SV/Swedish Main Page

From Vanipedia
Jump to: navigation, search


Vanipedia — the essence of Vedic knowledge

Swedish MainPage Banner.jpg

Vad är Vanipedia?

Vanipedia är ett dynamiskt uppslagsverk av Srila Prabhupadas ord (vani). Genom samarbete utforskar och sammanställer vi Srila Prabhupadas läror från olika synvinklar och presenterar dem på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt. Vi bygger ett oöverträffat arkiv av Srila Prabhupadas läror digitalt för att erbjuda honom en kontinuerlig, global plattform för att predika och lära vetenskapen om Krishna-medvetande till världen, till gagn för alla.

Vanipedia-projektet är en global flerspråkig samarbetsinsats som lyckas på grund av de många hängivna av Srila Prabhupada som kliver fram för att delta på olika sätt. Varje språk är i olika utvecklingsstadier. Vi vill ha alla Srila Prabhupadas inspelade föreläsningar och konversationer och hans brev översatta till minst 16 språk och 32 språk med minst 25% avslutade som ett offer för 50-årsjubileet av hans bortgång i november 2027. Kommer svenska att vara ett av dessa språk?

Vi hoppas att detta stora digital arkiv med Srila Prabhupads föreläsningar och brev, kan bidra med svar på frågorna om mänsklighetens eviga frågor om meningen med livet, varför måste vi lida och hur kan vi bli permanent lyckliga. </div>

Länkar till innehållet på Svenska

Här är alla länkar till innehållet tillgängligt nu på Vanipedia på svenska:

Här hittar du alla 1080 videor från Srila Prabhupada med svenska hårdkodade undertexter.

Var och en av dessa spellistor är en lista eller grupp av videor med svensk hårdkodade undertexter som låter dig spela upp videorna en efter en.

Srila Prabhupadas föreläsningssidor med transkription och videor.


Detta manifest är en beskrivning av hela Vanipedias uppdrag. Det måste översättas till svenska.

Samarbeta med oss

"This section is your call to action - an open invitation to join the mission of building Vanipedia - can be newsy - can be updated regularly."

Slumpmässiga slokas från Bhagavad-gita Som den Är

Bhagavad-gita 10.30

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥३०॥
prahlādaś cāsmi daityānāṁ
kālaḥ kalayatām aham
mṛgāṇāṁ ca mṛgendro 'haṁ
vainateyaś ca pakṣiṇām

SYNONYMS

prahlādaḥ—Prahlāda; ca—also; asmi—I am; daityānām—of the demons; kālaḥ—time; kalayatām—of subduers; aham—I am; mṛgāṇām—of animals; ca—and; mṛgendraḥ—the lion; aham—I am; vainateyaḥ—Garuḍa; ca—also; pakṣiṇām—of birds.

TRANSLATION

Among the Daitya demons I am the devoted Prahlāda; among subduers I am time; among the beasts I am the lion, and among birds I am Garuḍa, the feathered carrier of Viṣṇu.

PURPORT

Diti and Aditi are two sisters. The sons of Aditi are called Ādityas, and the sons of Diti are called Daityas. All the Ādityas are devotees of the Lord, and all the Daityas are atheistic. Although Prahlāda was born in the family of the Daityas, he was a great devotee from his childhood. Because of his devotional service and godly nature, he is considered to be a representative of Kṛṣṇa.

There are many subduing principles, but time wears down all things in the material universe and so represents Kṛṣṇa. Of the many animals, the lion is the most powerful and ferocious, and of the million varieties of birds, Garuḍa, the bearer of Lord Viṣṇu, is the greatest.


Slumpmässiga videoklipp från Srila Prabhupada

Slumpmässiga ljudklipp från Srila Prabhupada


Nectar Drops from Srila Prabhupada
"So it is a great responsibility to take care of the girls. According to Manu-saṁhitā, Vedic principle, woman has no independence. She must be taken care of by somebody. In the early age the father is to take care; in the younger age the husband, a good husband has to take care; and when she is old, the elderly sons, he has to take care. But woman is never allowed to remain independent. That is Vedic principle of life. Actually, the woman is the weaker sex. They require protection by good father, good husband and good child also."
690506 - Lecture Wedding - BostonVanipedias Manifest

↓ Scroll down to read more...

Introduktion

Srila Prabhupada placerade stor vikt på sina lärdomar. Därför är Vanipedia exklusivt dedikerat till hans samlade verk vilket består av böcker, inspelade lektioner och konversationer, brev, osv. När det är avslutat kommer Vanipedia att vara det första någonsin Vani-templet i världen som erbjuder ett heligt utrymme där miljoner människor som söker äkta andlig vägledning kommer att hitta svar och inspiration från de berömda undervisningarna från Srila Prabhupada, presenterade i ett 'uppslagsformat på så många språk som möjligt' .

Vanipedia's Visionära Budskap

Samarbetar för att uppväcka och fullständigt manifestera Srila Prabhupadas flerspråkiga Vani-närvaro, för att på så sätt underlätta hundratals miljoner människor att leva vetenskapen om Krishna-medvetande och hjälpa Herren Caitanya Mahaprabhus sankirtana-rörelse att återuppväcka ett andligt mänskligt samhälle.

