SV/Prabhupada 0153 - Genom litterära bidrag, blir intelligensen testad

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0152
Nästa Sida - Video 0154 Go-next.png

Genom litterära bidrag, blir intelligensen testad
- Prabhupāda 0153


Interview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

Intervjuare: Kan du ge en förklaring över vart och ett av de tre funktioner som du har hänvisar till - äta, sova och sex, och berätta vad specifikt, vilka regler eller antydningar som ni skulle ge människor som söker andlig upplysning till stöd i sina liv på dessa sätt.

Prabhupāda: Ja. Ja, det är våra böcker. Det är våra böcker. Vi har fått nog med saker att förstå. Det är inte en sak som du kommer att förstå i en minut.

Intervjuare: Jag förstår att du sover mycket lite. Du sover tre till fyra timmar per natt. Tycker du att detta är vad varje person som är andligt aktualiserad också kommer att inse?

Prabhupāda: Ja, ser vi från beteendet hos Gosvāmīs. De hade praktiskt taget inga materiella förnödenheter. Detta äta, sova, parning och försvara, praktiskt taget hade de inte något sådant. De är helt enkelt engagerade i Kṛṣṇa's verksamhet.

Intervjuare: Engagerad i vad?

Rāmeśvara: Kṛṣṇa's verksamhet eller Guds tjänst.

Bali-Mardana: Han ger exempel på tidigare andliga mästare.

Intervjuare: Tja, vad jag var intresserad av är varför ... Har han funnit att tre till fyra timmar är nödvändig tid för att sova?

Bali-Mardana: Med andra ord, varför ... Hon frågar varför är tre till fyra timmar den tid som du sover. Hur har du nått denna standard?

Prabhupāda: Det är inte på konstgjord väg. Ju mer du deltar i andliga aktiviteter, ju mer bli du fri från materiella verksamheter. Det är testet.

Intervjuare: Och så du har kommit fram till att ...

Prabhupāda: Nej, jag talar inte om mig själv, men det är testet. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Om du avancerar i bhakti, i det andliga livet, då blir du ointresserad av materiellt liv.

Intervjuare: Tror du att det finns en skillnad mellan de olika folken i världen? Med andra ord, tror du att indierna i motsats till européer har mer av en tendens eller är mer benägna att ansluta sig till Kṛṣṇamedvetande?

Prabhupāda:: Nej, vem som helst som är en intelligent människa kan bli Kṛṣṇamedveten. Det har jag redan förklarat att om man inte är mycket intelligent, kan man inte ta till Kṛṣṇamedvetande. Så det är öppet för alla. Men det finns olika grader av intelligens. I Europa, Amerika, de är intelligenta, men deras intelligens används för materiella syften. Och i Indien deras intelligens används för andliga ändamål. Därför hittar du så mycket hög andlig standard, böcker, litteratur. Precis som Vyāsadeva. Vyāsadeva var också en familjeförsörjare. men han levde i skogen och se hans bidrag av litteratur. Ingen kan drömma ens. Så genom litterära bidrag, är ens intelligens testad. Alla stora, stora män i den materiella världen, vetenskapsmän, filosofer, även tekniker, de erkänns genom sina skrifter, genom deras bidrag, inte genom sin gigantiska kropp.