SV/Prabhupada 0797 - De som å Krishnas vägnar predikar till folk att ta upp Krishnamedvetande. De är stora soldater

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0796
Nästa Sida - Video 0798 Go-next.png

De som å Krishnas vägnar predikar till folk att ta upp Krishnamedvetande. De är stora soldater
- Prabhupāda 0797


Arrival Address -- Vrndavana, September 3, 1976

Prabhupāda: Vedisk kunskap är uppenbarelse. Vedisk kunskap förstås inte av så kallad värdslig lärdom, genom att läsa grammatik. Nej. Vedisk kunskap är möjlig att förstå av en person, som har en orubblig tro på bona fide guru. Guru betyder representant för Kṛṣṇa-Kṛṣṇa och hans representant. Vi har upprepade gånger diskuterat detta faktum att guru betyder Kṛṣṇas bona fide tjänare. Guru betyder inte en magiker eller jonglör. Det är inte guru. Guru betyder ... Det förklaras av Śrī Caitanya Mahāprabhu mycket enkelt hur man blir guru. Han har bett alla, särskilt de som är födda i Indien, bhārata bhūmite manuṣya-janma haila yāra (CC Adi 9.41). Speciellt. Eftersom vi indier, bhāratīya, vi har möjligheter att bli guru i hela världen. Vi har faciliteten. För här har vi litteraturen, Vediska litteraturen, speciellt den Bhagavad-gītā, som talas av Kṛṣṇa själv. Om vi ​​försöker förstå vad som är livets syfte och predikar över hela världen, då blir du guru. Och om vi vill lura andra i namnet av så kallade yogīs, svāmī, forskare, det kommer inte att göra dig till guru. Guru ... Caitanya Mahāprabhu säger att ni blir, alla indier, alla bhāratīya, guru. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (CC Madhya 7.128). Vart du än är. Och hur ska jag bli guru? Yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa upadeśa. Det är allt.

Så denna Kṛṣṇamedvetna rörelse innebär att följa instruktionen av Caitanya Mahāprabhu. Och Caitanya Mahāprabhus instruktion är denna, att predika kṛṣṇa-upadeśa. Och detta är kṛṣṇa upadeśa: na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). Detta är inte våra tillverkade ord; det är kṛṣṇa-upadeśa, att "Den som inte överlämnar sig till Mig, duṣkṛtina, han är omedelbart indelad i fyra grupper. " Vilka är de? Duṣkṛtina, mūḍhāḥ, narādhamāḥ, māyayāpahṛta-jñānā, āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Så det är en mycket enkel sak. Vem är en mūḍha? Om man inte överlämnar sig till Kṛṣṇa, om man inte förstår Kṛṣṇa, han är antingen duṣkṛtina, betyder syndig; mūḍha, lymmel; narādhama, lägst av mänskligheten; och māyayāpahṛta-jñānā, och hans så kallade utbildning och grader är värdelösa för att verklig kunskap tas bort från honom. Māyayāpahṛta-jnana. Så det är inte nödvändigt att slåss genom ... Men vi kan förstå vad dessa människor i allmänhet är. De är inom dessa fyra grupper av män.

Så vi måste möta dem. Vår Kṛṣṇamedvetna rörelse står inför dessa lymmlar, dessa duṣkṛtina, dessa narādhamas, och be dem att bli Kṛṣṇamedvetna. Detta är den Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Du kan inte sitta overksam för att visa dina underbara egenskaper på en avskild plats, imitera Haridāsa Ṭhākura: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Nej. Du måste predika. Det är order av Caitanya Mahāprabhu. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (CC Madhya 7.128). Det är verkligen att följa Caitanya Mahāprabhu. Att inte imitera Haridāsa Ṭhākura. Det är inte möjligt. Du kan ... Även om du gör det väldigt fint, det är för din säkerhet. Antag att du gör det bra, men det är för din säkerhet. Men en som står inför en farlig position för andras nytta, de är mycket snart erkända av Kṛṣṇa.

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
(BG 18.69)
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
(BG 18.68)

Så om du möter ... Precis som stridande soldater, de står inför fara för landet. De är erkända. På samma sätt är de som är predikanter - på Kṛṣṇas vägnar, predikande, för människor, att ta till Kṛṣṇamedvetande, de är stora soldater.

Så jag är väldigt glad att ni européer och amerikaner, i synnerhet hjälper ni mig. Så fortsätt denna process, och det är det mycket enkla sättet att bli erkänd av Kṛṣṇa. För att Han säger na ca tasman manusyesu kaścin me priya-krttamaḥ (BG 18.69). Vem? Vem predikar detta Krishnamedvetande. Så tack så mycket att ni har kommit hit i Vṛndāvana, och ni reser, ni predikar. Så låt oss ägna detta liv för att predika Kṛṣṇamedvetande över hela världen. Och även om vi dör genom predikan. Ändå kommer det att bli ärofyllt.

Tack så mycket.

Hängivna: Jaya!