Samarbetar

Att bygga ett uppslagsverk till den grad som visas av Vanipedia är bara möjligt genom masssamarbete av tusentals hängivna som sammanställt och omsorgsfullt översätter Srila Prabhupadas undervisning.

Vi vill slutföra översättningen av alla Srila Prabhupadas böcker, föreläsningar, konversationer och brev på minst 16 språk och nå minst 108 språk med viss representation i Vanipedia senast november 2027.

Från och med oktober 2017 har hela Bibeln översatts till 670 språk, Nya testamentet har översatts till 1 211 språk och bibeldelar eller berättelser till 1 121 andra språk.Denna statistik visar att våra mål, medan de är en betydande ökning av Srila Prabhupadas läror, inte alls är ambitiösa jämfört med de ansträngningar som de kristna gör för att sprida sina läror globalt.Vi inbjuder alla hängivna att gå med oss ​​i denna ädla strävan att åberopa och till fullo manifestera Srila Prabhupadas flerspråkiga Vani-närvaro på nätet till gagn för HELA mänskligheten.

Åkallan

1965 anlände Srila Prabhupada oinbjuden till Amerika. Även om dagarna för hans ärorika Vapu-närvaro slutade 1977 finns han fortfarande i sin Vani och det är denna närvaro som vi nu måste åkalla. Endast genom att uppmana och be Srila Prabhupada att framträda kommer han att göra det. Vår intensiva önskan att ha honom bland oss ​​är nyckeln vi har för hans framträdande.

Fullständigt Manifesterat

Vi vill inte ha Srila Prabhupadas delvisa närvaro framför oss. Vi vill ha hans fulla Vani-närvaro. Alla hans inspelade undervisningar bör sammanställas och översättas till många språk. Detta är vårt erbjudande till framtida generationer av människor på denna planet - komplett skydd (ashraya) för Srila Prabhupadas undervisningar.

Vani-närvaro

Srila Prabhupadas fulla Vani-närvaro kommer att visas i två faser. Den första - och enkla fasen - är att sammanställa och översätta alla Srila Prabhupadas läror på alla språk. Den andra - och svårare fasen - är att ha hundratals miljoner människor fullt ut att leva hans läror.

Olika Sätt att Studera

 • Hittills har vi i vår forskning funnit att det finns 60 olika sätt som Srila Prabhupada har instruerat hängivna att läsa sina böcker.
 • Genom att studera Srila Prabhupadas böcker i dessa olika sätt kan vi förstå och assimilera dem ordentligt. Genom att följa den tematiska metodiken för att studera och sedan sammanställa dem kan man lätt tränga in i den djupa betydelsen av betydelserna för varje ord, fras, begrepp eller personlighet som Srila Prabhupada presenterar. Hans undervisning är utan tvekan vårt liv och själ, och när vi studerar dem noggrant kan vi uppfatta och uppleva Srila Prabhupadas närvaro på många djupgående sätt.

Tio Miljoner Acaryas

 • " Antag att du nu har tio tusen. Vi ska utvidgas till hundra tusen. Det krävs. Sedan hundra tusen till miljoner och miljoner till tio miljoner. Så det kommer inte att finnas någon brist på acharya, och människor kommer att förstå Krishnamedvetande mycket lätt. Så gör den organisationen. Var inte felaktigt uppblåst. Följ acharyas instruktioner och försök göra dig själv perfekt, mogen. Då blir det mycket lätt att bekämpa maya. Ja. Acharyas, de förklarar krig mot mayas aktiviteter. – Srila Prabhupada föreläsnimg om Sri Caitanya-caritamrta, 6 April 1975

Kommentar

Denna vision uttalad av Srila Prabhupada talar för sig själv - den perfekta planen för människor att lätt förstå Krishnamedvetande. Tio miljoner bemyndigade siksa-lärjungar av Srila Prabhupada lever ödmjukt vår grundare-acaryas instruktioner och strävar alltid efter perfektion och mognad. Srila Prabhupada säger tydligt gör den organisationen. Vanipedia hjälper entusiastiskt med att uppfylla denna vision.

Vetenskapen om Krishnamedvetande

I det nionde kapitlet i Bhagavad-gita kallas denna vetenskap om Krishna-medvetande kungen av all kunskap, kungen av alla konfidentiella saker och den högsta vetenskapen om transcendental insikt. Krishnamedvetande är en transcendental vetenskap som kan uppenbaras för en uppriktig hängiven som är beredd att tjäna Gud. Krishnamedvetande uppnås inte genom torra argument eller akademiska kvalifikationer. Krishnamedvetande är inte en tro, som hinduism, kristendom, buddhism eller islam, men det är en vetenskap. Om någon läser Srila Prabhupadas böcker noggrant kommer de att inse den högsta vetenskapen om Krishnamedvetande och bli mer inspirerad att sprida samma till alla personer som deras verkliga välfärd.

Herren Caitanya's Sankirtan-rörelse

Herren Sri Caitanya Mahaprabhu är fader och invigare av sankirtan-rörelsen. En som dyrkar honom genom att offra sitt liv, pengar, intelligens och ord för sankirtan-rörelsen erkänns av Herren och förtjänar hans välsignelser. Alla andra kan sägas vara dumma, för av alla offringar där en man kan använda sin energi, är ett offer som gjordes för sankirtan-rörelsen det mest ärofyllda. Hela den Krishnamedvetna rörelsen är baserad på principerna för sankirtan-rörelsen som invigdes av Sri Caitanya Mahaprabhu. Därför är en som försöker förstå Gudomens Högsta Personlighet genom sankirtana-rörelsens medium perfekt. Han är sumedhas, en person med betydande intelligens.

