Template

Template:ID/Indonesian Main Page - Random Slokas from Bhagavad-gita As It Is

Bhagavad-gita 11.12

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥
divi sūrya-sahasrasya
bhaved yugapad utthitā
yadi bhāḥ sadṛśī sā syād
bhāsas tasya mahātmanaḥ

Sinonim

divi—di angkasa; sūrya—matahari-matahari; sahasrasya—dari beribu-ribu; bhavet—ada; yugapat—pada waktu yang sama; utthitā—berada; yādi—kalau; bhāḥ—cahaya; sadṛśī—seperti itu; sa—itu; syāt—mungkin menjadi; bhāsaḥ—cahaya; tasya—milik Beliau; mahā-ātmānaḥ—Tuhan Yang Maha agung.

Terjemahan

Kalau beratus-ratus ribu matahari terbit di langit pada waktu yang sama, mungkin cahayanya menyerupai cahaya dari Kepribadian Yang Paling Utama dalam bentuk semesta itu.

Penjelasan

Apa yang dilihat oleh Arjuna tidak dapat diuraikan, namun Sañjaya sedang berusaha memberikan gambaran pikiran tentang wahyu yang agung itu kepada Dhṛtarāṣṭra. Sañjaya dan Dhṛtarāṣṭra tidak hadir di sana, tetapi atas karunia Vyāsa, Sañjaya dapat melihat segala sesuatu yang terjadi. Karena itu, sekarang Sañjaya membandingkan keadaan dengan fenomena yang tidak dapat dibayangkan (yaitu, beribu-ribu matahari), sejauh keadaan itu dapat dipahami.

Random BG Box for Random Bhagavad-gita As It Is Slokas
Place this code on a page: 
{{ID/Indonesian Main Page - Random Slokas from Bhagavad-gita As It Is}}