CS/Prabhupada 1063 - Osvoboď nás od Akcií a Reakcí všech Činností

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 1062
Následující stránka - Video 1064 Go-next.png

Give us Relief from the Actions and Reactions of all Activities - Prabhupāda 1063


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Tak jako v tomto životě si také užíváme činnosti, ovoce našich činností. Řekněme, že jsem obchodník a pracoval jsem velmi tvrdě s inteligencí a nahromadil jsem velký bankovní kredit. Teď jsem uživatelem. Podobně, předpokládejme, že jsem začal svůj byznys s velkým obnosem peněz, ale neuspěl jsem ... Přišel jsem o všechny peníze. Tak jsem nešťastník. Tak podobně, v každém poli našeho života si užíváme, užíváme si výsledek naší práce. To se jmenuje karma.

Tak tyto věci, īśvara, jīva, prakṛti, ale Nejvyšší Pán, nebo živé bytosti, hmotná příroda, věčný čas a naše různé činnosti, tyto věci jsou vysvětleny v Bhagavad Gítě. Nyní z těchto pěti, Pán, živé bytosti a hmotná příroda a čas, tyto čtyři věci hmotné. Nyní projevení, projevení prakṛti může být dočasná, ale není to falešné. Některý filozofové říkají, že toto projevení hmotné přírody je nepravé, ale podle filozofie Bhagavad Gíty nebo podle filozofie Vaišnavú, oni nepřijímají projevení světa jako falešné. Oni přijímají projevení jako skutečné, ale dočasné. Tak jak se na nebi objeví oblak a začne období dešťů, a po období dešťů je tak mnoho nové zelené vegetace všude na polích, můžeme to vidět. A jakmile období dešťů skončí, tak potom oblak zmizí. Obecně, postupně, veškerá tato vegetace vyschne a zem je opět neúrodná. Podobně, toto hmotné projevení nastává v určitých intervalech. Pochopíme to, budeme to znát ze stran Bhagavad Gíty. Bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Toto projevení vzkvétá v určitém intervalu a potom opět zaniká. To je práce prakṛti. Ale funguje to věčně; proto prakṛti je věčná. Není to nepravé. Protože Pán přijal, máma prakṛti, "Moje prakṛti." Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parām (BG 7.5). Bhinnā prakṛti, bhinnā prakṛti, aparā prakṛti. Tato hmotná příroda je oddělena energie Nejvyššího Pána, a živé bytosti, oni jsou také energie Nejvyššího Pána, ale nejsou odděleny. Oni jsou věčně propojeny. Takže Pán, živé bytosti, příroda, hmotná příroda, a čas, oni jsou všechny věčné. Ale ta další věc, karma, ta není věčná. Efekt karmy nebo činnosti mohou být velmi staré. My trpíme nebo si užíváme výsledky našich činností od nepaměti, ale i tak, může změnit výsledek naší karmy, nebo činnosti. To závisí na našem dokonalém poznání. My jsme zaměstnáni nepochybně v různých činnostech, ale nevíme jaký druh činností si máme osvojit takových aby nám dali úlevu od akcí a reakcí všech činností. To je také vysvětleno v Bhagavad Gítě.

Nyní, postavení Íšvara je nejvyšší vědomí. Postavení Íšvara nebo Nejvyššího Pána je nejvyšší vědomí. A jīvy nebo živé bytosti, jsou nedělitelné částmi Nejvyššího Pána, on je také vědom. Živá bytost si je také vědoma. Živá bytost je vysvětlena jako prakṛti, energie, a hmotná příroda je také vysvětlena jako prakṛti, ale z těchto dvou, jedna prakṛti, jīvi, oni jsou vědomy. Ta druhá prakṛti není vědoma. To je ten rozdíl. Proto jīva prakṛti se jmenuje vyšší, protože jīvi mají vědomí podobné Pánu. Pán má nejvyšší vědomí. Člověk by neměl tvrdit, že jīva, živá bytost je svrchovaně vědomá. Ne. Živá bytost nemůže být svrchovaně vědomá na žádné úrovni její dokonalosti. To je zavádějící teorie. To je zavádějící teorie. Ale je vědoma. To je celé. Ale ona není svrchovaně vědoma.