Åter-spiritualisering av det mänskliga samhället

Människans samhälle befinner sig för närvarande inte i glömskans mörker. Det har gjort snabba framsteg inom områden för materiella bekvämligheter, utbildning och ekonomisk utveckling i hela världen. Men det finns ett nålstick någonstans i den sociala kroppen som helhet, och därför finns det storskaliga gräl, även om mindre viktiga frågor. Det finns ett behov av en ledtråd om hur mänskligheten kan bli ett i fred, vänskap och välstånd med en gemensam sak. Srimad-Bhagavatam fyller detta behov, för det är en kulturell presentation för åter-spiritualisering av hela det mänskliga samhället. Folkmassan, i allmänhet, är verktyg i händerna på de moderna politikerna och ledarna för folket. Om det bara sker en förändring av ledarna, kommer det verkligen ske en radikal förändring i världens atmosfär. Syftet med verklig utbildning bör vara självförverkligande, förverkligande av själens andliga värden. Alla borde hjälpa till att spiritualisera alla världens aktiviteter. Genom sådana aktiviteter blir både utövaren och det utförda arbetet pålagd med andlighet och transcenderar naturens kvaliteter.

Vanipedias uppdragsbeskrivning

 • Att erbjuda Srila Prabhupada en kontinuerlig, global plattform för att predika, utbilda och utbilda människor i vetenskapen om Krishna-medvetande på alla språk i världen.
 • Att utforska, upptäcka och sammanställa Srila Prabhupadas läror från flera synvinklar.
 • Att presentera Srila Prabhupadas Vani på lättillgängliga och förståelige sätt.
 • Att erbjuda ett arkiv av omfattande tematisk forskning för att underlätta skrivandet av många aktuella böcker baserade på Srila Prabhupadas Vani.
 • Att erbjuda läroplanresurser för olika utbildningsinitiativ i Srila Prabhupadas Vani.
 • Att införa bland uppriktiga följare av Srila Prabhupada en entydig förståelse av nödvändigheten av att både konsultera Srila Prabhupadas Vani för

personlig vägledning och bli tillräckligt lärda för att representera honom på alla nivåer.

 • Att locka Srila Prabhupadas följare från alla nationer för att samarbeta globalt för att uppnå allt ovanstående.

Vad är det som motiverar oss för att bygga Vanipedia?

 • Vi accepterar att
* Srila Prabhupada är en ren hängiven, direkt bemyndigad av Herren Sri Krishna att engagera de levande varelserna i kärleksfull hängiven tjänst till

Gud. Detta bemyndigande bevisas i hans enastående exponering om den Absoluta Sanningen som finns i hans läror.

* Det har inte funnits någon större exponent för Vaishnava-filosofin i modern tid och ingen större social kritiker som förklarar denna samtida värld SOM

DEN ÄR, än Srila Prabhupada.

* Srila Prabhupadas läror kommer att vara det främsta skyddet för hans miljoner följare för alla kommande generationer.
* Srila Prabhupada ville att hans läror skulle spridas och förstås ordentligt.
* En tematisk inställning till Srila Prabhupadas läror förbättrar i hög grad processen att förstå sanningarna inom dem, och att det finns enormt värde i att utforska, upptäcka och grundligt sammanställa hans läror från alla synvinklar.
* Översättning av alla Srila Prabhupadas läror till ett visst språk är detsamma som att bjuda Srila Prabhupada att evigt bo på de platser där dessa språk talas.
* I sin fysiska frånvaro kräver Srila Prabhupada många vani-tjänare för att hjälpa honom i detta uppdrag.

Således är vi engagerade i att skapa en verkligt dynamisk plattform för att underlätta riklig spridning och korrekt förståelse av den perfekta kunskapen och insikten som finns i Srila Prabhupadas läror, så att de glädjefullt kan ageras på. Så enkelt är det. Det enda som skiljer oss från avslutandet av Vanipedia är tiden och de många heliga timmarna i vaniseva som ännu inte erbjudits till de hängivna som förbinder sig till denna vision.

Jag tackar er, alla er, för att ni uppskattar min ödmjuka tjänst som jag försöker göra som en skyldighet till min Guru Maharaja's order. Jag ber alla mina lärjungar om att samarbeta och jag är säker på att vårt uppdrag kommer att utvecklas utan tvekan. [[Vanisource:710814 - Brev till Tamala Krishna skrivet från London|– Srila Prabhupada brev till Tamala Krishna das (GBC)- 14 augusti 1971]]

Srila Prabhupada's tre naturliga positioner

En kultur av skydd vid lotusfötterna av Srila Prabhupadas läror kan bara förverkligas när dessa tre positioner av Srila Prabhupada väcks i alla hans anhängares hjärtan.

