SV/Prabhupada 1062 - Vi har tendensen att styra över den materiella naturen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 1061
Nästa Sida - Video 1063 Go-next.png

We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Så vi, vi gör misstaget. När vi ser fantastiska saker hända i den kosmiska naturen, bör vi veta att bakom dessa fantastiska manifestationer finns det en myndighet. Ingenting kan manifesteras utan att vara under kontroll. Det är barnsligt att, att inte reflektera över härskaren. Precis som en väldigt fin bil, med väldigt bra hastighet, och väldigt bra konstruktionsarrangemang, kör på gatan. Ett barn kan tänka att "Hur kör den här bilen, utan hjälp av någon häst eller dragmedel?" Men en sansad man eller en äldre person, han vet att trots att alla konstruktionsarrangemang i bilen, utan föraren kan den inte röra sig. Detta konstruktionsarrangemang i en bil, eller i ett elkraftverk... Nu i dagsläget är det maskinernas tid, men vi bör alltid veta att bakom detta maskineri, bakom den fantastiska driften av maskineriet, finns det en förare. Så den Högsta Herren är föraren, adhyakṣa. Han är den Högsta Personligheten under vars ledning allting fungerar. Nu, dessa jīva, eller de levande varelserna, de har accepterats av Herren i denna Bhagavad-gītā, som vi kommer lära känna i de senare kapitlen, att de är delar av den Högsta Herren. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa betyder delar. Likt en partikel av guld är också partikel, en droppe av havsvatten är också salt, på samma sätt är vi, de levande varelserna, som delar av den högsta härskaren, īśvara, Bhagavān, eller Herren Śrī Kṛṣṇa, vi har, jag menar, kvalitativt sett alla den Högsta Herrens kvaliteter i bråkdel. Eftersom vi är minutiös īśvara, underordnad īśvara. Vi försöker också kontrollera. Vi försöker bara kontrollera över naturen. I dagsläget försöker ni kontrollera över rymden. Ni försöker sväva imitationsplaneter. Så denna tendens att behärska eller skapa är där eftersom till viss del har vi denna behärskande tendens. Men vi bör veta att denna tendens inte är nog. Vi har tendensen att behärska den materiella naturen, styra över den materiella naturen, men vi är inte den högsta härskaren. Så detta förklaras i Bhagavad-gītā.

Så vad är då denna materiella natur? Naturen förklaras också. Naturen, den materiella naturen, förklaras i Bhagavad-gītā som underlägsen, underlägsen prakṛti. Underlägsen prakṛti, och de levande varelserna förklaras som den överlägsna prakṛti. Prakṛti betyder det som behärskas, det som är under... Prakṛti, den verkliga meningen av prakṛti är en kvinna. Precis som en make behärskar sin frus aktiviteter, på samma sätt är prakṛti också underordnad, förhärskad. Herren, Gudomens Högsta Personlighet, är förhärskaren, och denna prakṛti, både de levande varelserna och den materiella naturen, de är olika prakṛtis, eller förhärskade, kontrollerade av den Högste. Så enligt Bhagavad-gītā, de levande varelserna, trots att de är delar av den Högsta Herren, de accepteras som prakṛti. Det nämns klart och tydligt i det sjunde kapitlet av Bhagavad-gītā, apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Denna materiella natur är aparā iyam. Itas tu, och bortom denna finns ytterligare en prakṛti. Och vad är denna prakṛti? Jīva-bhūta, dessa...

Så denna prakṛti, denna prakṛtis konstitution utgörs av tre kvaliteter: godhetens kvalitet, lidelsens kvalitet, och okunnighetens kvalitet. Och bortom dessa kvaliteter, tre olika sorters kvaliteter, godhet, lidelse, och, jag menar, okunnighet, finns evig tid. Där finns den eviga tiden. Och genom kombination av dessa naturliga kvaliteter och under kontrollen, inom sfären av denna eviga tid, finns det aktiviteter, Det finns aktiviteter, vilka kallas karma. Dessa aktiviteter utförs sedan urminnes tider och vi genomlider eller njuter av frukterna av våra aktiviteter.