BG/Prabhupada 0072 - Работата на слугата е да се отдаде

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0071
Следваща страница - видео 0073 Go-next.png

Работата на слугата е да се отдаде - Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Така, никой не може да бъде господар. Това е невъзможно. Ще намерите в тази инструкция, екале ишвара кришна ара саба бхритя (ЧЧ Ади 5.142). Само Кришна е господарят, а всички останали са слуги. Това е нашата позиция, истинската. Но изкуствено ние се опитваме да станем господари. Това е борба за съществуване. Ние се опитваме да станем нещо, което не сме. Ние знаем тези изрази, „борба за съществуване“, „най-силният оцелява“. Ето това е борба. Ние не сме господари; обаче се опитваме да станем господари. Маявади философите, те също се подлагат на сурови отречения, покаяния, но каква е идеята? Идеята е, че „Аз ще стана едно с Бога.“ Същата грешка. Същата грешка. Той не е Бог, но се опитва да стане Бог. Въпреки че е извършил толкова много сурови отречения, вайрагя, отречение, всичко… Понякога те изоставят цялото материално наслаждение, отиват в гората и се подлагат на сурови отречения. С каква идея? „Сега аз ще стана едно с Бога.“ Същата грешка.

Така че мая е толкова силна, че тези грешки продължават, дори когато някой е много „духовно напреднал“. Не. Затова Чайтаня Махапрабху докосва същината веднага със Своята инструкция. Това е философията на Чайтаня Махапрабху. Където Кришна казва последната дума, сарва-дхарман паритяджя мам екам шаранам враджа… (БГ 18.66). Той говори за позицията; Той е Кришна, Върховната Божествена Личност. Той иска, изисква: „Ти негоднико, изостави всичко. Просто Ми се отдай. Тогава ще си щастлив.“ Това е последната инструкция на „Бхагавад-гита“. Чайтаня Махапрабху е същият Кришна, но действа като предан на Кришна; затова Той говори същото нещо. Кришна казва: „Отдай се,“ а Чайтаня Махапрабху казва, че „Всяко живо същество е слуга на Кришна.“ Това означава, че той трябва да се отдаде. Работата на слугата е да се отдаде, а не да спори с господаря или да твърди, че „Аз съм ти равен.“ Всичко това са фанатични, безумни предложения.

пишачи паиле йена мати-ччханна хая
мая-граста дживера се даса упаджая

Един слуга не може да стане господар. Това не е възможно. Но веднага щом… Докато продължаваме да се инатим в тази погрешна представа за живота, че „Аз не съм слуга; аз съм господар,“ тогава ще страда. Мая ще му причини страдания. Даиви хй еша. Точно както престъпниците, разбойниците и крадците, те не се подчиняват на заповедите на правителството: „Не ми пука за правителството.“ Но това означава, че той доброволно приема да страда. Той трябва да зачита законите на правителството. Ако не ги зачита и ги престъпва, той ще бъде хвърлен в затвора и насила, с бой, с наказание, той ще трябва да приеме: „Да, да, приемам.“

Ето това е мая. Дайви хй еша гунамайи мама мая дуратяя (БГ 7.14). Ние сме управлявани от мая. Пракритех крияманани гунаих кармани сарвашах (БГ 3.27). Защо? Защото се обявяваме за господари. Слугата се обявява за господар; затова страда. И веднага щом приеме, че „Аз не съм господар; аз съм слуга,“ тогава повече няма да страда. Много проста философия. Това е мукти. Мукти означава просто да се издигнеш на правилната платформа. Това е мукти. Определение на мукти се дава в „Шримад-Бхагаватам“, муктир хитва анятха рупам сварупена вявастхитих (ШБ 2.10.6). Мукти означава да изоставиш тези глупави занимания, анятха. Той е слуга, но се мисли за господар. Това е анятха, точно обратното. Когато изостави тази обратна концепция за живота, че е господар, тогава мукти; той се освобождава незабавно. Мукти не отнема толкова много време, че да трябва да се подлагаш на сурови отречения и да ходиш в джунглата или в Хималаите и да медитираш и да си запушваш ноздрите и толкова много неща. Не са необходими толкова много неща. Само да разберете едно просто нещо, че „Аз съм слуга на Кришна“ - веднага ставате мукта. Това е определението за мукти, дадено в „Шримад-Бхагаватам“. Муктир хитва анятха рупам сварупена авастхитих. Както дори един престъпник в затвора, ако стане покорен: „Оттук нататък ще спазвам закона. Аз ще се подчинявам на законите на правителството много покорно,“ тогава понякога го пускат предварително, ако подпише декларация. Така ние можем веднага да бъдем освободени от този затвор на материалното съществуване ако приемем това учение на Чайтаня Махапрабху, дживера сварупа хая нитя кришнера даса (ЧЧ Мадхя 20.108-109).