Srila Prabhupada är vår främsta siksa-guru

 • Vi accepterar att alla Srila Prabhupadas efterföljare kan uppleva hans närvaro och skydd inom hans läror - både individuellt och när de diskuterar dem med varandra.
 • Vi renar oss själva och skapar en fast relation med Srila Prabhupada genom att lära oss att leva med honom som vårt vägledande samvete.
 • Vi uppmuntrar hängivna som känner sig separerade från Srila Prabhupada, att ta sig tid att söka sin närvaro och tröst inom hans Vani.
 • Vi delar Srila Prabhupadas medkänsla med alla hans efterföljare, inklusive de som tar initiering i hans linje liksom de som följer honom i olika kapaciteter.
 • Vi utbildar hängivna i sanningen om Srila Prabhupadas position som vår främsta siksa-guru och vår sisya-relation med honom i separation.
 • Vi upprättar en följd av siksa-bemyndigade lärjungar för att upprätthålla Srila Prabhupadas arv genom påföljande generationer.

Srila Prabhupada är Founder-Acharya av ISKCON

 • Vi främjar hans Vani som den främsta drivkraften som håller medlemmarna i ISKCON anslutna och trogna till honom, och därmed inspirerade, entusiastiska och beslutsamma att göra hans rörelse allt som han ville ha det - både nu och i framtiden.
 • Vi uppmuntrar till en hållbar utveckling av Vaishnava-brahminiska standarder centrerade på Srila Prabhupadas läror och hans predikningsstrategier - en "vani-kultur".
 • Vi utbildar hängivna i sanningen om Srila Prabhupadas position som grundare-Acharya av ISKCON och vår tjänst till honom och hans rörelse.

Srila Prabhupada är Världs-acharya

 • Vi ökar den globala medvetenheten om betydelsen av Srila Prabhupadas andliga ställning som världs-acharya genom att fastställa den nutida relevansen av hans lärdomar i alla kretsar i alla länder.
 • Vi inspirerar en kultur av uppskattning och respekt för Srila Prabhupadas läror, vilket resulterar i ett aktivt deltagande i prakticerandet av Krishna-medvetande för världens befolkning.
 • Vi inser förutsättningen att Srila Prabhupada byggde ett hus där hela världen kan leva genom att etablera sin Vani som samtidigt grund och tak – skyddet, ashraya – som skyddar detta hus.

Centralt för att fastställa Srila Prabhupadas naturliga ställning

 • Vårt ISKCON-samhälle behöver utbildningsinitiativ, politiska direktiv och social kultur för att underlätta och vårda Srila Prabhupadas naturliga ställning med sina efterföljare och inom hans rörelse. Det kommer inte att ske automatiskt eller genom önsketänkande. Det kan endast uppnås genom intelligenta, samordnade samarbetsinsatser som erbjuds av hans renhjärtade hängivna.
 • Fem viktiga hinder som döljer Srila Prabhupadas naturliga position inom hans rörelse:
 • 1. okunnighet om Srila Prabhupadas läror - han har gett instruktioner men vi är inte medvetna om att de finns.
 • 2. likgiltighet till Srila Prabhupadas läror - vi vet att instruktionerna finns men vi bryr oss inte om dem. Vi ignorerar dem.
 • 3. missförstånd av Srila Prabhupadas läror - vi tillämpar dem uppriktigt men på grund av vårt överförtroende eller brist på mognad, används de felaktigt.
 • 4. en brist på tro på Srila Prabhupadas läror - djupt inuti är vi inte helt övertygade och tänker på dem som utopiska, varken realistiska eller praktiska för den "moderna världen."
 • 5. i konkurrens med Srila Prabhupadas läror - med full övertygelse och entusiasm går vi i en helt annan riktning än vad Srila Prabhupada har instruerat och på så sätt påverkar andra att gå med oss.

Kommentar

Vi tror att dessa hinder lätt kan övervinnas genom införandet av integrerade, strukturerade utbildningsprogram som syftar till att vårda vår relation med och öka vår kunskap om Srila Prabhupadas läror. Detta kommer dock bara att lyckas om det drivs av ett seriöst ledarskap med engagemang för att skapa en kultur djupt förankrad i Srila Prabhupadas Vani. Srila Prabhupadas naturliga position kommer således automatiskt att bli och förbli uppenbar för alla generationer av hängivna.

Hängivna är hans Grenar, ISKCON är hans Kropp och hans Vani är hans Själ

 • Du borde alltid komma ihåg att vad vi än gör, det är i parampara-systemet som börjar från Herren Krishna, ner till oss. Därför borde vår kärleksfulla ande vara mer på budskapet än den fysiska representationen. När vi älskar budskapet och tjänar Honom blir automatiskt vår hängivna kärlek till kroppen. – Srila Prabhupada Brev från Govinda dasi, 7 April 1970

Kommentar

Vi är Srila Prabhupadas lemmar. För att lyckas samarbeta med honom till hans fulla tillfredsställelse måste vi vara förenade i medvetandet med honom. Denna kärleksfulla enighet utvecklas från att vi blir helt upptagna i, övertygade av, och praktiserar hans Vani. Vår holistiska framgångsstrategi är för alla att assimilera Srila Prabhupadas läror och med frimodighet placera dem i hjärtat av allt vi gör för hans Krishnamedvetna rörelse. På detta sätt kan Srila Prabhupadas anhängare blomstra personligen och i sina respektive tjänster göra ISKCON till en solid kropp som kan uppfylla Srila Prabhupadas önskan att rädda världen från fullständig katastrof. De hängivna vinner, GBC vinner, ISKCON vinner, världen vinner, Srila Prabhupada vinner och Herren Caitanya vinner. Det kommer inte att finnas några förlorare.

