Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

SK/Prabhupada 0918 - Byť Krišnovým nepriateľom nie je veľmi prospešné. Lepšie je byť Jeho priateľom

From Vanipedia


Devenir ennemi de Krishna n'est pas très gratifiant. Mieux devenir ami
- Prabhupāda 0918


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Takže tu je povedané: na veda kaścid bhagavaṁś cikīrṣitam (SB 1.8.29). "Nikto nevie, aký je cieľ Tvojho zjavenia sa a odchodu. Nikto to nevie." tava, tava īhamānasya nṛṇāṁ viḍambanam (SB 1.8.29). Je to mätúce. Nikto nedokáže pochopiť aký je skutočný cieľ. Skutočným zmyslom je Jeho slobodná vôľa. "Nechaj Ma ísť a vidieť."

Nepotrebuje sem prichádzať, aby zabíjal démonov. Je tu toľko zástupcov, že ak by sa dvihol silný vietor, v chvíľke by mohli byť zabité tisíce démonov. Kṛṣṇa sem nemusí prísť, aby zabíjal démonov. A tiež nemusí prísť, aby ochraňoval oddaného. Všetko tu už je, jednoducho vďaka Jeho vôli. Ale zo zábav čerpá potešenie, "Nechaj ma ísť a vidieť." Občas chce bojovať. Pretože v Kṛṣṇovi je taktiež duch bojovnosti. Inak povedané, odkiaľ ho my máme? Z toho dôvodu, že sme časťami a súčiastkami Kṛṣṇy, všetky vlastnosti Kṛṣṇy sú v malom množstve v každom z nás. Ak sme Kṛṣṇova vzorka a sme mu podobní, odkiaľ sa berie tento bojovnícky duch? Tento duch bojovania je v Kṛṣṇovi. Ako na príklad občas veľkí muži alebo králi zamestnali nejakého zápasníka, aby s nimi bojoval. Zaplatili tohto bojovníka, aby s nimi bojoval, aby bojoval s kráľom. Ale nebol ich nepriateľom. Dáva kráľovi potešenie z boja.

Podobne, keď chce Kṛṣṇa bojovať, kto s Ním bude bojovať? Bude s Ním bojovať niekto z Jeho veľkých oddaných. Nie sú to obyčajné osoby. Presne ako keď chce kráľ cvičiť boj, nejaký veľký bojovník, zápasník bude zamestnaný. Podobne...A toto je tiež služba. Pretože Kṛṣṇa chce bojovať, preto niekto z Jeho oddaných príde, aby sa stal Jeho nepriateľom. Tak ako Jaya-Vijaya. Ako Hiraṇyakaśipu a Hiraṇyākṣa. Myslíte si, že sú to obyčajné živé bytosti? Ak...Nṛsiṁhadeva, Boh Samotný musel prísť, aby ho zabil. Myslíte si, že sú obyčajní? Nie, nie sú obyčajní. Sú oddaní. Ale Kṛṣṇa chcel bojovať. Vo svete Vaikuṇṭha nie je žiadna možnosť bojovať, pretože tam sú všetci zamestnaní v oddanej službe Kṛṣṇovi. S kým tam bude bojovať? (smiech) Preto posiela nejakého oddaného v podobe nepriateľa a potom sem Kṛṣṇa príde, aby s ním bojoval.

A v rovnakom čase, aby nás naučil, že byť Kṛṣṇovým nepriateľom nie je veľmi prospešné. Radšej sa staň Jeho priateľom. To bude prospešné. (smiech) Preto je povedané: na veda kaścid bhagavaṁś cikīrṣitam (SB 1.8.29). "Nikto nevie, aký je cieľ Tvojho zjavenia a odchodu." Tava īhamānasya nṛṇāṁ viḍambanam. "Si v tomto svete, tak ako obyčajná ľudská bytosť. Je to mätúce." Preto obyčajný človek nemôže uveriť. "Ako sa Boh môže stať obyčajnou ľudskou bytosťou, ako...?" Kṛṣṇa sa hrá. I keď nehral úlohu obyčajnej ľudskej bytosti. Hral úlohu Boha. Všade, kde to bolo nutné...

Aj v prípade, keď si zobral 16,000 žien. Keď si ich vzal, bol Jeden a 16,000 dievčat sa ponúklo podriadiť sa Kṛṣṇovi: "Boli sme unesené. Ak sa vrátime domov, nikto si nás nevezme." Taký je prísny Védsky systém. Ak slobodné dievča odíde z domu i keď len na jednu noc, nikto si ju nevezme. A tak to je i naďalej. Nik si ju nevezme. Taký je starý systém. Všetkých 16,000 dievčat, ktoré boli unesené Bhaumāsurom... Modlili sa ku Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa prišiel, zabil Bhaumāsura a odviedol dievčatá. A keď im Kṛṣṇa povedal: "Už ste slobodné, môžete ísť bezpečne do domu svojho otca," ony odpovedali: "Pane, ale ak pôjdeme späť do domu nášho otca, aký bude náš osud? Nikto si nás nevezme. Pretože tento muž, tento rākṣasa nás zajal." "A čo potom chcete?" "Chceme, aby si Ty bol naším manželom." A Kṛṣṇa je tak milý. "Áno." Ihneď to prijal. Taký je Kṛṣṇa.

A teraz, keď boli privedené domov, týchto 16,000 žien nemusí čakať 16,000 nocí, aby sa stretlo s Kṛṣṇom. (Smiech) Kṛṣṇa sa expandoval do 16,000 foriem, a vytvoril 16,000 palácov a ustanovil, že každý palác... Tento opis je v Bhagavāne. Títo darebáci, nedokážu tomu pochopiť. Kritizujú Kṛṣṇu, že bol veľmi žiadostivý. Vzal si 16,000 žien. (smiech) Dokonca i keď je žiadostivý, je nekonečne žiadostivý. (smiech) Pretože je neohraničený. Prečo 16,000? Aj keby si vzal 16 miliónov žien, i tak by to bolo málo. Taký je Kṛṣṇa.