SK/Prabhupada 0935 - Skutočnou potrebou života je uspokojiť dušu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skutočnou potrebou života je uspokojiť dušu
- Prabhupāda 0935


730425 - Lecture SB 01.08.33 - Los Angeles

Hovorí sa teda, že... Teraz vysvetľujem tento verš. Dharmasya glānir bhavati. Toto dharmasya glāniḥ, znečistenie povinnosti. Dharma znamená povinnosť. Dharma nie je druh viery. V anglickom slovníku sa hovorí: "náboženstvo znamená viera." Nie, nie. Tak to nie je. Dharma znamená skutočná konštitučná povinnosť. To je dharma. Tak ak nemáte žiadne informácie o duši, ak neviete, aká je potreba duše, jednoducho ste zaneprázdnení s telesnými potrebami života, telesné pohodlie... Telesné pohodlie vás teda nezachráni.

Povedzme, že je niekto veľmi pohodlne situovaný. Znamená to, že nezomrie? Zomrie. Takže iba s telesným pohdolím nemôžete existovať. Prežitie je najvhodnejšie. Boj o existenciu. Tak keď sa jednoducho staráme o telo, to sa nazýva dharmasya glāniḥ, znečistené. Človek musí vedieť, čo je potreba tela a čo je potreba duše. Ozajstnou potrebou života je uspokojiť dušu. A duša nemôže byť uspokojená hmotným prispôsobovaním. Pretože duša je inej totožnosti, deše sa musí dostať duchovné jedlo. Duchovné jedlo je toto Kṛṣṇa vedomie. Ak dáte duši duchovné jedlo...

Jedlo, keď je človek chorý, musíte mu dať diétu alebo liek. Dve veci sú potrebné. Ak jednoducho dáte liek, žiadnu diétu, to nebude veľmi úspešné. Obe veci. Tak toto Kṛṣṇa vedomé hnutie je určené na dávanie jedla, čiže diéty a medicíny duši. Liekom je Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Bhavauṣadhāc chrotra-mano-'bhirāmāt ka uttamaśloka-guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśughnāt (SB 10.1.4). Parīkṣit Mahārāja povedal Śukadevovi Gosvāmīmu, že "Tento Bhāgavata rozhovor, ktorý si mi pripravený dať, nie je obyčajná vec." Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. Tento Bhāgavata rozhovor môžu vychutnať osoby, ktoré sú nivṛtta-tṛṣṇā. Tṛṣṇā, tṛṣṇā znamená dychtenie. Každý v tomto hmotnom svete dychtí, dychtí. Tak ten, kto je oslobodený od tohto túženia, môže ochutnať Bhāgavata, aké to je chutné. To je taká vec. Nivṛtta-tarṣaiḥ... Podobne bhāgavata znamená tiež, Hare Kṛṣṇa mantra je tiež bhāgavata. Bhāgavata znamená čokoľvek vzťahujúce sa k Najvyššiemu Pánovi. To sa nazýva bhāgavata. Najvyšší Pán sa nazýva Bhagavān. Bhāgavata-śabda, a vo vzťahu s Ním, čokoľvek, také bhāgavata-śabda sa zmení na bhāgavata-śabda.

Takže Parīkṣit Mahārāja povedal, že chuť Bhāgavatu môže byť vychutnaná osobou, ktorá skončila s dychtením po materiálnych túžbach. Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. A čo je, prečo by taká vec mala byť ochutnaná? Bhavauṣadhi. Bhavauṣadhi, liek na našu chorobu zrodenia a smrti. Bhavu znamená "stať sa".