Sprida undervisningen från Parampara

1486 Caitanya Mahaprabhu uppenbaras för att lära världen Krishnamedvetande - för 533 år sedan

1488 Sanatana Goswami uppenbaras för att skriva böcker om Krishnamedvetande - för 531 år sedan

1489 Rupa Gosvami uppenbaras för att skriva böcker om Krishnamedvetande - för 530 år sedan

1495 Raghunatha Gosvami uppenbaras för att skriva böcker om Krishnamedvetande - för 524 år sedan

1500 Mekaniska tryckpressar börjar revolutionera distributionen av böcker i hela Europa - för 520 år sedan

1513 Jiva Gosvami uppenbaras för att skriva böcker om Krishnamedvetande - för 506 år sedan

1834 Bhaktivinoda Thakura uppenbaras för att skriva böcker om Krishnamevetande - för 185 år sedan

1874 Bhaktisiddhanta Sarasvati uppenbaras för att skriva böcker om Krishnamedvetande - för 145 år sedan

1896 Srila Prabhupada uppenbaras för att skriva böcker om Krishna-medvetandet - för 123 år sedan

1914 Bhaktisiddhanta Sarasvati myntar uttrycket "brhat-mrdanga" - för 105 år sedan

1922 Srila Prabhupada möter Bhaktisiddhanta Sarasvati för första gången och uppmanas omedelbart att predika på engelska - för 97 år sedan

1935 Srila Prabhupada får instruktionen att skriva ut böcker - för 84 år sedan

1944 Srila Prabhupada startar magasinet Back to Godhead – för 75 år sedan

1956 Prabhupada flyttar till Vrndavana för att skriva böcker - för 63 år sedan

1962 Srila Prabhupada publicerar sin första volym Srimad-Bhagavatam - för 57 år sedan

1965 Srila Prabhupada anländer till väst för att distribuera sina böcker - för 54 år sedan

1968 Srila Prabhupada publicerar sin förkortade Bhagavad-gita Som-Den-Är - 52 år sedan

1972 Srila Prabhupada publicerar sin fulla version av Bhagavad-gita Som-Den-Är - för 47 år sedan

1972 Srila Prabhupada etablerar BBT för att publicera sina böcker - för 47 år sedan

1974 Srila Prabhupadas lärjungar startar den viktiga distributionen av hans böcker - för 45 år sedan

1975 Srila Prabhupada avslutar Sri Caitanya-caritamrta - för 44 år sedan

1977 Srila Prabhupada slutar tala och lämnar sin Vani i vår vård - för 42 år sedan

1978 Bhaktivedanta-arkivet blir etablerat för 41 år sedan

1986 Världens digitalt lagrade material uppgår till 1 CD-ROM per person - för 33 år sedan

1991 World Wide Web (brhat-brhat-brhat mrdanga) är etablerat - för 28 år sedan

1992 Bhaktivedanta VedaBase version 1.0 skapades - för 27 år sedan

2002 Den digitala tidsåldern anländer - världsomspännande digital lagring passerar analogt - för 17 år sedan

2007 Världens digitalt lagrade material uppgår till 61 CD-ROMS per person - för 12 år sedan, vilket gör 427 miljarder CD-ROM-skivor. (alla fulla)

2007 Prabhupadas Vani-tempel, Vanipedia börjar bygga på nätet - för 12 år sedan

2010 Srila Prabhupadas Vapu-tempel, templet för det Vediska planetariet börjar bygga i Sridhama Mayapur - för 9 år sedan

2012 Vanipedia når 1 906 753 citat, 108 971 sidor och 13 946 kategorier - för 7 år sedan

2013 500 000 000 av Srila Prabhupadas böcker har distribuerats av ISKCON-hängivna på 48 år - i genomsnitt 28 538 böcker varje dag - för 6 år sedan

2019 21 mars, Gaura Purnima-dagen klockan 7.15 Centraleuropeisk tid, firar Vanipedia 11 år av att inbjuda hängivna att samarbeta för att åberopa och fullständigt manifestera Srila Prabhupadas Vani-närvaro. Vanipedia erbjuder nu 45 588 kategorier, 282 297 sidor, 2 100 000 plus citat presenterade på 93 språk. Detta har uppnåtts av över 1220 hängivna som har utfört mer än 295 000 timmar vaniseva. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att slutföra Srila Prabhupadas Vani-tempel, så vi fortsätter att bjuda hängivna att delta i detta ärofyllda uppdrag.

Kommentar

Utvecklingen av uppdraget från Sri Caitanya Mahaprabhu under fanan för den moderna Krishnamedvetna rörelsen är en mycket spännande tid att utföra hängiven tjänst.

Srila Prabhupada, grundare-acarya av International Society of Krishna Consciousness, har fört till världsscenen ett livsförändrat fenomen i form av hans Översättningar, Bhaktivedanta Innehållsförklaringar, Föreläsningar, Konversationer och Brev. Här ligger nyckeln till att återförandliga hela det mänskliga samhället.

