Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

TR/Prabhupada 0918 - Krişna'nın Düşmanı Olmak Pek Kazançlı Değildir. En İyisi Arkadaşı Olun

From Vanipedia


Krişna'nın Düşmanı Olmak Pek Kazançlı Değildir. En İyisi Arkadaşı Olun
- Prabhupāda 0918


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Burada: na veda kaścid bhagavaṁś cikīrṣitam (SB 1.8.29) denir. "Kimse Senin belirişinin ve gözden kayboluşunun amacını bilmez. Kimse bilmez." Yani tava, tava īhamānasya nṛṇāṁ viḍambanam (SB 1.8.29). Şaşırtıcıdır. Kimse gerçek amacın ne olduğunu bilmez. Gerçek amaç Onun özgür iradesidir. "Ben gidip göreyim." İblisleri öldürmek için Onun gelmesine gerek yoktur. Bir sürü ajanı vardır, şöyle ki güçlü bir rüzgar varsa, binlerce iblis anında öldürülebilir. Dolayısıyla Kṛṣṇa'nın iblisleri öldürmek için gelmeye ihtiyacı yoktur. Ve adanana koruma sağlamak için gelmeye de ihtiyacı yoktur. Sırf rızasıyla herşey olur. Ama O keyifli bir meşgale olarak alır, "Ben gidip göreyim."

O bazen dövüşmek ister. Çünkü dövüşme ruhu Kṛṣṇa'da da var. Yoksa, biz de nerden olsun? Kṛṣṇa'nın önemli küçük parçaları olduğumuz için, Kṛṣṇa'da ki niteliklerin hepsi bizde de çok küçük miktarda var. Biz Kṛṣṇa'nın bir örneğiyiz ama biz bu dövüşmeci ruhu nerden alıyoruz? Dövüşmeci ruhu Kṛṣṇa'da var. Bu nedenle aynı büyük bir adamın ya da kralların zaman zaman bir güreşçiyi dövüştürmesine benzer. Onlar kralla dövüşmesi için güreşçiye ödeme yapar. Ama o düşman değildir. Dövüşerek, şakadan dövüşle krala keyif veriyordur.

Benzer şekilde, Kṛṣṇa dövüşmek istediğindei Onunla kim dövüşecek? Adananının biri, büyük bir adanan Onunla dövüşecektir. Sıradan biri değil. Tıpkı bir kral gibi, şakadan kavga etmek isterse, çok saygın bir dövüşçü, güreşçi devreye sokulacaktır. Aynı şekilde, Bu da hizmet. Çünkü Kṛṣṇa dövüşmek istiyor, o zaman adananlarından bazıları düşmanı olmakiçin aşağı gelir. Tıpkı Jaya-Vijaya gibi. Bu Hiraṇyakaśipu ve Hiraṇyākṣa. Onların sıradan canlı varlıklar olduğunu mu sanıyorsunuz? Eğer... Bu... Nṛsiṁhadeva, Tanrının Kendisi onu öldürmeye gelmişti. Sıradan mı olduklarını sanıyorsunuz? Hayır, sıradan değiller. Onlar adananlar. Ama Kṛṣṇa dövüşmek istedi. Vaikuṇṭha dünyasında dövüşmek söz konusu değil çünkü orda heryerde, herkes Kṛṣṇa'nın hizmetiyle meşgul. O kiminle dövüşecek ki? (gülüşme) Bu yüzden O düşman kılığında bazı adananlarını gönderir ve Kṛṣṇa onunla dövüşmek için buraya gelir.

Aynı zamanda, Kṛṣṇa'nın düşmanı, düşman olmanın pek de kazançlı olmadığını öğretmek için. En iyisi arkadaşı olun. Bu kazançlı olacaktır. (gülüşme) Bu yüzden burada: na veda kaścid bhagavaṁś cikīrṣitam (SB 1.8.29) denir. "Kimse Senin belirişinin ve gözdn kayboluşunun amacını bilmez." Tava īhamānasya nṛṇāṁ viḍambanam. "Sen bu dünyada sıradan bir insan gibisin. Bu şaşırtıcı." O yüzden sıradan adamlar inanamıyor. "Nasıl Tanrı böyle sıradan bir insan olabilir ki...?" Kṛṣṇa oynuyor. Lakin O sıradan bir insan gibi oynamıyor. Tanrı olarak oynuyor. Nerede ihtiyaç olduysa...

Tıpkı 16,000 eşle evlendiği gibi. O evlendiği zaman bir taneydi, ve 16,000 kız Kṛṣṇa'ya şöyle teslim olmayı önerdi: "Şİmdi biz kaçırıldık. Eve gidersek, kimse bizimle evlenmeyecek." Bu çok katı bir Vedik sistemi. Evlenmemiş bir kız bir geceliğine evden dışarı çıkarsa, kimse onunla evlenmeyecektir. Bu hâlâ devam ediyor. Kimse evlenmeyecektir. Dolayısıyla bu eski bir sistem. 16,000 kız Bhaumāsura tarafından kaçırılmasına rağmen... Kṛṣṇa'ya dua ettiler ve Kṛṣṇa gelip Bhaumāsura'yı öldürdü ve kızların hepsini kurtardı. Kṛṣṇa onlardan şöyle rica ettiğinde: "Şİmdi güvenle babanızın evine dönebilirsiniz," onlar cevap verdi: "Efendim, babamızın evine gidersek, kaderimiz ne olacak? Kimse bizimle evlenmeyecek. Çünkü bu adam, bu rākṣasa, bizi kaçrıdılar." "O zaman ne istersiniz." "Biz Senden kocamız olmanı istiyoruz." Yani Kṛṣṇa o kadar nazik ki. "Evet." Hemen kabul etti. Bu Kṛṣṇa'dır.

Şimdi, onlar eve getirildikleri zaman, o 16,000 eş Kṛṣṇa ile buluşmak için 16,000 gece beklemek zorunda kalmayacaktı. (gülüşme) Kṛṣṇa Kendini 16,000 forma yaydı ve 16,000 saray, tesis inşa etti, ve her bir sarayda... Tanımı orda var... Bhagavān budur. Yani bu hergeleler, onlar anlayamaz. Kṛṣṇa çok şehvetli diye Onu eleştirirler. O 16,000 eşle evlendi. (gülüşme) O şehvetli olsa bile, O sınırsız derecede şehvetli. (gülüşme) Çünkü O sınır tanımaz. Neden 16,000? 16 milyon eşle evlenecek olsa yine de yetmez. Bu Kṛṣṇa'dır.