SK/Prabhupada 0863 - Môžete jesť mäso, ale nemôžete jesť mäso zabitím svojho otca a matky

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Môžete jesť mäso, ale nemôžete jesť mäso zabitím svojho otca a matky
- Prabhupāda 0863


750521 - Conversation - Melbourne

Riaditeľ: Čo hovoríte na to, že stále také malé percento populácie, malinké percento populácie, prijíma filozofiu, že...

Prabhupāda: Nie. Malinké percento. tak ako... Je tak veľa hviezd na oblohe, a je tam jeden Mesiac. Percentuálne ten Mesiac je ničím. Ak zoberieme precento hviezd, Mesiac je nič. Ale Masiac je dôležitejší ako všetky tie nezmyselné hviezdy. (smiech) Ale ako zoberiete percento, nemá žiadne hlasovacie percento. Ale pretože je Mesiac, je dôležitejší ako všetky tieto darebácke hviezdy. Toto je príklad. Aký má zmysel brať v úvahu percento hviezd v prítomnosto Mesiaca? Nech tam je jeden Mesiac, to stačí. Nie je tu žiadna otázka percenta. Jeden ideálny človek. Tak ako v kresťanskom svete, jeden ideál Pán Ježiš Kristus.

Riaditeľ: Ako vnímate Mao Tse-tung?

Prabhupāda: Hm? Čo to je?

Amogha: Hovorí, ako vnímate Mao Tse-tung?

Riaditeľ: V Číne je ideálnym človekom.

Amogha: Je komunista.

Prabhupāda: Jeho ideál je v poriadku.

Riaditeľ: V Číne, je...

Prabhupāda: Jeho ideál, komunistická myšlienka, že každý by mal byť šťastný, to je dobrá myšlienka. Ale oni nevedia, ako spraviť kaž... Tak tako sa starajú o ľudské bytosti v štáte, ale posielajú úbohé zvieratá na bitúnky. Pretože sú bezbožní, nevedia, že zviera je tiež živá bytosť a ľudská bytosť je tiež živá bytosť. Takže pre uspokojenie jazyka ľudskej bytosti by malo byť podrezané hrdlo zvieraťu. To je chyba. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). Ten, kto je učený, je rovnaký ku každému. To je učený. "Postarám sa o svojho brata a teba zabijem," to nie je správne. Takto to pokračuje, všade. Nacionalizmus, národ... Nacionálny znamená ten, kto sa narodil v tej zemi. Ale to zviera, úbohé zviera, pretože nemôže nijako protestovať, zoberú na bitúnok. A ak by tu boli ideálni ľudia, protestovali by, "Och, prečo to robíte? Nechajte ich tiež žiť. Vy tiež žijete. Iba produkujte obilninovú stravu. Zviera si tiež môže zobrať, aj vy si tiež môžete zobrať. Prečo by ste mali zjesť zviera? To je odporučené v Bhagavad-gīte.

Riaditeľ: Ale tam, kde sú dlhé zimy, ľudia musia zabíjať zvieratá aby mali čo jesť cez zimu.

Prabhupāda: No, ale vy by ste mali... Nehovorím pre Indiu alebo Európu. Hovorím celá ľudská spoločnosť. Len sa to pokúste pochopiť.

Riaditeľ: Ľudia začali jesť mäso, pretože v zime nemali nič iné na jedenie.

Prabhupāda: Nie, môžete jesť mäso, ale nemôžete jesť mäso zabitím svojho otca a matky. To je ľudský rozum. Beriete si mlieko od kravy, je to vaša matka. Beriete mlieko, v Austrálii vyrábajú tak veľa mlieka, masla a všetkého. A keď to skončí, podrežú krk a spravia biznis, pošlú do iných krajín. Čo je to za nezmysel? To je ľudskosť? To si myslíte?

Riaditeľ: No, povedzme pred dvesto rokmi ľudia, aby prežili zimu, museli zabíjať...

Prabhupāda: Nie, nie. Beriete si od matky mlieko. Beriete si od matky mlieko, a keď matka nemôže dodávať mlieko, zabijete ju. Čo to je? Je to ľudskosť? A príroda je tak silná, kvôli tejto nespravodlivosti, hriechu, musíte trpieť. Musíte byť pripravený trpieť. Tak tu bude vojna, a vo veľkom budú zabití. Príroda toto tlerovať nebude. Oni toto celé nevedia, ako pracuje príroda, ako Boh spravuje. Nepoznajú Boha. Toto je chybou spoločnosti. Nezaujímajú sa, čo je Boh. "Sme vedci. Môžeme spraviť čokoľvek." Čo môžete spraviť? Viete zastaviť smrť? Príroda hovorí, "Musíte zomrieť. Ste profesor Einstein, to je v poriadku. Musíte zomrieť." Prečo Einstein a iní vedci, nevynájdu liek alebo proces, "Nie, nie, my nezomrieme?" Tak toto je chybou spoločnosti. Sú úplne pod kontrolou prírody, a hlásajú nezávislosť. Nevedeomosť. Nevedomosť. Tak my to chceme zmeniť.

Riaditeľ: No, určite vám prajem veľa šťastia.

Prabhupāda: Hmm?

Riaditeľ: Želám vám veľa šťastia.

Prabhupāda: Hmm, ďakujem.

Riaditeľ: Ako služobník verejnosti, že zmeníte spoločnosť ako váš život. Byť nástrojom spoločnosti (?).

Prabhupāda: Tak s nami láskavo spolupracujte. Toto je... Pokúste sa pochopiť filozofiu, a budete prekvapený aká pekná je to filozofia.

Riaditeľ: Som si celkom istý.

Prabhupāda: Áno. Tak my nezapočítavame percentá. Osobne sa staňte ideálnym človekom. Rovnaký príklad: nie je žiadne percento v porovnaní hviezd s jedným Mesiacom. Aké je percento? Existujú milióny hviezd. Je to... Aké je percento, jeden z milióna? Je to prakticky nula percent. Ale aj tak, pretože je to Mesiac, je viac dostatočný ako všetky tieto malé hviezdy. Tak spravte Mesiac.

Riaditeľ: Áno, ale ten Mesiac je tak veľký, a môžete ho rozpoznať, ale ďalší človek, len ďalšia hviezda...

Prabhupāda: Nie, to je v poriadku. Ak nemôžete byť tak dobrý ako Mesiac...

Riaditeľ: Prepáčte?

Prabhupāda: Nemôžete byť, ale je to možné ak sú to ideálni ľudia.

Riaditeľ: Tá analógia je zaujímavá, ale človek by sa vás spýtal, ste len človek ako ja, ako, viete... Nie je to len ako hviezda, ten váš názor, tak ako ja...

Prabhupāda: Nie, ak súhlasíte s touto metódou môžete spolupracovať toľkými mnohými spôsobmi. Najprv musíte uvidieť, čo je tátu metóda, hnutie pre vedomie Kṛṣṇu. Že sme pripravení vám slúžiť, presvedčiť vás, o prvotriednej povahe tohto hnutia. Teraz ak ste presvedčený, pokúste sa spolupracovať. A ovplyvnite iných lídrov. Vy ste tiež jedným z lídrov. Yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ (BG 3.21). Ak lídri sa spoločnosti stanú súcitní s týmto hnutím, ostatní budú automaticky, "Och, naši lídri, náš minister to podporuje."