Vani, Personligt umgänge och tjänst i separation - Citat

 • Min Guru Maharaja lämnade 1936 och jag startade denna rörelse 1965, trettio år efter. Sedan? Jag får guruns barmhärtighet. Det här är Vani. Till och med om gurun inte är fysiskt närvarande, om du följer Vani, så får du hjälp. – Srila Prabhupada Morgonpromenad Samtal, 21 July 1975


 • I avsaknad av fysisk närvaro av den Andliga Mästaren är Vaniseva viktigare. Min andliga mästare, Sarasvati Gosvami Thakura, kan tyckas vara fysiskt inte närvarande, men ändå för att jag försöker tjäna hans instruktion känner jag mig aldrig separerad från honom. Jag förväntar mig att ni alla ska följa dessa instruktioner. – Srila Prabhupada Brev till Karandhara das (GBC), 22 August 1970


 • Ända från början var jag starkt emot impersonalisterna och alla mina böcker är fokuserade på denna punkt. Så min muntliga instruktion såväl som mina böcker är till din tjänst. Nu ska ni konsultera GBC dem och få en tydlig och stark idé, då blir det ingen störning. Störning orsakas av okunnighet; där ingen okunnighet finns, där finns det ingen störning. – Srila Prabhupada LBrev till Hayagriva das (GBC), 22 August 1970


 • När det kommer till personligt umgänge med Guru, jag var bara med min Guru Maharaja fyra eller fem gånger, men jag har aldrig lämnat hans umgänge, inte ens för ett ögonblick. Eftersom jag följer hans instruktioner har jag aldrig känt någon separation. – Srila Prabhupada Brev till Satyadhanya das, 20 February 1972 • Var lyckliga i separationen. Jag är skild från min Guru Maharaja sedan 1936 men jag är alltid med honom så länge jag arbetar enligt hans riktning. Så vi bör alla arbeta tillsammans för att tillfredsställa Herren Krishna och på det sättet kommer känslorna av separationen att förvandlas till transcendental lycka. – Srila Prabhupada Letter to Uddhava das (ISKCON Press), 3 May 1968

Kommentar

Srila Prabhupada erbjuder många uppenbarade sanningar i denna serie uttalanden.

 • Srila Prabhupada's personliga vägledning är alltid här.
 • Vi borde vara lyckliga i känslor av separation från Srila Prabhupada.
 • I Srila Prabhupadas fysiska frånvaro hans Vaniseva är viktigare.
 • Srila Prabhupada hade mycket lite personligt umgänge med sin Guru Maharaja.
 • Srila Prabhupada's muntliga instruktioner, såväl som hans böcker, är alla till vår tjänst.
 • Känslor av separation från Srila Prabhupada förvandlas till transcendental lycka.
 • När Srila Prabhupada inte är fysiskt närvarande, om vi följer hans Vani, får vi hans hjälp.
 • Srila Prabhupada lämnade aldrig Bhaktisiddhanta Sarasvatis umgänge, inte ens för ett ögonblick.
 • Genom att konsultera Srila Prabhupadas muntliga instruktioner och hans böcker får vi tydliga och starka idéer.
 • Genom att följa Srila Prabhupadas instruktioner kommer vi aldrig känna separerade (bortkopplade) från honom.
 • Srila Prabhupada förväntar sig att alla hans efterföljare följer dessa instruktioner för att bli bemyndigade siksa-lärjungar till honom.

Använda media för att sprida Krishnas budskap • Jag är mycket uppmuntrad av rapporterna om dina TV- och radioprograms enorma framgångar. Försök så mycket som möjligt att öka våra predikningsprogram genom att använda alla tillgängliga massmedier. Vi är dagens Vaishnavas och vi måste predika kraftfullt med alla tillgängliga medel. – Srila Prabhupada Brev till Rupanuga das (GBC), 30 December 1971


 • Om ni kan ordna allt så att jag helt enkelt kan sitta i mitt rum och ses av världen och prata med världen, kommer jag aldrig att lämna Los Angeles. Det kommer att vara perfektion för ert L.A.-tempel. Jag är mycket, mycket uppmuntrad av ert förslag att översvämma medierna i ert land med vårt Krishnamedvetna program och se att det praktiskt taget tar form under era händer, gör mig än mer nöjd. - Srila Prabhupada Brev till Siddhesvar das och Krishnakanti das, 16 February 1972Kommentar

Föjande sin Guru Maharaja's fotspår kunde Srila Prabhupada konsten att engagera allt för Krishnas tjänst.

 • Srila Prabhupada vill ses av världen och tala med världen.
 • Srila Prabhupada önskar att översvämma media med våra Krishnamedvetna program
 • Srila Prabhupada vill ha sina böcker distribuerade genom pressen och andra moderna medier.
 • Srila Prabhupada glad att höra om planen för ett ämne för ämnes encyklopedi av hans läror
 • Srila Prabhupada säger att vi borde öka våra predikningsprogram genom att använda alla tillgängliga massmedier.
 • Srila Prabhupada säger att vi är dagens Vaishnavas och vi måste predika kraftfullt med alla tillgängliga medel.
 • Srila Prabhupada säger att vi kan använda allt - tv, radio, filmer eller vad det än finns - för att berätta om Krishna.
 • Srila Prabhupada säger att massmedia kan bli ett så viktigt instrument för att sprida vår Krishna-medvetenhetsrörelse.

