TK/Prabhupada 1062 - Turkmen BG intro part 6

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1061
Next Page - Video 0001 Go-next.png

Bu Maddi Doğayı Kontrol Etme Eğilimimiz Var
- Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Biz, biz yanlış yapıyoruz. Kozmik doğada olan harikulade şeyleri görünce bu harikulade tezahürlerin ardında bir yönetici olduğunu bilmeliyiz. Hiç birşey kontrol edilmeden ortaya çıkamaz. Yöneticiyi hesaba katmamak çocukçadır. Tıpkı çok iyi hız yapan çok güzel bir araba, ve sokakta dolaşan çok iyi bir mühendislik harikası gibi. Bir çocuk "Bu araba nasıl oluyor da bir atın veya herhangi bir çekici gücün yardımı olmadan hareket edebiliyor?" diye düşünebilir. Ama aklı başında bir adam veya yaşını almış bir kişi arabadaki tüm mühendislik düzenlemelerine rağmen sürücü olmadan hareket edemeyeceğini bilir. Bir arabadaki ya da elektrik dinamosundaki o mühendislik düzenlemesi... Artık günümüz makine devri, ancak her zaman bilmeliyiz ki makinenin ardında o harika çalışan makinenin ardında, bir sürücü var. Yani sürücü Yüce Rab'dır, adhyakṣa. O her şeyin Onun doğrultusu altında çalıştığı Yüce Kişiliktir. Şimdi bu jīva ya da canlı varlıklar, bu Bhagavad-gītā'da Rab tarafından kabul edildiler, daha ileri ki bölümlerde göreceğimiz gibi, onlar Yüce Rab'ın önemli küçük parçalarıdır. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa önemli küçük parçacıklar demektir. Şimdi bir altın parçacığı da parçacıktır, okyanusun bir damlası da tuzludur, benzer şekilde biz, canlı varlıklar da yüce idarecinin önemli küçük parçalarıyız, īśvara'nın, Bhagavān'ın veya Rab Śrī Kṛṣṇa'nın, demek istediğim bizde de niceliksel olarak çok ufak miktarda Yüce Rab'bın nitelikleri var. Çünkü biz çok ufak īśvarayız, īśvaranın emrindeyiz. Biz de kontrol etmeye çalışıyoruz. Biz doğayı kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu günlerde uzayı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Yapma gezegenlerde süzülmeye çalışıyorsunuz. Yani bu kontrol etme ve yaratma eğilimi var çünkü kısmi olarak o kontrol etme eğilimine sahibiz. Lakin bu eğilimin yeterli olmadığını bilmeliyiz. Maddi doğayı kontrol etme, maddi doğaya hükmetme eğilimimiz var, ama bizler yüce idareci değiliz. Dolayısıyla bu şey Bhagavad-gītā'da açıklanıyor.

O halde bu maddi doğa nedir? Doğa da açıklanır. Doğa, maddi doğa, Bhagavad-gītā'da aşağı derece, ikincil prakṛti olarak açıkanmıştır. Aşağı dereceden prakṛti, ve canlı varlıklar üst dereceden prakṛti olarak açıklanmıştır. Prakṛti kontrol edilen demektir, ... Prakṛti, prakṛtinin gerçek anlamı kadın veya dişidir. Tıpkı bir kocanın karısının hareketlerini kontrol etmesi gibi, aynı şekilde prakṛti de sonra gelir, üstün gelinendir. Rab, Tanrının Yüce Şahsiyeti hakimdir üstün olandır, ve bu prakṛti, hem canlı varlıklar hem de ve maddi doğa, farklı prakṛtilerdir ya da Yüce tarafından üstün gelinen, kontrol edilenlerdir. Dolayısıyla Bhagavad-gītā'ya göre, canlı varlıklar Yüce Rab'bın önemli küçük parçaları olmalarına rağmen prakṛti kabul edilir. Bundan Bhagavad-gītā'nın Yedinci Bölümünde açıkça bahsedilir. apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Bu maddi dünya, aparā iyam'dır. Itas tu, ve bunun ötesinde başka bir prakṛti vardır. Ve nedir o prakṛti? Jīva-bhūta, bunlar...

