CS/Prabhupada 0004 - Neodevzdávejte se žádným nesmyslůmLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Tento proces je tedy...zmiňuje se to také v Bhagavad-gītě. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Chcete-li porozumět této transcendentální vědě., musíte následovat tento princip. A jaký je to princip? Tad viddhi praṇipātena. Musíte se odevzdat. Stejně tak se říká, namanta eva. Dokud se nepodřídíte, nemůžete být odevzdanou duší. A kde se odevzdat? Praṇipāta. Kde najdete tu pravou osobu? "Je toto někdo...komu se můžu odevzdat?" To znamená, že musíme také trochu prověřit, komu se odevzdáváme. Aspoň tolik musíte vědět. Neodevzdávejte se lecjakému nesmyslu. Musíte....a jak rozeznáte něco inteligentního od nesmyslu? To je také zmíněno v śāstře. Uvádí se to v Kaṭha Upaniṣadě. Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad říká, že tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Toto slovo śrotriyam znamená někoho, kdo následuje v učednické posloupnosti. A jaký je důkaz, že někdo přichází v učednické posloupnosti? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham znamená, že je tato osoba plně přesvědčena o Nejvyšší Absolutní Pravdě. A tam se musíte odevzdat. Praṇipāta. Praṇipāta znamená prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, bez zábran. Pokud potkáte takovou osobu, odevzdejte se jí. Praṇipāta. A snažte se jí sloužit, snažte se ji potěšit, a dávejte jí otázky. Tak se vám vše vyjeví. Musíte najít takovouto autorizovanou osobu a odevzdejte se jí. Odevzdat se takové osobě znamená odevzdat se Bohu, protože se jedná o Božího zástupce. Ale máte právo také klást otázky, ne však abyste ztráceli čas, ale abyste lépe porozuměli. Tomu se říká paripraśna. Tak funguje tento proces. Všechno je dáno. Musíme to je jednoduše přijmout. Ale pokud tento proces nepřijmeme a zkrátka jen ztrácíme čas s omamnými látkami a spekulací a nesmyslnými činnostmi, pak to jistě nikdy nebude možné. Pak nikdy neporozumíte Bohu. Neboť ani polobozi a velcí světci nedokážou porozumět Bohu. Což pak my a naše nepatrné snahy? Takový je tedy tentp proces. A pokud ho následujete, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, pokud následujete tyto principy a pomalu ale jistě, asammūḍhaḥ, bez pochyby, pokud to uděláte...tomu se říká...Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Následujete-li tento proces, pochopíte, porozumíte sobě, "Ano, zde získávám něco cenného." Nejde o to, abyste byli jak slepí, abyste slepě následovali. Jestli budete následovat tyto principy, porozumíte. Stejně jako když jíte výživnou stravu, budete se cítit silní a váš hlad bude uspokojen. Nemusíte se na to nikoho ptát. Citíte to sami na sobě. Stejně tak, vyberete-li si tu pravou cestu a následujete-li tyto principy, porozumíte, že "Ano, dělám pokrok." Pratyakṣa...V deváté kapitole (Bhagavad-gíty) Krišna říká pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. A je to velice snadné. A tento proces můžete následovat v radostné náladě. A co je tento proces? Zpíváme Hare Kṛṣṇa a jíme kṛṣṇa-prasāda a studujeme filozofii Bhagavad-gīty, nasloucháme krásným zvukům hudby. Copak je to tak těžké? Je to tak těžké? Vůbec ne. Díky tomuto procesu se stanete asammūḍhaḥ. Nikdo vás nemůže podvést. Ale chcete-li být podvedeni, najde se tolik různých šarlatánů. Nevytvářejte tedy společnost podvodníků a podvedených. Zkrátka jen následujte systém parampary, jak se popsán ve védské literatuře, jak je to dororučeno Krišnou. Snažte se toto vše pochopit z autorizovaného zdroje a snažte se to aplikovat ve svém životě. Pak asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu znamená....Martya znamená ti, kdo jsou smrtelní. A kdo to je? Tyto podmíněné duše, počínaje Brahmou až po nepatrného mravence, ti všichni jsou martya. Martya znamená, že přijde čas, kdy zemřou. Takže martyeṣu. Mezi smrtelnými se taková osoba stane tou nejinteligentnější. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Proč? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Je osvobozen od všech druhů reakcí za hříšné činnosti. Chci říct, v tomto světě, v tomto hmotném světě, vědomě či nevědomě, všichni neustále pácháme hříšné činnosti. Musíme se proto osvobodit od těchto reakcí. A jak se z toho dostat? To se také říká v Bhagavad-gītě. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Cokoli děláte, jednejte pouze pro Krišnu...Yajña znamená Viṣṇu or Kṛṣṇa. Konáte-li pouze pro Krišnu, jste osvobozeni od reakcí za cokoli. Śubhāśubha-phalaiḥ. Děláme věci příznivé či nepříznivé. Ale ti, kdo jsou ve vědomí Krišny a jednají tímto způsobem, nemají nic co do činění s tím, co je příznivé či nepříznivé. protože jsou v kontaktu s tím nejpříznivějším, s Krišnou. A proto sarva-pāpaiḥ pramucyate. Jsou osvobozeni od všech reakcí za hříšné činnosti. Takový je tento proces. A pokud tento proces přijmeme, nakonec se můžeme setkat s Krišnou a naše životy se stanou úspěšnými. Tento proces je velice snadný, a my a všichni ostatní ho můžeme následovat. Děkuji vám mnohokrát.