Modern-media, modern opportunities

For Srila Prabhupada, in the 1970's, the terms modern-media and mass-media meant the printing press, radio, TV and movies. Since his departure, the landscape of mass media has dramatically transformed to include Android phones, cloud computing and storage, e-book readers, e-commerce, interactive TV and gaming, online publishing, podcasts and RSS feeds, social networking sites, streaming media services, touch-screen technologies, web-based communications & distribution services and wireless technologies.

In line with Srila Prabhupada's example we are, since 2007, using modern mass media technologies to compile, index, categorize and distribute Srila Prabhupada's Vani.

 • Vanipedia's aim is to increase the visibility and accessibility of Srila Prabhupada's teachings on the web by offering a free, authentic, one-stop resource for
• ISKCON preachers
• ISKCON leaders and managers
• devotees studying devotional courses
• devotees wishing to deepen their knowledge
• devotees involved in inter-faith dialogues
• curriculum developers
• devotees feeling separation from Srila Prabhupada
• executive leaders
• academics
• teachers and students of religious education
• writers
• searchers of spirituality
• people concerned about current social issues
• historians

Comment

There is still more to be done to make Srila Prabhupada's teachings accessible and prominent in the world today. Collaborative web technologies provide us the opportunity to surpass all our previous successes.

Vaniseva – the Sacred Act of Serving Srila Prabhupada's Vani

Srila Prabhupada stopped speaking on the 14th of November, 1977, but the Vani he gave us remains ever fresh. However, these teachings are not yet in their pristine condition, nor are all of them readily accessible to his devotees. Srila Prabhupada's followers have a sacred duty to preserve and to distribute his Vani to everyone. We are therefore inviting you to perform this vaniseva.

Always remember that you are one of the few men I have appointed to carry on my work throughout the world and your mission before you is huge. Therefore, always pray to Krishna to give you strength for accomplishing this mission by doing what I am doing. My first business is to give the devotees the proper knowledge and engage them in devotional service, so that is not very difficult task for you, I have given you everything, so read and speak from the books and so many new lights will come out. We have got so many books, so if we go on preaching from them for the next 1,000 years, there is enough stock. – Srila Prabhupada Letter to Satsvarupa das (GBC), 16 June 1972

In June of 1972 Srila Prabhupada said that "we have got so many books" that we have "enough stock" to preach from for the "next 1,000 years." At that time, only 10 titles had been printed, so with all the extra books that Srila Prabhupada published from July 1972 to November 1977 the number of years of stock could easily be expanded to 5,000. If we add to this his oral instructions and letters, then the stock expands to 10,000 years. We need to expertly prepare all these teachings to be accessed and properly understood so that they can be "preached from" for this whole period of time.

There is no doubt that Srila Prabhupada has unending enthusiasm and determination to preach the message of Lord Caitanya Mahaprabhu. It does not matter that his vapu has left us. He remains in his teachings, and via the digital platform, he can now preach even more widely than when he was physically present. With complete dependence on Lord Caitanya's mercy, let us embrace Srila Prabhupada's vani-mission, and with more resolve than ever before, expertly prepare his Vani for 10,000 years of preaching.

Over the past ten years I have given the framework and now we have become more than the British Empire. Even the British Empire was not as expansive as we. They had only a portion of the world, and we have not completed expanding. We must expand more and more unlimitedly. But I must now remind you that I have to complete the translation of the Srimad-Bhagavatam. This is the greatest contribution; our books have given us a respectable position. People have no faith in this church or temple worship. Those days are gone. Of course, we have to maintain the temples as it is necessary to keep our spirits high. Simply intellectualism will not do, there must be practical purification.

So I request you to relieve me of management responsibilities more and more so that I can complete the Srimad-Bhagavatam translation. If I am always having to manage, then I cannot do my work on the books. It is document, I have to choose each word very soberly and if I have to think of management then I cannot do this. I cannot be like these rascals who present something mental concoction to cheat the public. So this task will not be finished without the cooperation of my appointed assistants, the GBC, temple presidents, and sannyasis. I have chosen my best men to be GBC and I do not want that the GBC should be disrespectful to the temple presidents. You can naturally consult me, but if the basic principle is weak, how will things go on? So please assist me in the management so that I can be free to finish the Srimad-Bhagavatam which will be our lasting contribution to the world. – Srila Prabhupada Letter to All Governing Body Commissioners, 19 May 1976

Here Srila Prabhupada is stating "this task will not be finished without the cooperation of my appointed assistants" to help him make "our lasting contribution to the world." It is Srila Prabhupada's books that have "given us a respectable position" and they are "the greatest contribution to the world."

Over the years, so much vaniseva has been performed by BBT devotees, book distributors, preachers who have held firmly to Srila Prabhupada's words, and by other devotees who have been dedicated to distribute and preserve his Vani in one way or another. But there is still much more to do. By working together via the technologies of the brhat-brhat-brhat mrdanga (the World Wide Web) we now have an opportunity to build an unparalleled manifestation of Srila Prabhupada's Vani in a very short period of time. Our proposal is to come together in vaniseva and build a Vani-temple to be completed by November 4th, 2027, at which time we will all be celebrating the final 50th anniversary. 50 years of serving Srila Prabhupada in separation. This will be a very appropriate and beautiful offering of love to Srila Prabhupada, and a glorious gift to all the future generations of his devotees.

