SK/Prabhupada 0710 - Vytvárame Milióny a Trilióny Nápadov a Zaplietame sa v Nich

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vytvárame Milióny a Trilióny Nápadov a Zaplietame sa v Nich
- Prabhupāda 0710


Lecture on SB 3.26.39 -- Bombay, January 14, 1975

Takže hocijaký systém jógy, či už hatha jóga, gjána jóga, alebo... Karma jóga je na najnižšej úrovni. A nad všetkými je bhakti jóga. Takže keď dospejete do bhakti jógy, tak to je dokonalosť života. Bhakti-yogena manasa samyak praṇihite amale (SB 1.7.4). Bhakti-yogena amala: "Myseľ sa vyčistí." Ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12). To je ten efekt, priamy efekt bhakti jógy. Pretože je teraz myseľ znečistená, a pod vplyvom zmyslov a zmyslových aktivít, vytvárame milióny a trilióny nápadov a zaplietame sa v tom. Musíme prijať milióny a trilióny tiel a potom putovať v kolobehu rodenia, smrti, staroby a choroby. To je výsledkom. Tak očistite myseľ. To je spievanie Hare Krišna mahá mantry. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam. Keď je naša myseľ očistená... To je mahā-dāvāgni. Toto zväčšovanie mentálnych ideí, tisíce a milióny, to je mahā, bhava-mahā-dāvāgni. Bhava-mahā-dāvāgni. Takže je povinnosťou gurua dostať svojho žiaka z bhava-mahā-dāvāgni. Saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam. Kāruṇya, kāruṇa.

Takže čo je guru? Guru získal kāruṇya. Kāruṇya znamená to ako keď oblak získa vodu z mora, podobne, guru, duchovný učiteľ, získava oblak milosti z oceánu Krišnovej láskavosti. Ghanāghanatvam. A je to len oblak, ktorý môže uhasiť lesný požiar, saṁsāra. Nepomôže žiadny iný polievací systém. Ak je v lese požiar, váš hasičský zbor, alebo vedrá s vodou nepomôžu. Je to nemožné. Ani tam nemôžete ísť; ani nemôžete poslúžiť vaším hasičským zborom alebo vedrom. Tak potom ako môže byť ten oheň uhasený? Ghanāghanatvam. Ak je na oblohe oblak a ak prší, tak potom zväčšujúci sa lesný požiar môže byť okamžite uhasený. Tak ten oblak predstavuje duchovného učiteľa. On leje vodu. On leje vodu. Śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana (CC Madhya 19.152). Čo je tá voda? Tá voda je toto śravaṇa-kīrtana. Bhava-mahā-dāvāgni, oheň, lesný požiar hmotnej existencie, neustále spaľujúci. Takže ho musíte uhasiť dažďom z oblaku, a ten dážď znamená śravaṇa-kīrtana. Śravaṇa znamená načúvanie a kīrtana znamená spievanie. To je jediná cesta. Śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana.