SR/Prabhupada 0004 - Ne Podleži GlupostimaLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Taj proces je takodje izložen u Bhagavad-giti (BG 4.34), "tad vidhi pranipatena pariprašnena sevaja... Pokušaj da naučiš istinu tako što ćeš prići duhovnom učitelju..." Bhagavad-giti (BG 4.34), "tad vidhi pranipatena pariprašnena sevaja... Ponizno postavljaj pitanja učitelju i služi ga. Samospoznata duša može da ti prenese istinu - jer ju je već uvidela..." Ako želite da razumete ovu transcendentalnu nauku, onda morate da sledite ovaj primer. Šta zapravo znači "Tad vidhi pranipatena?" ("Probaj da razumeš znanje o Vedskim obredima od duhovnog učitelja")... Morate se predati (duhovnom učitelju). Ista stvar je objašnjena kao... : "namanta eva" : sve dok nisi ponizan - ne možeš postati duša predana Bogu. A gde to treba biti ponizan? "Pranipata" ('pred duhovnim učiteljem'). A gde to možete pronaći osobu kojoj se možete predati? "Gde je ta osoba kojoj se mogu predati"? To znači da moramo da obavimo mali test da bi bili sigurni kome se predajemo... Morate posedovati bar toliko znanja. Nemojte se predati bilo kakvoj gluposti. A kako ćete da utvrdite razliku između nečega inteligentnog i onog što je besmisleno? To je takodje izloženo u šastrama, svetim knjigama. Navod iz Gite je potvrđen u Katha Upanišadi. Bhagavad-gita (BG 4.34), "tad vidhi pranipatena pariprašnena sevaja... Pokušaj da naučiš istinu tako što ćeš prići duhovnom učitelju..." Katha i Mundaka Upanišade kažu, "tad-vigjanartham sa gurum evabhigaćhet šrotrijam brahma-ništham...Da nauči transcendentalnu nauku, osoba mora prići duhovnom učitelju" [MU 1.2.12]. Ovo "šrotrijam" znači "osoba koja pripada neprekinutoj liniji učeničkog nasledja". A šta je dokaz da je osoba došla u liniji učeničkog nasledja? Dokaz je "Brahma-ništham". "Brahma-ništham" znači da je osoba "potpuno uverena u Vrhovnu Apsolutnu Istinu". Takvoj osobi se dakle treba predati. "Pranipata". "Pranipata" znači "prakrišta-rupena nipatam", 'osoba koja nije rezervisana u pogledu Apsolutne Istine'. Ako pronadjete osobu koja odgovara tom opisu, onda se slobodno predajte, "pranipata". Onda pokušajte da služite takvu osobu, da je učinite zadovoljnom, i postavljajte joj pitanja. Tako će se cela stvar (istina) razotkriti. Znači, morate prvo pronaći osobu takvog autoriteta i onda se predati njoj. Predati se takvoj osobi znači predati se Bogu, jer je duhovni učitelj predstavnik Boga. Dozvoljeno vam je da postavljate pitanja - ne da bi ste ubili vreme - već da bi razvili pravilno razumevanje. To se zove "pariprašna" (postavljanje pitanja učitelju, ponizno, sa poštovanjem). To je pravilan proces. Tu je sve što vam je potrebno. Treba jednostavno to da prihvatimo. Ali, ako ne usvojimo ponuđeni proces i jednostavno gubimo vreme u opijanju, drogiranju... ... misleći o glupostima i toliko mnogo besmislenih aktivnosti - predaja duhovnom učitelju neće biti moguća... ...(propuštajući takvu šansu) nikada nećete razumeti ko je i šta je Bog. Jer Boga ne mogu tako lako da razumeju čak ni polubogovi a ni veliki mudraci. U odnosu na njih - šta je onda naš beznačajni napor? Dakle, to je proces ("...da bi spoznala istinu, osoba mora prići verodostojnom duhovnom učitelju, tad vigjanartham sa gurum evabhigaćhet šrotrijam brahma-ništham...") I ako sledite 'asamudhaha', "asamudhaha" znači - ako sledite principe... ... polako ali sigurno, asamudhaha - onda ćete bez ikakve sumnje dostići "pratjakšavagamam dharmjam", '...direktno iskusiti i razumeti principe religije' (Bhagavad-gita 9.2)... Ako sledite ovaj proces, lično ćete shvatiti, "Tačno je. Dobijam to - za čim tragam." To znači da više niste slepi, nikoga ne sledite naslepo... Usled poštovanja tih principa - doći će i razumevanje. Isto kao i kada jedete nešto hranljivo - osetićete se snažnim i vaša glad će biti zadovoljena. Nećete morati više nikoga da konsultujete... ...To ćete onda i sami moći da osetite. Znači, ako sledite predviđeni proces i hodate pravilnim putem, bićete u stanju da shvatite, "Da, ja uistinu napredujem". "Pratjakša" ('direktno iskusiti')... U Giti 9.2 Krišna je rekao, "pratjakšavagamam dharmjam susukham..." ("direktno ćeš iskusiti principe religije i zadovoljno ih praktikovati..."). To je zapravo veoma lako. I to se može obavljati u dobrom raspoloženju. A iz čega se sastoji taj proces? Mi pevamo Hare Krišna mantru i jedemo Krišna-prašadam... ... studiramo filozofiju Bhagavad-gite, i uživamo u finim, muzikalnim zvucima... Šta je tu tako teško? Da li je to teško? Naravno da nije. Ovaj proces će vas učiniti "asammudhaha" ("osobom koja više nije zbunjena - jer je utemeljena u znanju o Bogu...", kao što je potvrđeno u BG 5.20, BG 10.3, BG 15.19)... Niko vas više neće moći prevariti. Ali, ako baš želite da budete prevareni - ima toliko mnogo prevaranata. Nemojte da osnujete zajednicu varalica i prevarenih. Jednostavno sledite parampara sistem (učeničko nasleđe) kao što je propisano u Vedskoj literaturi, na način koji Krišna lično preporučuje. Pokušajte da stvari shvatite iz autoritativnih izvora, i pokušajte da ih primenite u svom životu. Onda, "asamudhaha sa martješu", BG 10.3, "Osoba koja Me poznaje kao Nerođenog, Vrhovnog Boga svih svetova - pripada ljudima koji nisu zbunjeni, koji su oslobođeni svih greha"). "Martješu" znači, 'oni koji su predviđeni da umru' ("oni koji su povrgnuti procesu umiranja...", BG 10.3). A o kome se tu zapravo radi? U pitanju su utelovljene duše, počevši od poluboga Brahme - pa sve do beznačajnog mrava - svi oni su "martja", 'smrtni'. "Martja" se odnosi na bića koja očekuju trenutak smrti. Dakle, "martješu" znači ("...ti pripadaš klasi smrtnih bića...", Bhagavad-gita 10.3.)... ...Medju umirućim smrtnicima - takva osoba se smatra najinteligentnijom... "...Asamudhaha sa martješu..."("Osoba koja Me poznaje kao Nerođenog, Vrhovnog Boga svih svetova... je osoba koja nije zbunjena, i koja je oslobođena svih greha", BG 10.3.).... A zašto to? "Sarva-papaiha pramućjate" ("...zato što je osoba koja poznaje Boga - oslobođena svih grešnih reakcija...", Bhagavad-gita 10.3.)..... On je oslobodjen svih vrsta reakcija izazvanih grešnim aktivnostima. U ovom svetu, bolje rečeno - u ovom materijalnom svetu - mi uvek činimo grešna dela, bilo svesno ili nesvesno. Stoga je neophodno da se oslobodimo reakcija koje proizilaze iz tih greha. A kako se tih reakcija možemo osloboditi? Odgovor je dat u Bhagavad-giti (BG 3.9) : ... "đagjarthat karmano anjatra loko'jam karma-bandhanaha" [Bg. 3.9, "Rad treba obavljati kao žrtvu za Višnua; u protivnom, rad će nas vezati za ovaj smrtni svet...]. Ako nešto činiš - obavi to samo i jedino za Krišnu... "Đagja" znači, "Višnu" iliti - Krišna. Ako rad obavljaš samo za Krišnu - onda si oslobodjen od bilo kakvih reakcija. "Šubhašubha-phalair..." (BG 9.28, "Na taj način bićeš oslobođen svih reakcija izazvanih bilo dobrim ili lošim delima..."). Mi, ljudi, činimo kako povoljna tako i nepovoljna dela. Međutim, oni koji su svesni Krišne, i koji deluju na taj način... ...oni više nisu vezani bilo povoljnim ili nepovoljnim radom... ... jer takve osobe su u dodiru sa Najblagorodnijim Bićem, Krišnom. Stoga se kaže, "...sarva-papaiha pramućjate" (BG 10.3, "Osoba koja me poznaje kao Vrhovnog Boga svih svetova... je izbavljena od svih grešnih reakcija"). Ta osoba postaje oslobođena svih reakcija izazvanih grešnim aktivnostima. To je taj proces. Ako usvojimo ovaj proces, eventualno ćemo stupiti u kontakt sa Krišnom... ...i naš život će postati uspešan. Proces je toliko jednostavan - da ga svako od nas može usvojiti. Hvala vam puno na pažnji.