BG/Prabhupada 0004 - Не се отдавайте на безсмислициLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Процесът е… Това също се казва в „Бхагавад Гита“. Тад виддхи пранипатена парипрашнена севая (БГ 4.34). Ако искаш да разбереш трансценденталната наука, трябва да следваш този принцип. Какъв е той? Тад виддхи пранипатена. Трабва да се отдадеш. Същото нещо: също като наманта ева. Докато не се смириш не можеш да станеш отдадена душа. И на кого? Пранипата. Къде ще намериш някой „Той е… Това е личност, на която мога да се отдам?“ Това означава, че трябва да направим малък тест на кого да се отдадем. Трябва да имате достатъчно знание за това. Не се отдавайте на някой невежа. Трябва да… И как може да се разбере дали е интелигентен или невежа? Това също е посочено в шастра. Казано е в „Катха Упанишад“. Тад виддхи пранипатена пари… (БГ 4.34). Катха Упанишад казва тад-вигянартхам са гурум евабхигаччхет шротриям брахма-ништхам (МУ 1.2.12). Шротриям означава онзи, който идва в ученическата последователност. И какво е доказателството, че той идва в ученическата последователност? Брахма-ништхам. Брахма-ништхам означава, че има пълна вяра във Върховната Абсолютна Истина. На такава личност трябва да се отдадете. Пранипата. Пранипата означава пракришта-рупена нипатам, безусловно.

Ако намерите такъв човек, отдайте му се. Пранипата. И се старайте да му служите, да му задавате въпроси. Всичко ще се разкрие. Трябва да намерите такъв авторитетен представител и да му се отдадете. Да му се отдадете означава да се отдадете на Бога, защото той представлява Бога. Можете обаче да задавате въпроси, не за да минава времето, а за да разберете. Това се нарича парипрашна. Тези неща представляват процеса. Всичко си е на мястото. Ние трябва просто да го приемем. Ако обаче не приемем този процес, а само си губим времето в опиянение размишления и всякакви безсмислени дейности, о, тогава е невъзможно. Никога няма да разберете какво е Бог. Защото Бог не може да бъде разбран дори от полубоговете и великите мъдреци. Какво могат да постигнат незначителните ни опити?

Така че това е процесът. И ако следвате, асаммудхах, асаммудхах, ако следвате принципите и бавно, но сигурно асаммудхах, без съмнение, ако направите… Това е… Пратякшавагамам дхармям. Ако следвате, сами ще разберете: „Да. Получавам нещо.“ Не сте в неведение, не следвате сляпо. Като следвате принципите, ще разберете.

Също както като ядете подходяща храна, ще се почувствате силни и гладът ви ще бъде заситен. Няма нужда да питате някого. Сами ще усетите. По подобен начин, ако вървите по правилния път и следвате принципа, ще разберете: „Да, напредвам.“ Пратякша… В девета глава Той казва пратякшавагамам дхармям сусукхам.

Много е лесно. И можете да го следвате с радост. Какъв е този процес? Повтаряме Харе Кришна, храним се с кришна-прасада, изучаваме философията на „Бхагавад Гита“ и слушаме хубава музика. Това трудно ли е? Трудно ли е? Не, никак даже. Посредством този процес ще станете асаммудхах. Никой не може да ви измами. Но ако искате да бъдете измамени, има толкова много измамници. Не създавайте общество на измамници и измамени. Просто следвайте системата парампара така, както е описана във ведическата литература, както е препоръчал Кришна. Опитайте се да я разберете от авторитетен източник и се старайте да я прилагате в живота си.

Тогава асаммудхах са мартйешу. Мартйешу означава… Мартя означава тези, които ще умрат. Кои са те? Обусловените души, като се започне с Брахма и се свърши с незначителната мравка, всички са мартя. Мартя означава, че ще дойде време да умрат. Мартйешу. Сред смъртните такъв човек е най-интелигентен. Асаммудхах са мартйешу. Защо? Сарва-папаих прамучяте. Той е освободен от всички видове реакции на греховните дейности.

На този свят, в този материален свят, искам да кажа, всички ние, съзнателно или несъзнателно, постоянно извършваме греховни дейности. Трябва да се избавим от последиците. И как да направим това? Това също е казано в „Бхагавад Гита“. Ягяртхат кармано 'нятра локо 'ям карма-бандханах (БГ 3.9). Когато вършите нещо, правете го единствено за Кришна… Ягя означава Вишну или Кришна. Ако действате само за Кришна, сте освободени от всички последици. Шубхаашубха-пхалаих. Дейностите ни са благоприятни или неблагоприятни. Но тези, които са в Кришна съзнание и действат с такова съзнание, нямат нищо общо с благоприятно или неблагоприятно защото са във връзка с най-благоприятния, Кришна. Затова сарва-папаих прамучяте. Освободени са от всички последици на греховните дейности.

Това е процесът. И ако приемем този процес така, че накрая да се свържем с Кришна, и животът ни става успешен. Процесът е много прост и ние, всеки би могъл да го усвои. Много ви благодаря!