. A ich aktivity boli takto formované že oni nemôžu myslieť na Krišnu, nemôžu myslieť na nič iné ako Krišnu, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa. Takže oni sú najvyšší meditátori. "Mysli na mňa v srdci, urob zo Mňa konečný cieľ života." Takže Kršna je konečným cieľom života. Oni sa pripravujú pripravujú na odchod na Kṛṣṇaloku. Takže tu je dokonlá jóga. Dokonalá jóga sa cvičí. Choďte ďalej.