CS/Prabhupada 0290 - Když se váše touhy nenaplní, rozhněváte se

From Vanipedia


Když se váše touhy nenaplní, rozhněváte se
- Prabhupāda 0290


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Upendra: Prabhupāda, jaká je povaha hněvu? Jako je hněv...

Prabhupāda: Hněv znamená chtíč. Pokud jste chtivý a váš chtíč není uspokojen, budete se zlobit. To je vše. Je to další podoba žádostivosti. āma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ. Pokud jste příliš ovlivněn kvalitami vášně, stanete se chtivý. A když váš chtíč není uspokojen, pak jste naštvaný, to je další stupeň .. A další stupeň je, že je tam zmatek. A pak další stupeň je praṇaśyati, pak jste ztraceni. Proto člověk musí ovládat tento chtíč a hněv. Ovládat znamená, že se musíte dostat do kvality dobra, ne do kvalit vášně. Jsou tři kvality hmotné přírody: kvalita nevědomosti, vášně a kvalita dobra. Pokud tedy pokud chce někdo znát vědu o Bohu, pak musí být v kvalitě dobra. V opačném případě nemůže. Proto naše žáky učíme, že "Nedělejte toto, nedělejte tamto, nedělejte hento, nedělejte toto," protože musí být v kvalitě dobra. V opačném případě to nebude schopen pochopit. Vědomí Krišny nemůže být pochopeno v kvalitě nevědomosti a vášně. Celý svět je pod vlivem nevědomosti a vášně. Ale tato metoda je tak jednoduchá, že pokud prostě dodržujete čtyři regulativní zásady a zpíváte Hare Kṛṣṇa, tak okamžitě překonáváte všechny kvality hmotné přírody. Takže hněv je v kvalitě vášně.