I am glad that you have named your printing press the Radha Press. It is very gratifying. May your Radha Press be enriched in publishing all our books and literatures in the German language. It is a very nice name. Radharani is the best, topmost servitor of Krishna, and the printing machine is the biggest medium at the present moment for serving Krishna. Therefore, it is really a representative of Srimati Radharani. I like the idea very much. – Srila Prabhupada Letter to Jaya Govinda das (Book production manager), 4 July 1969

For the better part of the 20th century, the printing press provided the tools for successful propaganda from so many groups of people. Srila Prabhupada stated how expert the communists were to spread their influence in India via the pamphlets and books they distributed. Srila Prabhupada used this example to express how he wanted to make a large propaganda program for Krishna consciousness by distributing his books all over the world.

Now, in the 21st century, Srila Prabhupada's statement "the biggest medium at the present moment for serving Krishna" can undoubtedly be applied to the exponential and unparalleled power of internet publishing and distribution. In Vanipedia, we are preparing Srila Prabhupada's teachings for proper representation on this modern mass distribution platform. Srila Prabhupada stated that the Radha Press of his devotees in Germany was "really a representative of Srimati Radharani." We are therefore certain that he would consider Vanipedia to be a representative of Srimati Radharani as well.

So many beautiful Vapu-temples have already been built by ISKCON devotees – let us now build at least one glorious Vani-temple. The Vapu-temples offer sacred darshans to the forms of the Lord, and a Vani-temple will offer the sacred darshan to the teachings of the Lord and His pure devotees, as presented by Srila Prabhupada. The work of ISKCON devotees will naturally be more successful when Srila Prabhupada's teachings are situated in their rightful, worshipable position. Now there is a wonderful opportunity for all his current "appointed assistants" to embrace the vani-mission of building his Vani-temple and to inspire the whole movement to participate.

Just as the enormous and beautiful Vapu-temple rising from the banks of the Ganges in Sridham Mayapur is destined to help spread Lord Caitanya's mercy all over the world, so too can a Vani-temple of Srila Prabhupada's teachings strengthen his ISKCON mission to spread all over the world and establish Srila Prabhupada's natural position for thousands of years to come.

Vaniseva – Taking Practical Action to Serve

 • Completing Vanipedia means Srila Prabhupada's teachings will be presented in a way that no one has ever done for the works of any spiritual teacher. We invite everyone to take part in this sacred mission. Together we will give Srila Prabhupada a unique exposure to the world on a magnitude only possible via the web.
 • Our desire is to make Vanipedia the No.1 reference encyclopedia of Srila Prabhupada's teachings in multiple languages. This will only happen with the sincere commitment, sacrifice, and support of many devotees. To date, over 1,220 devotees have participated in building Vanisource and Vaniquotes and translations in 93 languages. Now in order to complete Vaniquotes and build the Vanipedia articles, the Vanibooks, the Vanimedia, and the Vaniversity courses we need more support from devotees with the following skills:
• Administration
• Compiling
• Curriculum Development
• Design and Layout
• Finance
• Management
• Promotion
• Researching
• Server Maintenance
• Site Development
• Software Programming
• Teaching
• Technical Editing
• Training
• Translating
• Writing
 • Vaniservants offer their service from their homes, temples, and offices, or they can join us full-time for certain periods in Sridham Mayapur or Radhadesh.

Donating

 • For the past 12 years Vanipedia has been primarily financed by the book distribution from Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. To continue its construction, Vanipedia needs funding beyond the current capacity of BLS. Once completed, Vanipedia will hopefully be sustained by small donations from a percentage of many satisfied visitors. But for now, in order to complete the initial phases of building this free encyclopedia, the service of offering financial support is crucial.
 • Supporters of Vanipedia can choose from one of the following options

Sponsor: A person donating any amount they desire

Supporting Patron: An individual person or legal entity donating at least 81 euros

Sustaining Patron: An individual person or legal entity donating at least 810 euros with the possibility to make 9 monthly payments of 90 euros

Growth Patron: An individual person or legal entity donating 8,100 euros with the possibility to make 9 yearly payments of 900 euros

Foundational Patron: An individual person or legal entity donating 81,000 euros with the possibility to make 9 yearly payments of 9,000 euros

 • Donations can be received online or through our PayPal account titled vaniseva@pamho.net. If you prefer another method or have more queries before donating, then email us at vaniseva@pamho.net

We Are Grateful - Prayers

We Are Grateful

Thank you Srila Prabhupada
for giving us this opportunity to serve you.
We will do our best to please you in your mission.
May your teachings give shelter to millions of fortunate souls.


Dear Srila Prabhupada,
please empower us
with all good qualities and abilities
and continue to send us long term
seriously committed devotees and resources
to successfully build your glorious Vani-temple
for the benefit of All.


Dear Sri Sri Panca Tattva,
please help us to become dear devotees of Sri Sri Radha Madhava
and dear disciples of Srila Prabhupada and our Guru Maharaja
by continuing to facilitate us to work hard and smart
in the mission of Srila Prabhupada
for the pleasure of his devotees.

Thank you for considering these prayers

Comment

Only by the empowering grace of Srila Prabhupada, Sri Sri Panca Tattva, and Sri Sri Radha Madhava can we ever hope to achieve this herculean task. Thus we incessantly pray for Their mercy.


Andra resurser

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa - kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare - hare rāma hare rāma - rāma rāma hare hare