Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 1061 - V této Bhagavad Gítě je předmětem pochopení pěti odlišných pravd

From Vanipedia


In this Bhagavad-gita the Subject Matter is Comprehending Five Different Truths - Prabhupāda 1061


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Tak Pán Kršna, On sestoupil, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7), aby ustanovil opravdový smysl života. Když člověk zapomene na skutečný smysl života, na misi lidského života, tak to se pak jmenuje dharmasya glāniḥ, rozrušení povolání lidské bytosti. Tak za těchto okolností, z mnoha, mnoha lidských bytostí, ten kdo probudí, ten kdo probudí náladu pro porozumění svého postavení, tak pro něj je vyslovena tato Bhagavad Gíta. My jsme pohlceni tygřicí nevědomosti, a Pán, bezpříčinné milostivý vůči živým bytostem, speciální vůči lidským bytostem, On vyslovil Bhagavad Gítu, udělal se Svého přítele Arjunu studenta. Arjuna byl zajisté ... Tím, že byl společníkem Pána Krišnu tak byl osvobozen od veškeré nevědomosti. Ale i tak, Arjuna se dostal do nevědomosti na Bojišti Kurukṣetra aby se zeptal na problémy života Nejvyššího Pána, takže Pán je může vysvětlit pro prospěch budoucích generací lidských bytostí, načrtnout si životní plán a jednat podle toho, tak, že jeho život, jeho mise lidského života může být dokonalá. Tak v této Bhagavad Gítě je předmětem pochopení pěti různých pravd. První pravdou je kdo je Bůh. Je to úvodní studium vědy o Bohu. Takže ta věda o Bohu je vysvětlena zde. Dále, původní postavení živých bytostí, jīva. Íšvara a jīva. Pan, Nejvyšší Pán, On se jmenuje Íšvara. Íšvara znamená vládce, a jīva, živé bytosti jsou ... Jīvas, živé bytosti, oni nejsou Íšvara nebo vládce. Oni jsou ovládány. Uměle, když řeknu, že "Já nejsem ovládaný, jsem svobodný," to není znakem rozumného člověka. Živá bytost je ovládána v každém ohledu. Přinejmenším je ovládána v jejím podmíněném životě. Tak v této Bhagavad Gítě, její předmět přináší porozumění o Íšvarovi, nejvyšším vládci, a o ovládaných živých bytostech, a prakṛti, příroda, hmotná příroda. A dále, čas, nebo trvání existence celého vesmíru, nebo tohoto projevení hmotné přírody, a trvání času, nebo věčného času. A karma. Karma znamená činnost. Vše, celý vesmír, celé kosmické projevení je plné odlišných činností. Speciální živé bytosti jsou zaměstnány v různých činnostech. Tak musíme studovat z Bhagavad Gíty, Íšvara, co je Bůh, jīva, co jsou tyto živé bytosti, a prakṛti, co je tento vesmírný projev, a jak to je ovládáno časem, a co jsou tyto činnosti? Nyní z těchto pěti témat, v Bhagavad gítě se stanoví, že Nejvýšší Božstvo nebo Krišna nebo Brahman nebo Paramātmā... Můžete to volat jak chcete. Ale nejvýš vládce. Existuje nejvyšší vládce. Takže nejvyšší vládce je největší ze všech. A živé bytosti oni mají stejnou kvalitu jako nejvyšší vládce. Tak jako nejvyšší vládce, Pán, On kontroluje všechny vesmírné záležitosti, hmotnou přírodu, jak to ... To bude vysvětleno v pozdějších kapitolách Bhagavad Gíty, že tato hmotná příroda není nezávislá. Ona funguje pod vládou Nejvyššího Pána. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). "Tato hmotná příroda funguje pod Mým ​​vedením," mayādhyakṣeṇa "pod Mým ​​svrchovaným dohledem."