BG/Prabhupada 0073 - Ваикунтха означава без тревоги

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0072
Следваща страница - видео 0074 Go-next.png

Ваикунтха означава без тревоги - Prabhupāda 0073


Lecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Не е така, че в това общуване трябва да правите това. Вие може да научите това изкуство и да го приложите у дома си. Вие може да приготвите такова хубаво приготовление у дома си, да го предложите на Кришна. Това не е много трудно. Ние всеки ден приготвяме и предлагаме на Кришна и повтаряме мантрата:

намо брахманя-девая
го-брахмана-хитая ча
джагад-дхитая кришная
говиндая намо намах.

Това е всичко. Не е много трудно. Всеки може да приготви храната и да я предложи на Кришна и след това да я приеме, и тогава с членовете на семейството или с приятели да седне и да мантрува пред картината на Кришна:

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

и да води чист живот. Само вижте резултата. Ако всеки дом, всеки човек приеме този принцип за разбиране на Кришна, това ще стане… Целият свят ще се превърне във Ваикунтха. Ваикунтха означава място, където няма никакви тревоги. Ваикунтха. Ваи означава без, а кунтха означава безпокойство. Този свят е пълен с тревоги. Сада самудвигна-дхиям асад-грахат (ШБ 7.5.5). Понеже сме приели това временно съществуване на материалния живот, затова ние винаги сме обременени с тревоги. Точно обратното е положението в духовния свят, където планетите се наричат Ваикунтха. Ваикунтха означава без тревоги. Ние искаме да сме свободни от тревоги. Всеки се опитва да се освободи от тревогите, но не знае как да го направи. Приемането на подслон при интоксиканти не може да помогне на човек да се освободи от безпокойствата. Това е наркотик. Означава забрава. Понякога, за известно време ние забравяме всичко, но когато отново дойдем в съзнание същите тревоги и същите неща са там. Така че това няма да ви помогне.

Ако наистина искате да се освободите от безпокойства и ако действително искате вечен живот с блаженство и знание, тогава това е процесът. Това е процесът. Трябва да разберете Кришна. Тук ясно се казва, на ме видух сура-ганах (БГ 10.2). Никой не може да разбере. Но начин има. Севонмукхе хи джихвадау сваям ева спхуратй адах (Бхакти Расамрита Синдху 1.2.234). Това е един метод. Има няколко места в "Шримад Бхагаватам", където този метод се описва по различен начин. Точно както на едно място се казва:

гяне праясам удапася наманта ева
дживанти сан-мукхаритам бхавадия-вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе праяшо' джита джито 'пй аси таис три-локям
(ШБ 10.14.3)

Това е много хубав стих. Казва се, че аджита, никой не може да опознае. Друго име на Бога е Аджита. Аджита означава, че никой не може да Го покори. Никой не може да Го доближи. Затова името Му е Аджита. И така, Аджита бива покорен. Аджита джито 'пй аси. Въпреки че Богът е непознаваем, Богът е непобедим, при все това Той бива победен. Как? Стхане стхитах.