SK/Prabhupada 0820 - Guru znamená, že akýkoľvek pokyn, ktorý dá, musíme prijať bez debaty

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Guru znamená,že akýkoľvek pokyn, ktorý dá, musíme prijať bez debaty
- Prabhupāda 0820


Lecture on SB 5.5.2 -- Vrndavana, October 24, 1976

Takže, ak chcete vykonávať tapasyu, potom sa musíte obrátiť na osobu, ktorá už tapasyu vykonávala, tapo divyam (SB 5.5.1). Potom získate podmienky. Mahat-sevām. A tam sa musíte zamestnať v službe. V pokore, službe, sevayā. Môžete sa pýtať mahātmu, nie vyzývaním, ale obohnaním sa praṇipāt a sevā. Inak nemáte nárok na otázky. Ako tento muž, ktorý išiel za Rúpom Goswámim. Nemal žiadne právo na márnenie jeho času.

V skutočnosti táto debata, inštrukcie, je medzi guruom a žiakmi, kde je odovzdanie. Inak nie je potreba. Dnes usporiadame stretnutie. Obyčajní ľudia prišli počúvať. Ale takýto druh diskusie Caitanya Mahāprabhu nikdy nerobil. Nikdy ju nerobil. Pretože tí ľudia z vonka nie sú poddajní. Prichádzajú, aby sa bavili. Neprichádzajú sa niečo naučiť. Preto Caitanya Mahāprabhu nikdy neurobil žiadne veľké stretnutie. Bol prítomný na veľkom stretnutí, ale na kīrtane, saṅkīrtane. Stretával sa denne večer štyri hodiny v Jaganátovom chráme, ale počas toho celého času bol zapojený v spievaní Hare Krišna. Ale keď tam bola osoba ako Sarvabhauma Bhaṭṭācārya, alebo Prakāśānanda Sarasvatī, alebo Rāmānanda Rāya, či také vznešené osoby, zvykol diskutovať. Inak nediskutoval. Nebola potreba diskusie, pretože iní nepristupovali s pokorou. Mysleli si...ako Krišna a Arjuna. Pokiaľ si Arjuna myslel: Krišna je môj priateľ. Ja mu odpoviem ako rovnocenný," tak Krišna ťažko niečo povedal. Ale keď Arjuna pochopil, že: "Z takéhoto rozprávania nie je žiadny úžitok," tak sa stal Jeho žiakom: śiṣyas te 'ham śādhi māṁ prapannam (BG 2.7). "Už žiadna diskusia. Teraz Ťa prijímam ako môjho gurua."

Guru znamená, že akúkoľvek inštrukciu on dá, tak to prijmeme bez akéhokoľvek argumentu. Védske poznanie je také. Nemôžete ho nejako podávať. Je také aké je, musíte ho prijať. Rovnako slovo gurua musíte tiež akceptovať. Žiadny argument. To je védske poznanie. To je védsky systém. Tento príklad sme dali veľ krát: Ako kravský trus. Kravský trus je trus zvieraťa. Zvierací výkal je takmer najnečistejšia vec. Ak sa ho dotknete, tiež dokonca vášho vlastného výkalu... Môžete byť veľmi vzdelaným učencom, alebo oddaným, ale to neznamená, že keď sa dotknete vlastných výkalov, ostanete čistý. Nie. Hneď sa musíte umyť. Dokonca vlastných, nehovoriac o cudzích. Ale vo védskych pokynoch môžeme zisťujeme, že kravský trus, čo je tiež zvierací výkal, nižšie zviera ako človek, je čistý. To je povedané. To musíte prijať za čisté. Žiadny argument ako: "Výkal je nečistý. Dokonca výkaly môjho duchovného učiteľa sú tiež nečisté. Ako to, že zvierací kravský trust je čistý?" Pretože vo Védach stojí, že je čistý, musíte to prijať. Rovnako, lastúra je zvieracia kosť. Kosť, ak sa dotknete kosti v mŕtvom tele, ihneď sa musíte očistiť. Ale táto kosť je v miestnosti, kde sú Božstvá. Denne trúbime na lastúru - pretože je to védsky pokyn. Tam nie je žiadny spor. Ak prijímate védsky pokyn, musíte ho prijať taký, aký je.