Yani bu prakṛti, bu prakṛtinin yapısı üç nitelikten oluşur: erdem hali, ihtiras hali ve cehalet hali (satva-guna raja-guna tama-guna). Ve bu üç halin, üç farklı halin de üzerinde, demek istediğim, iyilik, ihtiras ve ve cehalet, ebedi zaman vardır. Ebedi zaman vardır. Ve doğanın bu üç halinin birleşimi ve bu ebedi zaman kapsamında, idaresinde faaliyetler söz konusudur. Karma denilen faaliyetler vardır. Bu faaliyetler ezelden beri yapılmaktadır ve bizler de bu faaliyetlerimizin meyveleri yüzünden ya acı çekeriz ya da keyif süreriz.


Да, мы заблуждаемся. Когда мы видим чудесные явления космической природы, мы должны помнить, что за этими чудесными проявлениями есть контролирующий. Ничто не может быть проявлено вне контроля. Это даже по-детски, не думать о контролирующем. Например, прекрасный автомобиль, замечательная скорость, очень хорошее инженерное изделие, он ездит по улицам. Ребенок может подумать: "Как ездит этот автомобиль без помощи лошади или какой-то тяги?" Но здравомыслящий или более взрослый человек знает, что вопреки всем инженерным устройствам, он не может двигаться без водителя. Инженерное устройство автомобиля или электростанции... Наше время - это век машин, но мы не должны забывать, что за каждой машиной, за прекрасно работающей машиной есть оператор. Верховный Господь - оператор, "адхйакша". Он является Верховной Личностью, под чьим управлением работает всё. "Дживы," или живые существа, признаются Господом в Бхагавад-гите, как вы узнаете из поздних глав, неотъемлемыми частицами Верховного Господа. "Мамаивамшо джива-бхутах" (Б.-г. 15.7). "Амша" значит "неотъемлемая часть". Частички золота тоже являются золотом, капля воды в океане тоже солёная, также и мы, живые существа, являемся неотъемлемой частью Верховного Контролёра, "Ишвары", "Бхагавана" или Господа Шри Кришны, я хочу сказать, что у нас в мельчайшей пропорции есть все качества Верховного Господа. Поскольку мы - маленькие "ишвары", подчиненные "ишвары", мы также пытаемся контролировать. Мы пытаемся получить контроль над природой. В наши дни вы пытаетесь получить контроль над космосом. Вы пытаетесь запускать имитации планет. Существует тенденция контролировать или творить, поскольку у нас тоже есть стремление контролировать. Но мы должны знать, что эта тенденция неполноценна. У нас есть стремление к контролю, господству над материальной природой, но мы не являемся Верховным Контролирующим. Это объясняется в Бхагавад-гите. Что такое материальная природа? Это также объясняется. Природа, материальная природа, описана в Бхагавад-гите как низшая, низшая "пракрити". Низшая "пракрити". Живые существа описаны как высшая "пракрити". "Пракрити" означает то, что контролируется, находится под... Настоящее значение "пракрити" - это женщина или женское начало. Подобно мужу, контролирующему деятельность своей жены, также и "пракрити" - подчинено, контролируемо. Господь, Верховная Личность Бога - контролирующий, "пракрити" - живые существа и материальная природа - это различные "пракрити", они подчинены, контролируемы Верховным. Согласно Бхагавад-гите, живые существа, хотя они и являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, принимаются как "пракрити". Это четко сказано в седьмой главе Бхагавад-гиты: "апарейам итас виддхи апара" (Б.-г. 7.5). Эта материальная природа - "апара ийам". "Итас ту", вне её существует другой вид "пракрити". Какое же это "пракрити"? "Джива-бхута"... Это "пракрити", оно находится под влиянием трех качеств: гуны благости, гуны страсти и гуны невежества. Выше этих гун, этих трех гун благости, страсти и невежества, существует вечное время. Вечное время. Из комбинации этих гун природы под контролем, под влиянием вечного времени происходит деятельность. Эта деятельность называется "карма". Она происходит с незапамятных времен, и мы страдаем или наслаждаемся плодами наших действий.