BG/Prabhupada 0003 - Мъжът също е женаLecture on SB 6.1.64-65 -- Vrndavana, September 1, 1975

там ева тошаям аса
патрйенартхена явата
грамяир манорамаих камаих
прасидета ятха татха
(ШБ 6.1.64)

След като видял жената, той мислел постоянно, двадесет и четири часа, за това нещо, похотливи желания. Камаис таис таир хрита-гянах (БГ 7.20). Когато човек е обхванат от похот, губи цялата си интелигентност. Целият свят се движи от тези похотливи желания. Това означава материален свят. И понеже аз съм похотлив, ти си похотлив, всички ние, затова щом моите желания не са удовлетворени, твоите желания не са удовлетворени, аз ставам твой враг, ти ставаш мой враг. Не виждам да правиш значителен напредък. И ти не виждаш аз да напредвам значително. Това е материалният свят, завист, похотливи желания, кама, кродха, лобха, моха, матсаря. Това е основата на материалния свят.

Така той станал… Обучението му било обучение на брахмана, шамо, дама, но напредъкът му бил прекъснат понеже бил привързан към една жена. Затова във ведическата цивилизация се счита, че жената препятства духовния напредък. Основата на цивилизацията е как да се избегне… Жена… Не мислете, че само жената е жена. Мъжът също е жена. Не мислете, че жените са порицавани, а мъжете - не. Жена означава обект на наслаждение, а мъж означава наслаждаващ се. Това чувство, самото чувство се порицава. Ако гледам на жената като на обект за наслаждение, аз съм мъж. А ако жената гледа на мъжа като на обект за наслаждение, тя също е мъж. Жена означава обект на наслаждение, а мъж означава наслаждаващ се. Затова всеки, който изпитва чувство на наслаждение, е считан за мъж. И двата пола, щом… Всеки си прави планове, „Как да се наслаждавам?“ Затова той е пуруша, изкуствено. Иначе, изначално, всички сме пракрити, джива, и жените и мъжете. Това са външни дрехи.