SK/Prabhupada 0895 - Oddaný nikdy neberie nebezpečnú situáciu ako veľmi katastrofálnu situáciu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Oddaný nikdy neberie nebezpečnú situáciu ako veľmi katastrofálnu situáciu
- Prabhupāda 0895


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

Takže máte tento jazyk. Môžete spievať Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Okamžite sa priamo spojíte s Kṛṣṇom. Okamžite. Pretože meno Kṛṣṇa a osoba Kṛṣṇa nie sú rozdielne. Identické. Tak dokonca aj keď si myslíte, že Kṛṣṇa je ďaleko, preďaleko preč... Kṛṣṇa nie je ďaleko, preďaleko preč. Kṛṣṇa je s vami. Nie je ďaleko. Je ďaleko a zároveň je najbližšie. Tak aj keď si myslíte, že Kṛṣṇa je ďaleko, preďaleko, Jeho meno je tu. Spievajte Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa sa okamžite stane prístupným. Aniyamitaḥ. A pre spravenie Kṛṣṇu dostupným týmto spôsobom skratky, neexistuje žiadne pevné pravidlo. Môžete spievať kedykoľvek. Okamžite dostanete Kṛṣṇu. Len sa pozrite na tú milosť Kṛṣṇu.

Preto Caitanya Mahāprabhu hovorí, že: etādṛśī tava kṛpā. "Môj drahý Pane, dal si Mi tak pekné prostriedky ako Ťa kontaktovať, ale durdaiva, ale Môj, som taký nešťastník, nemám žadnu pripútanosť k týmto veciam. Nemám žiadnu pripútanosť. Mám tak veľa pripútaností pre iné veci. Ale nemám žiadnu pripútanosť k spievaniu Hare Kṛṣṇa. Toto je moje nešťastie." Kṛṣṇa dal tak veľa prostriedkov, že Je prítomný pred vami transcendentálnou vibráciou Jeho mena, a to meno má všetky potencie Kṛṣṇu. Tak ak ostanete v kontakte s menom, dostanete všetok prospech Kṛṣṇovho požehnania, ale stále, neinklinujem k spievaniu Hare Kṛṣṇa mantry. Toto je nešťastie.

Takže oddaný nikdy neberie nebezpečnú situáciu ako veľmi prevrátenú pozíciu alebo veľmi katastrofálnu pozíciu. Víta. Pretože je odovzdanou dušou, vie, či už nebezpečie alebo festival, sú to rôzne demonštrácie Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je absolútny. V śāstre sa hovorí, že tak ako existujú dva druhy, dve strany, zbožnosť a bezbožnosť, pravý opak. Ale v śāstre sa hovorí, zbožnosť je iba prednou časťou Boha, a bezbožnosť je zadnou časťou Boha. Takže Božia predná časť alebo zadná časť, je tam nejaký rozdiel? Boh je absolútny. Preto oddaný, či už v opulencii alebo v nebezpečí, nie je rozrušený. Vie, že obe tieto veci sú Kṛṣṇa. Či už v nebezpečnej situácii... "Teraz sa Kṛṣṇa zjavil predo mnou ako nebezpečenstvo."

Tak ako Hiraṇyakaśipu a Prahlāda Mahārāja a Nṛsiṁhadeva. Nṛsiṁhadeva je nebezpečný pre Hiraṇyakaśipua, a je Zvrchovaný Priateľ Prahlād Mahārājovi, tá istá Osobnosť. Podobne Boh nie je nikdy nebezpečný oddanému. Oddaný sa nikdy nebojí nebezpečí. Je si istý, že nebezpečie, to je ďalší rys Boha. "Tak prečo by som sa mal báť? Som Mu odovzdaný." Tak Kuntīdevī hovorí, že: vipadaḥ santu. Vipadaḥ santu tāḥ śaśvat. Pretože vie, ako spomínať na Kṛṣṇu v čase nebezpečia. Takže víta nebezpečie. "Môj drahý Pane, vítam také nebezpečia, keď si môžem spomenúť na Teba." Tak ako Prahlāda Mahārāja, vždy myslel na Kṛṣṇu, keď ho jeho otec dával do nebezpečnej situácie. Tak ak ste v nebezpečnej situácii, a ak tánebezpečná situácia dáva impulz spomenúť si na Kṛṣṇu, to je vítané. To je vítané. "Och, dostávam túto možnosť spomínať na Kṛṣṇu." Tak ako je to vítané? Je to vítané pretože vidieť Kṛṣṇu znamená Robím pokrok v mojom duchovnom živote, takže už viac nebudem musieť trpieť od tejto nebezpečnej situácie.