BG/Prabhupada 0005 - Животът на Прабхупада в три минутиInterview -- September 24, 1968, Seattle

Репортер: Бихте ли ми казали нещо за себе си? Имам предвид, къде получихте образованието си, как станахте последовател на Кришна.

Прабхупада: Роден съм и завърших образованието си в Калкута. Калкута е родното ми място. Роден съм през 1896 г. и… бях любимото дете на баща си, затова образованието ми започна малко късно, но въпреки това учих в гимназия осем години. Четири години в основно училище, в гимназия - осем години, в колеж - четири години. След това се присъединих към движението на Ганди, национално движение. По щастлива случайност обаче срещнах моя Гуру Махараджа, моя духовен учител, през 1922 г. От тогава съм привлечен към това поприще и постепенно изоставих семейния живот. Ожених се през 1918 г. когато бях все още трета година студент. Появиха се децата ми. Имах бизнес. След това през 1954 г. се оттеглих от семейния живот. Четири години живях сам, без семейство. След това приех стъпалото на отречението през 1959 г. После се посветих на писането на книги. Първата ми публикация излезе през 1962 г., а когато вече имах три книги, се отправих към страната ви през 1965 и пристигнах тук през септември 1965 г. От тогава правя опити да проповядвам Кришна съзнание в Америка, Канада и европейските страни. Постепенно центровете се развиват. Броят на последователите също нараства. Нека да видим какво ще стане.

Репортер: Как самият вие станахте последовател? Какъв бяхте, или какво следвахте, преди да станете последовател?

Прабхупада: Същият принцип, както ви казах, вяра. Един приятел насила ме заведе при моя духовен учител. И след като разговарях с него, бях убеден. От тогава растението (на предаността) започна да се развива.