SV/Prabhupada 0472 - Stanna inte i mörkret. Bara överför dig själv till ljusets kungarikeLecture -- Seattle, October 7, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Hängivna: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda:: Så vi dyrkar Govindam, reservoaren av alla nöjen, Govinda, Kṛṣṇa. Och Han är ādi-puruṣaṁ den ursprungliga personen. Så govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Bhajāmi betyder "jag dyrkar" "Jag överlämnar mig till honom och jag samtycker till att älska Honom." Dessa är de villkor som offrades i lovsång av Brahmā. Brahma-saṁhitā är en avsevärt stor bok. Den första versen i femte kapitel det sägs att Herren, Govinda, Han har sin särskilda planet, som är känd som Goloka Vṛndāvana. Den är bortom denna materiella himmel. Denna materiella himmel kan du se så långt som din vision går, men utöver denna materiella himmel finns en andlig himmel. Denna materiella himmel är täckt av materiell energi, mahat-tattva, och det finns sju lager av täckning av jord, vatten, eld, luft. Och utöver denna täckning finns det en ocean, och bakom det havet börjar den andliga himlen. Och i den andliga himlen, den högsta planeten kallas Goloka Vṛndāvana. Dessa saker beskrivs i den vediska litteraturen, i Bhagavad-gītā också. Bhagavad-gītā är en mycket välkänd bok. Det anges också,

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

I Bhagavad-gītā sägs det att det finns en annan andlig himmel, där det inte finns något behov av solsken. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya betyder sol och bhāsayate innebär fördela solsken. Så det finns inget behov av solsken. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko. Śaśāṅka betyder måne. Inte heller finns det behov av månsken. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Eller behov av el. Det innebär riket av ljus. Här denna materiella värld är mörkrets rike. det vet ni alla. Det är faktiskt mörker. Så snart solen finns på den andra sidan av denna jord, är det mörker.Det innebär till sin natur det är mörkt. Helt enkelt genom solsken och el vi håller det ljust. Egentligen är det mörker. Och mörker betyder okunnighet också. Precis som på natten människor är mer okunniga. Vi är okunniga, men på natten är vi mer okunniga. Så den Vediska instruktionen är tamasi mā jyotir gama. Veda säger: "Var inte kvar i detta mörker. Bara förflytta dig till riket av ljus. " Och Bhagavad-gītā säger också att det finns en speciell himmel, eller en andlig himmel, där det inte finns något behov av sol, och inget behov av månsken, eller behov av el och yad gatvā na nivartante (BG 15.6) - och om någon går till detta rike av ljus, kommer han aldrig tillbaka till detta rike av mörker. Så hur kan vi överföras till detta rike av ljus? Hela den mänskliga civilisationen bygger på dessa principer. Vedānta säger athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "Därför bör du nu fråga om Brahman, det Absoluta." "Och nu" betyder ... Varje ord är betydelsefullt. "Därför" betyder att du har fått denna människokropp - ". Därför" Och ataḥ betyder "härefter." "Härefter" innebär att du har gått igenom många, många liv, 8,400,000 arter av liv. Vattendjur - 900.000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā laksa-viṁśati.