SK/Prabhupada 1062 - My Máme Tendenciu Kontrolovať Hmotnú Prírodu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 1061
Nasledujúca stránka - video 1063 Go-next.png

We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Tak my, my sme pomýlení. Keď vidíme, že sa vo vesmírnej prírode sa dejú nádherné veci, mali by sme vedieť, že za týmito nádhernými prejavmi je ovládateľ. Nič nemôže byť prejavené bez toho aby to bolo riadené. Je to detinské (naivné) neuvažovať nad vládcom. Tak ako veľmi pekné auto, s veľmi dobrou rýchlosťou, a veľmi dobrým technickým vybavením jazdí po ulici. Dieťa si môže myslieť "Ako toto auto jazdí, bez koňa, alebo bez nejakého pohonu?" Ale rozumný človek, alebo starší človek, on vie, že napriek všetkému technickému vybaveniu v aute, bez vodiča sa nemôže pohnúť. To technické vybavenie auta, alebo elektrárne... Teraz momentálne je obdobie strojov, ale mali by sme vždy vedieť, že za strojmi, za úžasne fungujúcim strojom je vodič. Tak Najvyšší Pán je vodičom, adhyakṣa. On je Najvyššia Osobnosť, pod ktorého vedením všetko funguje. Teraz táto jīva, alebo živé bytosti, oni boli prijaté Pánom v tejto Bhagavad-gíte, ako sa dozvieme v neskorších kapitolách, oni sú nedeliteľnými (fragmentárnymi) časťami Najvyššieho Pána. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa znamená nedeliteľné časti. Teraz, tak ako čiastočka zlata je taktiež zlato, kvapka v oceáne je tiež slaná, podobne i my, živé bytosti, nedeliteľné časti Najvyššieho Vládcu, īśvara, Bhagavān, alebo Pán Śrī Kṛṣṇa, my sme dostali, chcem povedať, kvalitatívne všetky kvality (vlastnosti) Najvyššieho Pána, ale iba v malom množstve. Pretože sme malý īśvara, podriadený īśvara. My sa preto tiež pokúšame vládnuť. My sa jednoducho snažíme ovládnuť prírodu. Momentálne sa snažíte ovládnuť vesmír. Pokúšate sa imitovať vznášanie sa planét. Takže táto tendencia ovládania, alebo tvorenia je tu preto, že čiastočne my sme dostali túto tendenciu ovládať. Ale mali by sme vedieť, že táto tendencia nie je dostačujúca. Máme tendenciu ovládnuť hmotnú prírodu, vládnuť hmotnej prírode, ale nie sme najvyšší vládci. Táto celá vec je vysvetlená v Bhagavad-gíte.

Tak čo je táto hmotná príroda? Tá príroda je tiež vysvetlená. Príroda, hmotná príroda, je v Bhagavad-gíte opísaná slovom prakṛti, ako nižšia energia. Nižšia prakṛti, a živé bytosti sú vysvetlené ako vyššia prakṛti. Prakṛti znamená, tá ktorá je ovládaná, ktorá je pod... Prakṛti, skutočný význam prakṛti je žena, alebo ženského pohlavia. Tak ako manžel ovláda činnosti svojej ženy, podobne, prakṛti je taktiež podriadená, ovládnutá. Pán, Najvyššia Božská Osobnosť je vládca, a táto prakṛti, obidve živé bytosti a hmotná príroda, oni sú odlišné prakṛti, alebo ovládnuté, ovládaná Najvyšším. Tak podľa Bhagavad-gíty, živé bytosti, i keď sú nedeliteľnými časťami Najvyššieho Pána, oni sa považujú za prakṛti. Je to jasne dokuumentované v siedmej kapitole Bhagavad-gíty, apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Táto hmotná príroda je aparā iyam. Itas tu, a nad týmto je ďalšia prakṛti. A čo je tá prakṛti? Jīva-bhūta, tieto...

Tak táto prakṛti, pôvodná pozícia tejto prakṛti - hmotnej prírody, je zložená z troch kvalít: z kvality dobra, z kvality vášne, a z kvality nevedomosti. A nad týmito kvalitami , tri rozličné kvality, dobro, vášeň, a, chcem povedať, nevedomosť, existuje večný čas. Existuje večný čas. A kombináciou týchto kvalít prírody a pod kontrolou, pod dozorom tohto večného času, sú tam činnosti. Existujú činnosti, čo sa volá karma. Tieto činnosti sa vykonávajú od nepamäti a my bud trpíme alebo si užívame ovocie našich činností.