SK/Prabhupada 0878 - Pokles védskej civilizácie v Indii

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pokles védskej civilizácie v Indii
- Prabhupāda 0878


730412 - Lecture SB 01.08.20 - New York

Pradyumna: Preklad: "Ty Sám zostupuješ aby si šíril transcendentálnu vedu o oddanej službe do sŕdc pokročilých transcendentalistov, a materiálnych špekulantov, ktorí sú očistení tým, že sú schopní rozlišovať medzi hmotou a duchovnom. Ako Ťa potom môžeme my ženy dokonale poznať?"

Prabhupāda: Takže Kuntīdevī, pokorne... Toto je symptóm Vaiṣṇavu. Pán, Kṛṣṇa, prišiel ku Kuntīdevī aby si zobral prach z jej nôh. Pretože Kṛṣṇa považuje Kuntīdevī za svoju tetu, aby jej preukázal rešpekt, Kṛṣṇa sa zvykol dotknúť nôh Kuntīdevī. Ale Kuntīdevī, aj keď je na takej vysokej úrovni, prakticky na úrovni Yaśodāmāyi, taká veľká oddaná... Je tak pokorná, že "Kṛṣṇa, si určený preparamahaṁsov, a čo my môžeme vidieť? Sme ženy."

V Bhagavad-gīte sa hovorí, striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ (BG 9.32). Na ďalšom mieste v Bhāgavate sa hovorí, strī-śūdra-dvijabandhūnām. Śūdra, strī a dvijabandhu. Dvijabandhu znamená tí, ktorí sú zrodený v brāhmaṇskej rodine alebo kṣatriyskej rodine, vyššia kasta... Podľa védskeho systému, sú štyry oddelenia: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma... (BG 4.13). Podľa kvality práce, prvotriedni ľudia sú brāhmaṇi, inteligentní. Ďalší kṣatriya; ďalší, vaiśya; a ďalší, śūdra. Tak podľa tejto klasifikácie, ženy, śūdrovia a dvijabandhu, dvijabandhu, sú v tej istej kategórii. Dvijabandhu znamená zrodený v brāhmaṇskej rodine, kṣatriyskej rodine, ale nemá žiadne kvalifikácie. Táto vec má byť zvážená kvalifikáciou. Je to veľmi praktické. Predpokladajte, že sa niekto narodí ako syn sudcu najvyššieho súdu. Tak to neznamená, že pretože je synom sudcu najvyššieho súdu, tak je tiež sudcom najvyššieho súdu. Takto to pokračuje. Pretože sa niekto zrazu zrodí v brāhmaṇskej rodine, bez akejkoľvek kvalifikácie, nárokuje si byť brāhmaṇom. To je pokles védskej civilizácie v Indii. Darebák číslo jeden, tvrdí, že je brāhmaṇa - bez akejkoľvek kvalifikácie. Jeho kvalifikácia je menej ako śūdra, aj tak si nárokuje. A to sa akceptuje.

Tak je jasne uvedené: guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Bez kvalifikácie... Brāhmaṇa znamená kvalifikácia. Nie je to telo. Je tak veľa argumentov, ale nepočúvajú. Sú veľmi proti, v mojom hnutí, pretože robím brāhmaṇov z Európy a Ameriky. Sú proti mne. Ale nevadí,.nestaráme sa o nich. Ani žiadny rozumný človek sa o nich starať nebude. Ale je tam propaganda proti mne. Dokonca medzi mojimi duchovnými bratmi, robia... Pretože to nemôžu spraviť, tak nájdu nejakú chybu. Vidíte.