Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 1062 - My Máme Tendenci Kontrolovat Hmotnou Přírodu

From Vanipedia


We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Tak my, my jsme zmateni. Když vidíme, že se ve vesmírné přírodě dějí nádherné věci, měli bychom vědět, že za těmito nádhernými projevy je vládce. Nic nemůže být projeveno aniž to bylo řízené. Je to dětinské neuvažovat nad vládcem. Tak jako velmi pěkné auto, s velmi dobrou rychlostí, a velmi dobrým technickým vybavením jezdí po ulici. Dítě si může myslet "Jak toto auto jezdí, bez koně, nebo bez nějakého pohonu? " Ale rozumný člověk, nebo starší člověk, on ví, že navzdory všemu technickému vybavení v autě, bez řidiče se nemůže pohnout. To technické vybavení auta, nebo elektrárny ... Nyní momentálně je období strojů, ale měli bychom vždy vědět, že za strojmi, za úžasně fungujícím strojem je řidič. Tak Nejvyšší Pán je řidičem, adhyakṣa. On je Nejvyšší Osobnost pod jehož vedením vše funguje. Nyní tato jīva nebo živé bytosti, oni byly přijaty Pánem v této Bhagavad Gítě, jak všichni víme v pozdějších kapitolách, že oni jsou nedělitelnými částmi Nejvyššího Pána. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa znamená nedělitelné části. Nyní jako částečka zlata je také částečka, kapka v oceánu je také slaná, podobně, my, živé bytosti, nedělitelné části nejvyššího vládce, Íšvara, Bhagavān nebo Pán Śrī Kṛṣṇa, my jsme dostali, chci říci, kvalitativní všechny kvality Nejvyššího Pána v malém množství. Protože jsme malý Íšvara, podřízený Íšvara. My se proto také pokoušíme vládnout. My se prostě snažíme ovládat přírodu. Momentálně se snažíte ovládat vesmír. Pokoušíte se imitovat vznášení se planet. Takže tato tendence ovládání, nebo tvoření je zde protože částečně my jsme dostali tuto tendenci ovládat. Ale měli bychom vědět, že tato tendence není dostačující. Máme tendenci ovládat hmotnou přírodu, vládnout hmotné přírodě, ale nejsme nejvyšší vládci. Takže tato věc je vysvětlena v Bhagavad Gítě.

Tak co je tato hmotná příroda? Ta příroda je také vysvětlena. Příroda, hmotná příroda, je v Bhagavad gítě popsána jako nižší, nižší prakṛti. Nižší prakṛti, a živé bytosti jsou vysvětleny jako vyšší prakṛti. Prakṛti znamená, ta která je ovládána, která je pod ... Prakṛti, skutečný význam prakṛti je žena, nebo ženského pohlaví. Tak jako manžel ovládá činnosti své ženy, podobně, prakṛti je také podřízena, ovládnuta. Pan, Nejvyšší Osobnost Božství je vládce, a tato prakṛti, obě živé bytosti a hmotná příroda, oni jsou odlišné prakṛtis nebo ovládnuty, ovládaná Nejvyšším. Tak podle Bhagavad Gíty, živé bytosti, i když jsou nedělitelnými částmi Nejvyššího Pána, oni se považují za prakṛti. Je to jasně zmíněné v sedmé kapitole Bhagavad Gíty, apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Tato hmotná příroda je aparā iyam. Itas tu, a nad tímto je další prakṛti. A co je ta prakṛti? Jīva-bhūta, tyto...

Tak tato prakṛti, původní pozice této prakṛti je složena ze tří kvalit: z kvality dobra, z kvality vášně a z kvality nevědomosti. A nad těmito kvalitami, tři různé kvality, dobro, vášeň, a, chci říct, nevědomost, existuje věčný čas. Existuje věčný čas. A kombinací těchto kvalit přírody a pod kontrolou, pod dozorem tohoto věčného času, jsou tam činnosti. Existují činnosti, což se jmenuje karma. Tyto činnosti se provádějí od nepaměti a my trpíme nebo si užíváme ovoce našich činností.